Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 Jiří Grossmann s Miloslavem Šimkem a Miluškou Voborníkovou


S Miloslavem Šimkem

 Jiří GROSSMANN

* 20. 7. 1941, Praha  
† 5. 12. 1971, Praha  
 
Kabaretiér, autor písňových textů a humoristických povídek
 Narodil se v rodině pražského písničkáře a kabaretiéra Slávy Grossmanna (1881–1954). Po maturitě na jedenáctileté střední škole v Praze (1958) studoval Stavební fakultu ČVUT. Ve čtvrtém ročníku odešel jako elév do divadla Alfa v Plzni (1962–1963). Po vojenské službě (1963–1965) pracoval jako reklamní textař v Pražské novinové službě. Od 1967 až do smrti byl hercem, zpěvákem a textařem v divadle Semafor. Zemřel na leukémii.
 Od 1961 spolupracoval, autorsky, herecky i organizačně, s Miloslavem Šimkem, s nímž 1961 založil vlastní poloprofesionální kabaretně-hudební scénu Divadelní klub Olympik. Zde dvojice Š+G paralelně působila i během svého profesionálního účinkování v Semaforu, kdy jim Olympik byl jakousi dílnou, kde si mohli v bezprostřední improvizaci ověřovat nápady. Kromě povídek a dialogů psaných s Miloslavem Šimkem je Grossman také autorem lyrických i humorných písňových textů (mj. pro Milušku Voborníkovou, Naďu Urbánkovou, Pavla Bobka aj.), z nichž mnohé jako zpěvák sám interpretoval; většina z nich je zaznamenána na gramofonových deskách. Řada představení Š + G je natočena Čs. televizí. Publikoval v Mladém světě, Mladé frontě, Svobodném slovu, Dikobrazu, Sedmičce pionýrů aj.
Na konci 60. let Čs. televize v Semaforu natočila cyklus pořadů Návštěvní den (1968–1971; 6 pořadů vysíláno do 1971, další tři objeveny v archivu a vysílány až v 90. letech, číslování neodpovídá stejnojmenným divadelním představením), Pánský večírek (1970) a Hop dva tři 1-3 (1970); tyto a některé další televizní záznamy byly užívány v archivních či nově sestříhaných pořadech (Takové milé /pře/klepy, 1999). Jiří Grossmann hrál eskamotéra ve filmu Jiřího Menzela Zločin v šantánu (1968). – Dokument Drahý můj Jiří Grossmann natočil Jiří D. Novotný pro televizní cyklus Předčasná úmrtí (2000).
 Knižně publikované Grossmannovy texty vznikly jako organická součást jeho činnosti divadelní. Tvorba herecké a autorské dvojice Š + G představovala novou etapu v poetice text-apealového divadla, která byla – na rozdíl od jazzové a raně rock´n´rollové generace Reduty – propojena s rockovou hudbou i humorem teenagerů. Jejich komika navazovala na tradici recesního humoru ze školního prostředí, založenou Jaroslavem Žákem. V průběhu času pak autoři dospěli i do polohy razantní, drsné, byť zpravidla prvoplánové politické satiry (Besídka zvláštní školy, Besídka v rašeliništi), která někdy inklinovala k černému humoru (Večer pro otrlé aj.). Představení Š+G byla postavena na předčítané i komentované povídce, krátké scénce, písničce, rozhovoru, kvízu či „dotazovně“. Společným znakem byla drastická satirická hyperbola (situační, dějová a především slovní), jejíž pomocí autoři permanentně nadsazovali rozličné společenské jevy (puberta, pokrytecká výchova, sovětizace vzdělání, stupidita sloganů a soutěží, různé druhy vyšinutosti, šplhounství, šprtství apod.). Výrazný Grossmannův podíl na vytváření i udržení stylové jednoty a úrovně humoru dokázala paradoxně až jeho předčasná smrt, kdy se další tvorba této semaforské skupiny obrátila do odlišných stylových poloh.

BIBLIOGRAFIE

Knižně: Kniha navíc (PP, D 1968, s M. Šimkem, int. rozmn. Klubu Olympik); Besídka zvláštní školy (PP 1969, s M. Šimkem; poté in Povídky aneb Nechci slevu zadarmo); Poslední chlap (muzikál, rozmnož., 1972, prem. 1973, s M. Šimkem; V. Poštulkou a A. Michajlovem); Návštěvní dny (TV scénáře, 1975, s M. Šimkem); Návštěva v cirkusu (PP, divadel. výstupy, 1976, s M. Šimkem; poté in Povídky aneb Nechci slevu zadarmo); Besídka bývalých žáků zvláštní školy (PP 1990, s M. Šimkem a J. Krampolem); Povídky aneb Nechci slevu zadarmo (1993, obsahuje: Besídka zvláštní školy, Návštěva v cirkuse + dosud netištěné povídky, rozš. vydání pod názvem Povídky, 2007); Návštěvní den u Jiřího Grossmanna (výbor textů a vzpomínek, 1999; s M. Šimkem, obs. mj. hry Besídka zvláštní školy, Besídka v rašeliništi a řadu skečů Š+G); Povídky (PP, s M. Šimkem, úplné vydání povídek Š+G, 2007).
Autorské divadelní pořady a inscenace: V tomhle teta nehraje (1961, s M. Šimkem); Dva z plivníku (1962, s M. Šimkem); Hoj Štěchovice (1962, s M. Šimkem); Nečekejte twist (1963, s M. Šimkem); Hit revue (1964, s M. Šimkem); Proces s bigbeatovým králem (1964, s M. Šimkem); Hit show (1965, s M. Šimkem); Návštěvní den (1966, s M. Šimkem, v Klubu Olympik); Besídka zvláštní školy (1967, s M. Šimkem); Návštěvní den 1 (1967, s M. Šimkem, v Semaforu); Návštěvní den 2 (1968, s s M. Šimkem); Večer pro otrlé aneb Pět Pupáků (1968, s M. Šimkem); Besídka v rašeliništi (1968, s M. Šimkem); Othello odpadá aneb Večer u kulečníku (1970, s M. Šimkem); Návštěvní den 3 (1970, s M. Šimkem); Besídka divadelní aneb Staříček Hamuša ožil (1971, s M. Šimkem); Návštěvní den 5 (1971, s M. Šimkem).
Zvukové záznamy: Besídka zvláštní školy (sestřih z představení LP 1969, náklad zničen, 1990; záznam představení CD 1998); Návštěvní den 1 (LP 1970; rozš. vyd. CD 1996); Návštěvní den 2 (LP 1971; rozš. vyd. CD 1996); Návštěvní den 3 (LP 1972; rozš. vyd. 1997); To byl Jiří Grossmann (LP 1975); Povídky Šimka & Grossmanna 1 (LP 1979), Povídky Šimka & Grossmanna 2 (LP 1980); Povídky Šimka & Grossmanna 3 (LP 1981), Ano, pane Jiří (LP 1987); Pupáci (LP 1990, rozš. vyd. pod tit. Volte Pupáka CD 1998); Své banjo odhazuji v dál (CD 1990); Povídky 1 (CD 1994); Povídky 2 (CD 1995); Povídky 3 (CD 1996); Návštěvní den 4 (CD 1997); Besídka v rašeliništi (CD 1998); Návštěvní den 5 (CD 1999); Povídky 4 (CD 2001); Povídky 5 (CD 2001); Jako kotě si příst (CD 2002); Povídky 6 (CD 2003); To byli pánové Šimek & Grossmann (CD 2004); Povídky 7 (CD 2004); Závidím: Naďa Urbánková zpívá Jiřího Grossmanna (2004); Povídky 8 (CD 2006).
Videozáznamy: DVD: Návštěvní dny – Hop dva tři (sestřih z TV pořadů, 2004); Návštěvní dny – Hop dva tři – Pánský večírek – Potoky modré krve 2 (sestřih z TV pořadů, 2007).

LITERATURA

Knižně: M. Šimek: Návštěvní den u Jiřího Grossmanna (1999); J. D. Novotný: Závidím. Vzpomínka na Jiřího Grossmanna (2001).
Studie a články: J. Janoušek in Hvězdy z masa a kostí (1979); R. Pytlík in Malá encyklopedie českého humoru (1982); F. Kafka in Vlaková souprava pro třetí tisíciletí (1988); V. Just in Z dílny malých scén (1989); S. Janáčková: K jazyku a stylu povídek M. Šimka a J. Grossmanna, Češtinář 6, 1995/1996, č. 5; J. Skálová in Nevyjasněná úmrtí (2000); J. Nejedlý: Šimek a Grossmann, MFD 14. 12. 2002.
Recenze: Besídka zvláštní školy: F. Kafka, Práce 7. 1. 1970; -s- (O. Sus), Texty 1970, č. 8 * Návštěva cirkusu: T. Sedláček, Rovnost 14. 1. 1977; M. Skalka, KVěty 1977, č. 2 * Návštěvní dny: M. Skalka, Květy 1976, č. 9 * Besídka bývalých žáků zvláštní školy: M. Huvar, MF 28. 8. 1990 * Povídky aneb Nechci slevu zadarmo: Z. Heřman, SvSl 26. 11. 1993; F. Cinger, RP 8. 12. 1993; (viš), MFD 5. 2. 1994, příl. Víkend; (maj), SvSl 26. 2. 1994 * Návštěvní den u Jiřího Grossmanna: F. Cinger, Právo 1. 12. 1999.
Rozhovory: E. Hájková, SvSl 4. 9. 1969 (též s M. Šimkem); red., Mladý svět 1968, č. 32 (též s M. Šimkem); Jan Lederer, LD (Praha) 9. 12. 1971.
K životním jubileím: R. Blatný, Kino 1991, č. 23; R. Tamchyna, Český rozhlas on-line 5. 12. 2000 (zde); V. Wohlhöfner, Zemské noviny 20. 7. 2001 + Pražské Slovo 5. 12. 2001; K. Brezovská, Český rozhlas on-line 20. 7. 2001 (zde).
Nekrology: (šva) (J. Švarcová), Práce 7. 12. 1971; V. Bystrov, SvSl 10. 12. 1971.
Autor hesla: Vladimír Just (1995)
Aktualizace hesla: 5. 2. 2007 (kb)
Aktualizace bibliografie: 5. 2. 2007 (kb, mlp)
 
zpět na hlavní stranu