Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Lubomír  BROŽEK

* 7. 7. 1949, Praha  
 
 
Básník
 Vyrostl v Praze v rodině ministerského úředníka. Vyučil se radiomechanikem v odborném učilišti Tesly Hloubětín (1964–1967). Po vojenské službě v Karlových Varech a Mariánských Lázních (1968–1970) pracoval v Tesle Hloubětín, zpočátku jako technik, od roku 1980 jako redaktor závodního časopisu Mladá Tesla. V roce 1988 ve svobodném povolání, od února 1989 byl vedoucím tiskového oddělení Svazu (později Sdružení) českých spisovatelů. Po jeho zániku v květnu 1990 byl postupně redaktorem deníku Demokrat, měsíčníku F revue a vydavatelství Studio dobré nálady. Od roku 1992 byl redaktorem a poté šéfredaktorem televizního týdeníku pro děti Obražofka.Od roku 1993 byl ve svobodném povolání, spolupracoval s reklamními agenturami a televizními stanicemi. V letech 1994–1997 byl předsedou Klubu českých spisovatelů. V letech 2003–2004 byl vedoucím redaktorem internetového zpravodaje České obce sokolské. Nyní je opět ve svobodném povolání a působí jako principál kočovné divadelní společnosti při občanském sdružení Ars forum.
 První trojverší uveřejnil v Mladém světě (1976), básně, glosy a recenze dále publikoval v Mladé frontě, Práci, Literárním měsíčníku, Tvorbě, Kmeni, Dikobrazu, A–Almanachu autorů, Listech Klubu přátel poezie, Rudém právu, Občanském deníku, Květech, Betty, Britských listech, Právu aj. Své výtvarné práce vystavoval v roce 1999 v galerii Pražský kabinet. V roce 2008 uvedlo Divadlo 90 - U Valšů Brožkovu divadelní hru Perlová svatba (režie Martin Houska). Publicistické články a aforismy psal též pod šifrou lub, výjimečně pod pseudonymy Ludvík Zrzavý a Jacob van Blom.
 V Brožkově poezii dominuje záměrný příklon k nadosobním úběžníkům života. Básník se chce identifikovat s obecnější společenskomorální dikcí a zároveň se vzpírá tendencím popírajícím čistotu jeho duchovního úsilí. Zřetelné tíhnutí k „příběhovosti“ je inspirováno především Josefem Kainarem a Františkem Hrubínem. Brožkova reflexivní epika (často modifikující mytická témata světové literatury) se i v nejintelektuálnějších partiích opírá o charakteristickou senzualitu. V jednotlivých básních najdeme také zřetelné ozvuky poezie beatnické a její snahy po totálním prožití básně jako života a života jako básně. Velkou váhu klade na volbu pojmenování a expresivitu výrazu, přičemž sbližuje slova s kontrastními významy. V novější Brožkově tvorbě stále více převažují fejetony a aforismy; v jeho poezii sílí smyslová obraznost. Přiklání se k formě básnického dialogu se světem i s vlastním já a snaží se zraleji interpretovat nadčasová témata. Tato inspirace se projevila i v souboru imaginárních interview Rozhovory s nesmrtelnými. Na sklonku devadesátých let v Brožkově poezii sílí meditativní poloha, která autora přivádí k starojaponskému žánru haiku (Do větru a zčásti též sbírka Samá voda). K rozměrnějším textovým plochám se vrací ve sbírce Paměť ohně, ovšem i v ní se střídají expresivní, bohatě metaforické a filozofující skladby s textovými miniaturami ironických a humorných aforismů.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Minutu před přílivem (BB 1980); Návrat sokola (BB 1983); Kolotoč aneb Malá Grand prix (BB 1985); Sezona plesů (BB 1986); Nebajky (BB 1987); Vlaštovky na dně jezera (BB 1990); Rozhovory s nesmrtelnými (PP 1994); Do větru (BB 1999); Samá voda (BB 2001); Paměť ohně (BB 2008); Gloret (2010).
Překlad: T. Śliwiak: Lesní pošta (1985, s J. Medkem); Verše proti smrti (1980, s dalšími).
Příspěvky ve sbornících: Rosný bod (1976); Tady je má zem (1980); Trvalé bydliště (1986); Báseň mého srdce (2005).

LITERATURA

Studie a články: K. Sýs: doslov in Nebajky (1987); P. A. Bílek in „Generace“ osamělých běžců (1991).
Recenze: Minutu před přílivem: ra (V. Macura), ZN 17. 3. 1981; R. Matys, LM 1981, č. 4 * Návrat sokola: A. Kopřivová, Rt 11. 5. 1985; J. Adam, Tvorba 1984, č. 12; Z. Vybíral, Tvorba 1984, č. 12 * Kolotoč aneb Malá Grand prix: J. Rulf, ZN 29. 11. 1985; V. Křivánek, Tvorba 1985, č. 49 * Sezona plesů: Z. Vybíral, Tvorba 1987, č. 18 * Nebajky: P. A. Bílek, Práce 2. 6. 1987; J. Rulf, ZN 8. 7. 1987 * Vlaštovky na dně jezera: J. Rulf, LidN 30. 5. 1990 * Rozhovory s nesmrtelnými: zh (Z. Heřman), SvSl 11. 3. 1994 * Do větru: L. Falteisek, Slovo 20. 5. 1999; F. Cinger, Právo 8. 7. 1999 * Samá voda: F. Cinger Právo 19. 2. 2001.
Rozhovory
: V. Dušek, RP 6. 11. 1992; J. Tušl, Véčko 1993, č. 2; F. Cinger, Právo 13. 1. 1999; M. Kozánková in Rozhovory na kolonádě II (2001).
Autor hesla: Vladimír Novotný (1995); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 3. 11. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu