Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 INTELEKTUÁL 

 2002 - 2005 
 
 Čtvrletník Intelektuál založil v roce 2002 Aleš Pech (1957–2002), majitel nakladatelství Concordia, které po jeho tragické smrti převzala jeho manželka Magdalena Pechová. Jako hlavní redaktor působil Radim Kopáč, redakci tvořili Jan Nejedlý, Vladimír Novotný Jan Suk.
 

Časopis se orientoval především na surrealismus a jeho proměny a podoby. Pozornost věnoval též erotické literatuře, insitní tvorbě (např. Mnoháček Zgublačenko), černému humoru, patafyzice atd. Každé číslo přinášelo vedle esejů (zejména od Jana Suka, věnovaných mj. Gillesi Deleuzemu, Jacquesi Derridovi, Georgesi Bataillovi ad., dále např. od Jaroslava Balvína ml. a dalších), studií (stať Zdeňka Lorence Tristan Tzara – život a dílo vycházela na pokračování v ročníku 2003), literárních kritik, recenzí či drobných úvah (Robert Gál, Karolína Jirkalová, Aleš Knapp, Radim Kopáč, Jan Nejedlý, Vladimír Novotný, Lenka Sedláková, Jan Suk) také delší rozhovory (s Janem Řezáčem v celém ročníku 2004, dále Stanislav Dvorský, Tomáš Míka, Eva Švankmajerová ad.). Radim Kopáč přispíval též profily výtvarníků, kteří se podíleli na jednotlivých číslech, případně rozhovory s nimi (mj. Alois Nožička, Bohumil Nuska, Kateřina Piňosová). – Nedílnou součástí jednotlivých čísel byly ukázky z básnické i prozaické tvorby autorů buď surrealistických (např. Roman Erben, Pavel Řezníček, František Dryje ad.), nebo jinak s redakcí spřízněných (Radek Fridrich, Vít Kremlička, Patrik Linhart, Lukáš Marvan, Tomáš Míka, Kateřina Rudčenková, Viktorie Rybáková, Viki Shock, Jakub Šofar, Eduard Vacek ad.). Jen sporadicky byly v Intelektuálu otištěny překladové stati z francouzštiny (mj. Gilles Néret Erotika 17.-19. století v č. 2–3/2004), překlady beletristických textů zastupovala většinou tvorba francouzských surrealistů (Benjamin Perét, Joyce Mansourová).

 Intelektuál přestal vycházet v roce 2005 rozhodnutím vydavatelky. Redakce v čele s Radimem Kopáčem se po neuskutečněném pokusu navázat revuí s názvem X víceméně přesunula na internetový Portál české literatury (2005–2009).
 
Periodicita: Čtvrtletně. – I (1 č., 2002), II (4 č., 2003), III (4 č., dvojčíslo 2–3, 2004), IV (4 č., dvě dvojčísla 1–2, 3–4, 2005).
Technické informace: A5, 68 str., dvojčíslo 152 str.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Ilustrace různých autorů, často reprodukce kreseb nebo grafik z dílny jednotlivých spisovatelů (mj. R. Erben, A. Nádvorníková, P. Pazdera Payne, V. Rybáková), fotografie (K. Rudčenková, O. Slabý, Zvi Tolkovský ad.); grafická úprava V. Wünschová, č. 3–4/2005 Jan Toi-Toi.
Náklad: Neuváděn: 1000 (2002), 500 (2003–2005).

LITERATURA

Články: (rak) (= R. Kopáč): Časopis nejen pro intelektuály, Uni 2002, č. 9 (o č. 1).
K jednotlivým číslům: č. 1/2002: A. Horáčková, MFD 7. 10. 2002; duš (= J. Slomek), LidN 10. 1. 2003; V. Novotný, Tvar 2002, č. 21 * č. 2/2003: mad, LidN 4. 8. 2003 * č. 2-3/2004: K. Turek, LitN 2004, č. 41; D. Iwashita, LidN 20. 11. 2004 * č. 4/2004: K. Turek, LitN 2005, č. 4 (k tomu polemika J. Suk, LitN 2005, č. 5); hul (= V. Hulec), DivN 2005, č. 3; D. Iwashita, LidN 12. 2. 2005 * č. 3-4/2005: K. Turek, A2 2006, č. 4.

Autor hesla: Michal Jareš (2008)
Aktualizace hesla: 26. 11. 2009 (jar)
Aktualizace bibliografie: 26. 11. 2009 (jar)
zpět na hlavní stranu