Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Václav ERBEN

* 2. 11. 1930, Náchod 
† 19. 4. 2003, Dobříš 
 
Prozaik, autor detektivních románů
 Po ukončení školní docházky (1944) a krátkém pobytu v Baťově škole práce ve Zlíně (obor chemicko-gumárenský) pracoval v náchodském Baťově závodě jako pomocný dělník. Absolvoval obchodní akademii v Náchodě (1945–49). 1949–53 studoval na DAMU divadelní dramaturgii, od 1952 i rozhlasovou režii (diplomové práce Jiráskova Lucerna a doba její premiérySpecifika rozhlasové režijní práce). V posledním roce studia již působil v ostravské pobočce Čs. rozhlasu. Po vojenské službě na jižní Moravě (1953–55) získal stipendium Literárního fondu na knihu o mládežnických brigádách v pohraničí (jednotlivé prózy vyšly jen časopisecky). Od 1957 pracoval jako redaktor v časopisech Požární ochranaProtipožární technika, Osvětová práce (1957–60), v domácím zpravodajství ČTK, v Čs. vojáku a ve Vojenském zpravodajství (1962–66). 1966–72 se věnoval literatuře, 1972–77 vedl oddělení beletrie v nakladatelství Mladá fronta, 1977–90 působil jako dramaturg a scenárista FS Barrandov (od 1982 jako vedoucí tvůrčí skupiny). 1991-93 byl náměstkem ředitele vydavatelství Magnetpress, 1993-96 tiskovým mluvčím předsedy České strany sociálně demokratické, 1994-2000 člen Rady České televize.
 První povídky napsal pro ostravský rozhlas. Časopisecky debutoval prózou Hrdina (Čs. voják 1954). Dále publikoval v Osvětové práci, Mladém světě, Kultuře, Tvorbě, Literárních novinách, Rudém právu (1967 zde na pokračování román Smrt Jana Krempy, později vydaný knižně s tit. Bláznova smrt), Mladé frontě (1972 zde na pokračování román Kopyta osla Kiang, později knižně s tit. Osamělý mrtvý muž), Lidové demokracii (1989 zde na pokračování román Trable anglického šlechtice v Čechách), České politice aj. Některé jeho detektivní prózy byly zfilmovány (Poklad byzantského kupce, 1966, r. Ivo Novák, sc. + Zdeněk Podskalský a Ivo Novák; Efektivně mrtvá žena, 1979, s tit. Čas pracuje pro vraha, r. + sc. Jiří Hanibal; Smrt talentovaného ševce, 1982, r. Jan Schmidt, který je též spoluautorem scénáře) a rovněž inscenovány v Čs. televizi (Bláznova smrt, 1973; Dialogy pro klarinet, cimbál a bicí, 1986). Od roku 1989 byl prvním předsedou České asociace autorů detektivní literatury. – Používal šifry VER.
 Erbenova próza má široké žánrové rozpětí, avšak její jednotlivé linie jsou vzájemně motivicky svázány a spojeny autorovým pojetím literatury jako hry založené na kombinačním důmyslu a mystifikaci. Václav Erben začínal povídkami o vojácích (Bez civilu) a do vojenského prostředí zasadil vedle detektivní prózy Znamení lyry i psychologické romány Srdce nebylo zasaženoTýden žurnalisty Korina. Konfrontoval v nich prostřednictvím složitých kompozičních postupů (v prvním kontrapunktické prolínání časových a vypravěčských rovin, v druhém princip románu o románu parafrázující stavbu hudební symfonie) citovou svobodu a životní velkorysost s lidskou průměrností. Největšího čtenářského ohlasu dosáhl detektivními prózami s postavou kapitána Exnera, modifikací tzv. velkých detektivů světové literatury. S mírnou ironií představuje Exnera jako elegantního a duchaplného muže, který k řešení svých případů dospívá spíše pomocí ležérní konverzace než pracnými kriminalistickými metodami. Neobjasněné okolnosti mocenského vzestupu „husitského krále“ inspirovaly apokryfní Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad, kterými se Erben zapojil do demytizující linie české historické prózy, polemizující s oslavným pojetím národních dějin. Král Jiří je tu zobrazen jako machiavelistický vládce, který se svým poručníkem Ptáčkem z Pirkštejna bez skrupulí těží ze zmatků doby, v níž se někdejší revoluční ideály mění v zástěrku pro osobní ambice. V další tvorbě (Trapný konec rytíře Bartoloměje) se Erbenova záliba v mystifikaci stává nástrojem rozmarného i posmutněle ironického, stylově vytříbeného vypravěčství, jež se hlásí k vančurovskému vzoru. Na sklonku 80. let se Erbenova tvorba dále žánrově rozšiřuje o parodie na televizní „příběhy ze života“ (Podivuhodný oddechový čas Richarda Bartoně) a pohádky (Šest pohádek od Václava Erbena).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Bez civilu (PP 1961); Srdce nebylo zasaženo (R 1963); Poklad byzantského kupce (R detekt., 1964); Zákon celých mužů (PP 1964, + V. Michna + R. Kalčík); Znamení lyry (R detekt., 1965); Bláznova smrt (R detekt., 1967); Vražda pro Zlatého muže (R detekt., 1969); Efektivně mrtvá žena (R detekt., 1970); Pastvina zmizelých (R detekt., 1971); Na dosah ruky (R detekt., 1971); Týden žurnalisty Korina (R 1971); Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad (R, 1. díl Dětství 1974; 2. díl Jinošství 1977; 3. díl Zrání 1981; souborně 1989); Osamělý mrtvý muž (R detekt., 1975); Smrt talentovaného ševce (R detekt., 1978); Denár v dívčí dlani (R detekt., 1980); Trapný konec rytíře Bartoloměje (R 1984); Poslední pád mistra Materny (R detekt., 1987); Podivuhodný oddechový čas Richarda Bartoně (R 1988); Šest pohádek od V. E. (1989, později in O strašidlech, 2002); Trable anglického šlechtice v Čechách (R detekt., 1991); Vražda ve společnosti Consus (R detekt. 2001); O strašidlech (2002, obs. též pohádky vydané v Šesti pohádkách).
Spisy: 12x kapitán Exner (nakl. Svoboda, 1990–1994); proponováno 12 sv., vyšlo: 2. Znamení lyry; 3. Bláznova smrt; 4. Vražda pro zlatého muže; 5. Efektivně mrtvá žena; 6. Na dosah ruky; 7. Pastvina zmizelých; 9. Smrt talentovaného ševce; 10. Denár v dívčí dlani; 12. Trable anglického šlechtice v Čechách.
Souborná vydání: Dva případy kapitána Exnera (1970, obsahuje Poklad byzantského kupce a Znamení lyry); 3x kapitán Exner poprvé (2002, obsahuje Vražda pro Zlatého muže, Bláznova smrt a Znamení lyry); 3x kapitán Exner podruhé (2002, obsahuje Efektivně mrtvá žena, Osamělý mrtvý muž a Pastvina zmizelých).
Příspěvek ve sborníku
: Kapitán Exner uvádí (1975).

LITERATURA

Studie a články: J. Hrabák: Dobrodružství Michala Exnera, Tvorba 1972, č. 27; M. Blahynka: doslov, in Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad (1981); W. Nawrocki: Komentarze do rozwoju czeskiej powieści historycznej, in Współczesność i historia (Katowice 1982);
Recenze: Srdce nebylo zasaženo: M. Blahynka, RP 4. 7. 1964 * Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad: V. Dostál, Romboid (Bratislava) 1974, č. 8, též in Zrcadla podél cesty (1987); J. Pecháček, LM 1974, č. 10; D. Moldanová, LM 1978, č. 4; B. Dokoupil in Čas člověka, čas dějin (1988); Š. Vlašín in Léta zrání (1989); K. Milota, LidN 12. 7. 1990, příloha LitN, č. 15 * Trapný konec rytíře Bartoloměje: J. Lukeš, SvSl 10.1. 1985; B. Dokoupil, Tvorba 1984, č. 45 * Šest pohádek: Z. Heřman, Tvar 1990, č. 17.
Rozhovory
: P. Frýbort, Tvorba 1985, č. 23, příloha Kmen; týž + O. Neff, Kmen 1988, č. 20; J. Tušl, Véčko – Voják 1992, č. 11.
Nekrology: F. Cinger, Právo 22. 4. 2003; J. Cimický, Dokořán 2003, č. 26.
Archiv: LA PNP: Osobní fond uspořádaný v 1. stupni evidence.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (1995)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2006 (ap)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu