Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Aleš ZACH

* 19. 4. 1941, Kolín 
 
 
Kulturní historik a knihovník
 Dědeček Josef Zach (1881–1949) byl ředitel kolínské odborné školy, tamtéž působil též jako osvětový pracovník a vydavatel bibliofilií. – Po maturitě na jedenáctileté střední škole v Kolíně (1958) vystudoval Zach knihovnictví na UK (1959–1963), studium ukončil prací Vývoj levicových nakladatelství za předmnichovské republiky, se kterou později získal titul PhDr. (1969). Po absolvování vojenské služby nastoupil v roce 1964 jako knihovník a bibliograf do Divadelního ústavu v Praze, kde s výjimkou ročního pracovního poměru ve Státní knihovně ČSR (1969) setrval až do roku 1982. Poté působil jako knihovník v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, v roce 1991 se stal odborným pracovníkem téže instituce. Po roce 1990 též přednášel dějiny českých nakladatelství na Fakultě sociálních věd UK a FF UK v Praze. V letech 1994–2005 byl kmenovým spolupracovníkem nakladatelství Thyrsus. V roce 2006 odešel do důchodu, nadále se však věnuje oboru a vytváří vlastní internetovou databázi věnovanou menším českým nakladatelstvím působícím v letech 1849–1949.
 V roce 1964 publikoval Aleš Zach v Knižní kultuře na pokračování přepracovanou diplomovou práci Vydavatelská avantgarda mezi dvěma válkami, dále přispíval do nakladatelského časopisu Kmen (1969), Bibliografického časopisuGlos ze Strahova. Po roce 1990 publikoval studie a články mj. v atd..., Čtenáři (zde seriál Představujeme exilová nakladatelství, 1990), Lidových novinách, Jarmarku umění, Kritickém sborníku, Knihkupci a nakladateli (zde mj. seriál Nepublikovaná svědectví, 1997, a Z historie plakátu na obálce, 1998), Tvaru, Zpravodaji Společnosti bratří Čapků (zde mj. edice korespondence Listy nakladateli. Dopisy Karla Čapka B. M. Klikovi z let 1920–1927, 2002). Pro časopis Divadlo v roce 1966 z polštiny přeložil esej Tadeusze Kantora. – Nepublikován zůstal bibliografický soupis inscenací Vladislav Vančura a divadlo (1969). Rejstříkem anonymně doprovodil samizdatový Slovník českých spisovatelů. Pokus o rekonstrukci dějin české literatury 1948–1979 (sest. Jiří Brabec, Jiří Gruša, Petr KabešJan Lopatka, 1980, v oficiálním vydání z roku 1991 je již Zach uveden). – Od počátku 90. let se autorsky podílel na řadě výstav (mj. Aventinská mansarda, 1990; Topičův dům, 1993; Moderní revue 1894–1925, 1995; Aventinum 1919–1949. Příběh nakladatele Štorcha-Mariena, 2009). – Používá šifry az a zh.
 Vedle komentovaných bibliografických soupisů a knihovnické činnosti se Aleš Zach dlouhodobě věnuje dějinám českých nakladatelství. Výzkum nakladatelského života i nakladatelské produkce v první polovině 20. století ho přivedl k trvalému zájmu o literaturu a literární život přelomu 19. a 20. století (Jiří Karásek ze Lvovic, Kamilla Neumannová, okruh kolem Moderní revue) a také o osobnosti z okruhu české avantgardy 20. a 30. let (Otakar Štorch Marien). Ve víceméně vyčerpávajícím soupisu Kniha a český exil 1949–1990 věnuje pozornost knižní produkci exilových nakladatelství a edic, patrně nejvýraznějším dílem jsou však Zachem koncipovaná nakladatelská hesla v Lexikonu české literatury (počínaje druhým dílem), v nichž nadále autorsky pokračuje na svých osobních webových stránkách (zde). Detailní znalost nakladatelské historie i produkce mu umožňuje přecházet mezi velkými nakladatelskými domy i nakladateli z regionů (Nakladatelské Kladno). Shrnující pohled na dějiny nakladatelství v poválečném období do roku 1989 představil v kolektivních Dějinách české literatury 1945–1989. Ohlasu Zachových publikací napomáhá živý a čtivý jazyk při zachování přísné věcnosti (literárněhistorický bedekr Stopami pražských nakladatelských domů).

