Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Rudolf LUSKAČ

* 21. 12. 1899, Rájec nad Svitavou (dnes Rájec-Jestřebí) 
† 26. 6. 1971, Praha 
 
Prozaik
 Pocházel z rodiny technického úředníka, která se 1909 přestěhovala z Rájce do Prahy. Tam studoval na reálném gymnáziu (mat. 1917), poté na lesnické akademii v Zákupech (1917–18). Vojenskou službu vykonával na Slovensku, kde po porážce Maďarské republiky rad pomáhal při útěcích komunistů, proto byl 1921 zatčen a po propuštění emigroval do Saska; v tamním Tharande vystudoval Vysokou školu lesnickou (abs. 1926). 1927 odjel do SSSR, zpočátku pracoval jako inženýr-mechanizátor lesního průmyslu v Karelii, od 1932 jako vedoucí Lenigradského státního trustu lesního hospodářství. 1941 vstoupil do prvního čs. armádního sboru a s ním přišel 1945 do Prahy. Do 1950 zůstal v armádě, potom byl zatčen, avšak po krátkém věznění propuštěn a začal pracovat v redakci Světa sovětů. 1951–63 byl zaměstnán v oddělení sovětských poradců na ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu (od 1960 v oddělení přidružené výroby a myslivosti Správy lesního hospodářství ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství) a jako odborný tlumočník Rady vzájemné hospodářské pomoci. Od 1963 spisovatel z povolání.
 Od poloviny 20. let publikoval v německých časopisech lovecké příběhy a fejetony, mj. v Rote Fahne; jeho první prozaické knihy měly vyjít za jeho pobytu v SSSR rusky: Cesta v ledu (1932), Karelské léto (1933). Spolupracoval s Čs. televizí (seriál ostravského studia Lovy beze zbraně) a Čs. rozhlasem. Přispíval do periodik Svět sovětů (1964 zde na pokračování Na loveckých stezkách SSSR), Svobodné slovo (1967 zde na pokračování Odkaz lovce tajgy), Zemědělské noviny (1979 zde na pokračování Revír bez hranic). Značnou část jeho textů literárně upravoval v reedicích z 80. let Jiří Sedláček.
 Zjevná autopsie, reportážní a cestopisné prvky, stejně jako málo výrazný jazyk a styl posouvají Luskačovy prózy k dokumentární literatuře. Inspiračním zdrojem jeho tradičně pojatých, často dobrodružně motivovaných loveckých povídek, jsou především autorovy zkušenosti nabyté v lesích Karelie, sibiřské tajze, v turkmenských a kazachstánských stepích Sovětského svazu. Detailní popisy lovu různých druhů zvěře (od ptáků a ryb až po kance, vlka, rysa, losa, medvěda či tygra) jsou v nich doprovázeny lyrickými popisy přírody v různých ročních obdobích i poukazy na potřebu její ochrany. Základní dějovou osu jednoduše komponovaných románů, situovaných většinou opět do Karelie, pak vytvářejí průhledné detektivní (Odkaz lovce tajgy) nebo špionážní zápletky (Bílá straka, Jedovaté žihadlo), zachycující zápas s nepřáteli sovětské moci. Apriorní výchovné cíle a autorova komunistická orientace je patrná z přístupu k sovětským reáliím a ze schematismu charakteristik postav, oddaných myšlenkám socialismu.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Zelený ráj (PP 1948; 1987 lit. uprav. J. Sedláček; 1989 výrazně odlišná edice pod názvem Zelené eldorádo, ed. O. M. Hartl); Revír bez hranic (PP 1953; 1. přeprac. 1955; 2. přeprac. a rozšíř. 1957; 3. přeprac. 1958; 4. přeprac. 1963; 5. přeprac. 1965; 6. přeprac. 1982, lit. uprav. J. Sedláček); Lovci veliké země (PP 1954); Odkaz lovce tajgy (R pro ml., 1956; 1981 lit. uprav. J. Sedláček); Závoj zeleného ticha (PP 1960; 1986 uprav. a ed. J. Sedláček); Hlas pralesa (PP pro ml., 1962; doplněno 1971); Bílá straka (R 1964; 1980 lit. uprav. J. Sedláček); Číhající stíny (R 1965); Dračí zub (R 1966; 1. přeprac. s tit. Tajemství dračího zubu, 1979, lit. uprav. J. Sedláček; 2. přeprac. 1986, lit. uprav. J. Sedláček); Jedovaté žihadlo (R 1969; 1984 lit. uprav. J. Sedláček).
Příspěvky ve sbornících: Veselé čtení (1960); Vůně jehličí (1979).

LITERATURA

Studie a články: jšr (Jan Šnobr), slovníkové heslo s bibliografií prací pro mládež, Zlatý máj 1969, č. 10, Příl.
Recenze:Zelený ráj: N. Sieglová, Komenský, r. 113, 1988/1989, č. 6 * Odkaz lovce tajgy: M. Postler, MF 8. 1. 1960; M. Blahynka: Literatura k vodě a z vody, Impuls 1966, s. 589 * Bílá straka: vl. (Š. Vlašín), Tvorba 1971, č. 36.
Archiv: LA PNP: Osobní fond uspořádaný v 1. stupni evidence.

Autor hesla: Sylva Bartůšková (1995)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu