Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 CCC BOOKS 

 1971 - 1977 
 
 Exilová edice
 

Nakladatelství na principu čtenářského klubu s názvem CCC (= Czechoslovak Cultural Committee) Books založili roku 1971 v Mnichově novinář Richard Belcredi (1926–2015), nakladatelský redaktor Karel Friedrich (*1930) a výtvarník a publicista Jaroslav Kučera (*1933). Činnost zahájilo v létě 1971 jako první nakladatelství posrpnového exilu dokumentární knihou Jaroslava Kučery Pražský srpen a do konce roku 1974 vydalo pro cca 2500 členů svého Klubu čtenářů 19 titulů. Roku 1975 převzalo členskou základnu CCC Books i jeho ediční program nástupnické nakladatelství CCC Haarlem v Holandsku, které zprvu pokračovalo v průběžném číslování publikací Klubu čtenářů. Roku 1976 po roční odmlce obnovilo činnost i původní mnichovské nakladatelství CCC Books (jediným majitelem se stal Jaroslav Kučera), které rovněž navázalo na původní číslování. Kučera nejprve připojil k názvu CCC Books pro odlišení od publikací CCC Haarlem další označení Edice Archa (do této řady započítal 4 svazky). Roku 1977 přenesl nakladatelství do bavorské obce Wurmannsquick. Po vydání dvou knih pod hlavičkou nakladatelství Archa ukončil číslovanou řadu (celkem tedy 6 svazků) a pokračoval ve vydávání pod novým názvem Freie Presse Agentur v nečíslované řadě Edice Archa.

 

V počátcích nakladatelství CCC Books bylo několik titulů věnováno reedicím klasické české literatury (Václav Beneš Třebízský, Kytice Karla Jaromíra Erbena, Povídky z jednédruhé kapsy Karla Čapka), jádro produkce však tvořila díla redaktorů nakladatelství a jejich generačních druhů (prózy Karla Friedricha, Jana Schneidera a zejména první verze Teorie spolehlivosti básníka Ivana Diviše), rozšířená záhy i o tvorbu příslušníků exilu poúnorového (Alois Čížek, Jiří Kovtun, reedice Fischlovy knihy Hovory s Janem Masarykem). Soustavná pozornost byla věnována i původní a překladové literatuře faktu, ať již s tematikou československou (první svazek antologie Žaluji sestavené Antonínem Kratochvilem, Případ Masaryk Claire Sterlingové) či oblíbenou tematikou sovětských tajných služeb (Hellmut Andics). Překladová beletrie se objevuje jen ojediněle (Michail Zoščenko). Přes úvodní programové proklamace se nepodařilo zapojit do edičního programu nakladatelství nová díla současných autorů žijících v Československu, kteří tak byli připomenuti jen dvěma reedicemi (Karel Pecka, Vladimír Škutina).
Na redakci publikací se kromě Karla Friedricha a zejména Jaroslava Kučery podíleli též Josef Jedlička, Josef Kočí, Pavel Kohn a Rudolf Ströbinger. Knihy vydávané většinou v celoplátěné vazbě byly kvalitně tištěny na dobrém papíře. Graficky je upravoval zpravidla Jaroslav Kučera, výtvarně s nakladatelstvím spolupracoval též Jan Kristofori. Od června 1971 do září 1974 vydávalo nakladatelství periodický propagační leták Klub s podtitulem Informace Klubu čtenářů CCC Books. Celkem vyšlo v Mnichově 9 čísel (deváté číslo ze září 1974 omylem znovu označeno jako osmé), další čísla již vycházela v nakladatelství CCC Haarlem. V roce 1975 vydal Jaroslav Kučera jménem své firmy Buchhandlung Kucera informační bulletin Books (doloženo je jediné cyklostylované číslo).

 Počátkem roku 1972 se pokusilo nakladatelství ve spolupráci s holandským exilovým spolkem Nederlandse Stichting Comenius v Amsterodamu rozšířit jeho dosud cyklostylovaný věstník Okno dokořán a vydávat jej s podtitulem Čtvrtletník pro umění, kulturu a politiku jako svůj reprezentační časopis. Po vydání dvou kvalitně tištěných čísel se však časopis pro neúnosné finanční náklady následujícího roku vrátil pod názvem Okno v opět skromnější úpravě svému původnímu vydavateli Nederlandse Stichting Comenius.
 
 Výběrová bibliografie: I. Diviš: Teorie spolehlivosti; K. J. Erben: Kytice; J. Kovtun: Pražská ekloga; A. Kratochvil: Žaluji 1.
 Časopisy a informační bulletiny: Klub (periodický propagační leták, 1971–1974); Okno dokořán (1972).
Nabídkové prospekty: Edice 1972/73 (1972). Edice Archa (skládačka, 1976).
 Výtvarní spolupracovníci: Jaroslav Kučera, Jan Kristofori.
 Technické informace: Celkem 25 svazků.

LITERATURA

Články: SK (J. Staněk): K jedné záslužné a potřebné akci. Okno dokořán (Zwijndrecht, Niz.) 1971, č. 3 (11), květen/červen; J. Jedlička: Žádoucí kontinuita, Text (Mnichov) 1971, č. 11/12 (28/29); Nakladatelství CCC Books zahájilo činnost. České slovo (Mnichov) 1971, č. 6; M. Čechová: Co nového v CCC Books, Zpravodaj (Curych) 1972, č. 3/4; Čs. exilová nakladatelství se sama představují, Zpravodaj (Curych) 1976, č. 7/8; P. Javor: Pět knížek z Mnichova, Proměny (New York) 1978, č. 1. (Do soupisu nejsou zahrnuty články z nakladatelského bulletinu Klub.)
  Autor hesla: Aleš Zach (1995); Michal Přibáň (2009)
  Aktualizace textu hesla: 26. 3. 2010 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 26. 3. 2010 (mlp)
zpět na hlavní stranu