Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Blanka  ALBRECHTOVÁ

* 7. 1. 1951, Hradec Králové  
 
 
Básnířka
 Provdaná Bouchnerová. V letech 1966–1969 navštěvovala gymnázium v České Lípě. Po maturitě studovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové český jazyk a výtvarnou výchovu (diplomová práce Sepětí textu a ilustrace v Zapadlých vlastencích Karla Václava Raise). Po promoci učila v letech 1973–1974 na ZDŠ v Pardubicích, v letech 1980–1982 a od roku 1990 na základní škole v Praze. V letech 1974–1976 pracovala jako redaktorka časopisu Jiskra Rychnovska v Rychnově nad Kněžnou. V mezidobích byla na mateřské dovolené.
 Publikovala převážně poezii v novinách a časopisech: Kmen, Literární měsíčník, Mladá fronta, Mladý svět, Práce, Nové Hradecko a Pochodeň (oba Hradec Králové). Od devadesátých let se literatuře aktivně nevěnuje.
 Poezie Blanky Albrechtové obsahuje jednak folklorně stylizovanou milostnou lyriku, jednak básně reflexivní, poměřující kosmický prostor lidskou dimenzí. Od básnického debutu Pukání pecek, kterým Albrechtová vnesla do současné ženské poezie prvek hravosti a folklorní zpěvnosti, se její další sbírky Pokus o hnízdoŠance pro Amora zintimňují a monotematizují. Převahy nabývá osobní prožitek milostného citu i každodennosti manželství, který ani nadále nepostrádá momenty sebeironie. Příznačná je rovněž poetizace všední skutečnosti, lyrizace vzpomínek na vlastní dětství, využití dětských jazykových hříček a postupně sílící výraz určité životní deziluze, který však není provázen proměnou básnířčiny poetiky.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Pukání pecek (BB 1976); Pokus o hnízdo (BB 1981); Šance pro Amora (BB 1988).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Začátek (1973); Almanach mladých autorů (1974); Pozvání do krajiny (1975).

LITERATURA

Recenze: Pukání pecek: J. Adam, LM 1977, č. 1 * Pokus o hnízdo: V. Novotný, ZN 1. 8. 1981; J. Pavelka, LM 1982, č. 3 * Šance pro Amora: J. Krenželoková, Kmen 1988, č. 33 (polemika J. Bednářová, Kmen 1988, č. 44); P. A. Bílek, NK 1988, č. 25.
Autor hesla: Michaela Nondková (1995)
Aktualizace hesla: 1. 11. 2011 (jř)
Aktualizace bibliografie: 1. 11. 2011 (jř)
 
zpět na hlavní stranu