Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Karel BOUŠEK

* 17. 7. 1922, Ústí nad Orlicí  
 
Básník
 Syn cukrářského dělníka, předválečného člena KSČ. Po měšťanské škole v Ústí nad Orlicí absolvoval obchodní školu a obchodní akademii v Chocni (maturoval 1942). V letech 1942–1945 pracoval v kanceláři nemocnice v Ústí nad Orlicí, 1945–47 ve Východočeském rozhlasu v Pardubicích a krátce v redakci Mladé fronty v Praze. Poté byl propagačním úředníkem podniku Velton v Hradci Králové a náměstkem ředitele a později ředitelem n. p. Panar. V letech 1951–1967 zaměstnancem Gramofonových závodů (později Supraphon). V těchto letech připravil řadu literárních pořadů pro Divadlo hudby. 1967–1969 byl politickým pracovníkem oddělení kultury sekretariátu ÚV KSČ a po krátkém působení v redakci Květů se stal ředitelem odboru knižní kultury ministerstva kultury ČSR (1970–1971) a ředitelem DILIA (1971–1976). V letech 1977–1983 byl šéfredaktorem nakladatelství Odeon, roku 1984 odešel do důchodu.
 Debutoval ve Studentském časopise (1940–1941) a v regionálním tisku (Orlický kraj, 1942). Verše a drobnější kulturní publicistiku uveřejňoval v Akordu, Národním osvobození, Obraně lidu, Práci, později soustavně v Literárním měsíčníku, Tvorbě, Kmeni aj., v devadesátých letech v Haló novinách. Připravil rovněž řadu literárních pásem pro DILIA. Zpočátku se podepisoval i Karel R. Boušek (Probuzené město, Prameny žízní). U některých písňových textů užíval pseudonymu Karel Kubeš.
 Při vstupu do literatury na počátku čtyřicátých let se Boušek hlásil k odkazu Jiřího Wolkra (Probuzené město), později se výrazově těsněji přimyká k autorům katolické orientace; jeho verš je nasycen křesťanskou symbolikou a hymnickým patosem (Prameny žízní). Následující tři desetiletí knižně nepublikoval (tvorba tohoto období je shrnuta v knize Písně a léta a zčásti obsažena i v dalších sbírkách, zvláště v Ptácích). Příležitost k „druhému debutu“ poskytla Bouškovi teprve sedmdesátá léta. Již roku 1971 vydává sbírku Ploty a po ní celou řadu sbírek a výborů, jejichž počet a zvláště ohlas v oficiální kritice upevňoval postavení dosud prakticky neznámého básníka v čistkami prořídlé „generaci“. Bouškova poezie, myšlenkově a tvárně nevyhraněná, těká mezi melodickým, improvizovaným veršem mnohdy s písňovými názvuky a syrovou deklarací. Lyrizuje nejen témata autorova rodného Podorlicka, často v obecné podobě venkovské krajiny nebo šťastného světa dětství, ale i témata literatury a umění, letmé dojmy z cest, politické komentáře a postavy z režimní hagiografie. Tyto konstantní inspirační prameny Bouškovy lyrické tvorby, členěné do sbírek spíše formálně, byly také východiskem jeho pokusu o epičtěji založené pásmové skladby v básnickém triptychu Velký Magellanův oblak a zůstaly nezměněny i v tvorbě z let devadesátých (Slzy svatého Vavřince, Básně k listům z kalendáře).

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Probuzené město (BB 1940, pod jménem Karel R. Boušek); Prameny žízní (BB 1941, pod jménem Karel R. Boušek); Jiskření (BB 1945, + J. Jeník + J. Svatoň + J.Vacek, příležitostný tisk SČM, Vysoké Mýto); Ploty (BB 1971); Ptáci (BB 1972); Lámání chleba (BB 1973); Zvony v lese (BB 1974); Stůl plný světla (BB 1975; poté in Modrá hodina); Zarostlé polní cesty (B, rozmnoženo, 1975); Krajina s měsícem (BB 1976); Modrá hodina (BB 1976); Písně a léta (BB 1977); Hlad po životě (BB 1978); O čem si budeme povídat (BB pro děti, 1978); Hořký slaný vítr (BB 1979); Básně z lipového dřeva (BB 1980); Malý herbář léčivých slov (BB 1981); Jízda králů (BB 1982); Co má člověk rád (BB 1984); Pozvání na koncert (BB 1985); Velký Magellanův oblak (básnický triptych, 1987); Nenapodobitelné oči (BB 1989); Slzy svatého Vavřince (BB, Mnichov 1995); Básně k listům z kalendáře (BB 2002, obsahuje bibliografii).
Výbory
: Kameny v řece (BB 1975); Milostné nokturno (BB 1977); Básně (BB 1980, ed. Š. Vlašín); Lidé přicházejí s ohněm (BB 1981, obsahuje i 30 básní dosud netištěných); V divokém víně slavíci (BB 1982, ed. J. Hanzlík); Pozvání na koncert (BB 1985); Tam jsem doma (BB 1990, ed. J. Šeda).
Překlady: L. Levčev: Vzývání ohňů (1985, jazyková spolupráce D. Hronková).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a knihách jiných autorů: Tanky a šeřík (1975); Sborový zpěv (1975); Monument (1975); Kantáta pro dvanáct hlasů (1976); Vzkazy (1976); Souhvězdí Aurory (1977); V. Brandejs: Orlické hory (1978, verše v obrazové publikaci); Na druhém břehu (2002) aj.; překlady: Mladý den (1975); Poezie NDR (1982); Bulharská poezie 20. století (1983).
Uspořádal a vydal: Sněžilo na prapor (literární pásmo, rozmnoženo, 1973); Čas šeříků a hvězd (literární pásmo, rozmnoženo, 1973); Obrazy slávy (literární pásmo, rozmnoženo, 1974; obsahuje i Bouškovy překlady ze slovenštiny); Jeden život (literární pásmo o V. Závadovi, rozmnoženo, 1975); Zarostlé polní cesty (literární pásmo, rozmnoženo, 1975); M. Kratochvílová: U studánky (výbor, 1975); Čas, bratr mého srdce. Básnické pásmo z poezie nárárodního umělce Josefa Hory (rozmnoženo 1976).
Hudebnina: O půl čtvrté ráno. Na našem bále (hudba E. Schuster, 2001).

LITERATURA

Knižně: Karel Boušek (příležitostný tisk, 1982, bibliografii sestavila S. Mouchová).
Studie a články: J. Rumler: doslov, in Kameny v řece (1975); V. Pekárek: doslov, in Modrá hodina (1976); J. Peterka: Z odvahy a šťastné chvíle, LM 1978, č. 4; J. Rumler: doslov, in Jízda králů (1982); M. Pohorský: doslov, in V divokém víně slavíci (1982); K. Šeda: doslov, in Tam jsem doma (1990); V. Macura: Poezie mimo, Tvar 1995, č. 14; P. Lyčka: Normalizace (a) poezie čili z literární periferie k vrcholům socialistického parnasu, Host 2005, č. 6.
Recenze: Lámání chleba: V. Stejskal, LM 1973, č. 7 * Kameny v řece: J. Jurčo, Slovenské pohľady (Bratislava) 1975, č. 12; J. Peterka, LM 1976, č. 3 * Stůl plný světla: I. Hochel, Slovenské pohľady (Bratislava) 1976, č. 5 * Krajina s měsícem: J. Peterka, LM 1976, č. 10 * Modrá hodina: J. Pavelka, LM 1977, č. 3 * Malý herbář léčivých slov: I. Hochel, Slovenské pohľady (Bratislava) 1982, č. 10 * Co má člověk rád: J. Nejedlá, RP 25. 3. 1985; M. Mikulášek, Tvorba 1985, č. 16, příloha Kmen; D. Okáli, Slovenské pohľady (Bratislava) 1985, č. 9 * Velký Magellanův oblak: B. Dokoupil, Rt 17. 6. 1987; P. A. Bílek, NK 1987, č. 22 * Nenapodobitelné oči: P. A. Bílek, NK 1990, č. 16 * Tam jsem doma: J. Švandelík, Práce 31. 7. 1990 * Básně k listům z kalendáře: Š. Vlašín, Obrys – Kmen 2002, č. 38.
Rozhovory: P. Veverka, Květy 1975, č. 29; J. Fatka, Tvorba 1984, č. 27, příl. Kmen, č.27; J. Štěpánek, Kulturní práce 1985, č. 19; V. Hrouda, Haló noviny 17. 7. 1992; V. Hrouda, Haló noviny 1994, č. 29, příl. Haló kultura; V. Hrouda, Haló noviny 14. 6. 1997, příl. Čtení pro volné chvíle, č. 23; J. Zlomek, Naše pravda 2002, č. 27.
Nekrology: D. Strož, Obrys – Kmen 2004, č. 2; J. Zlomek, Naše pravda 2004, č. 1.

Autor hesla: Vladimír Macura (1995)
Aktualizace hesla: 2. 9. 2007 (kp)
 
zpět na hlavní stranu