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Publikace Divadelního ústavu 1958–1967. Bibliografický soupis (rozmn. 1968, s J. Zemanovou); Divadlo ve světě. Bibliografický rejstřík Zpráv Divadelního ústavu 1965 (rozmn., 1968, s J. Zemanovou); Divadlo ve světě. Bibliografický rejstřík Zpráv Divadelního ústavu 1966 (rozmn., 1968, s J. Zemanovou); Divadlo ve světě. Bibliografický rejstřík Zpráv Divadelního ústavu 1967 (rozmn., 1968, s J. Zemanovou); Divadlo ve světě. Bibliografické záznamy ze zahraničních časopisů 1973 (rozmn. 1973, s J. Zemanovou); Divadlo ve světě. Bibliografické záznamy ze zahraničních časopisů 1974 (rozmn. 1974, s J. Zemanovou); Ediční dílo Kamilly Neumannové. Bibliografický soupis k 100. výročí jejího narození a 20. výročí úmrtí (1976); Scénografie Josefa Svobody. Bibliografický soupis (rozmn. 1980); Knihy o divadle. Soupis českých publikací 1971–1980 (rozmn. 1986); Zátiší, knihy srdce i ducha (1987); Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze Lvovic (E 1994); Fr. A. Urbánek. Soupis nakladatelského fondu (1994, s J. a E. Bílkovou); Kniha a český exil 1949–1990 (1995); Stopami pražských nakladatelských domů. Procházka mizející pamětí českých kulturních dějin (1996); Příběh štočků (E 2002); Nakladatelské Kladno (2007); Aventinum 1919–1949. Příběh nakladatele Štorcha-Mariena (leták k výstavě 2009).
Účast v týmových pracích: Odeon, dříve SNKLU. 15 let krásné knihy (1967, zde mj. Ediční dílo Jana Fromka /bibliografie knižní a časopisecké produkce nakladatelství J. Fromka Odeon za léta 1925–1940/); Bulharské hry. Bibliografický soupis 1883–1973 (rozmn. 1974, s F. Knoppem); František Tröster (Bratislava 1983, s J. Hilmerou a L. Lajchou); Bibliografie Jaroslava Haška. Soupis jeho díla a literatury o něm (1983, s dalšími); Lexikon české literatury 2/1 a 2/2 (1993), 3/1 a 3/2 (2000) a 4/1 a 4/2 (2008); Aventinská mansarda. Otakar Štorch Marien a výtvarné umění (katalog 1990, s dalšími); Tabuizovaná literatura posledních dvaceti let. (1990, s J. Holým a J. Brabcem); Topičův dům. Nakladatelské příběhy 1883–1949 (katalog 1993, s G. Dupačovou); J. Vohryzek: Literární kritiky (1995, podíl na bibliografii); Moderní revue 1894–1925 (katalog 1995, s dalšími); Kniha o Praze 1 (1998); Milý pane Františku. František Halas a edice „První knížky“ (katalog, 1999); Knihy Aulos (katalog 2001); Jan Zrzavý (katalog 2003, s dalšími); Alois Dyk a jeho nakladatelství Emporium (katalog, 2006, s V. Botovou); Dějiny české literatury 1945–1989, sv. 1–4 (2007–2008); Topičův salon 37–49 (katalog 2011, s dalšími).
Příspěvky ve sbornících: Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech (1995); Rok 1947 (1998).
Uspořádal a vydal: Jiří Karásek ze Lvovic: Vzpomínky (1994, s G. Dupačovou); Jiří Karásek ze Lvovic: Básně z konce století (1995, s G. Dupačovou); Jindřich Štyrský: Každý z nás stopuje svoji ropuchu. Texty 1923–1940 (1996, s G. Dupačovou a K. Srpem); Arthur Breisky: Střepy zrcadel. Eseje a kritiky (1996, s G. Dupačovou); Arthur Breisky: Triumf zla. Dvě novely (1997, s G. Dupačovou); Jiří Karásek ze Lvovic: Tři vzpomínkové portréty (Eduard Tesař, Zdenka Braunerová, František Kaván) (bibliof, 1998, s G. Dupačovou); L. K. Žižka: Paměti a osudy (1999); Luděk Svoboda: Antikvariát a já (1999); Luděk Svoboda: Kouzelná obálka. (Antikvariát a já 2) (2003); Kniha a národ 1939–1945 (2004); Vadim Horák: Jules Verne v nakladatelství Jos. R. Vilímek (2005).

LITERATURA

Recenze: Ediční dílo Kamilly Neumannové: vl [=Š. Vlašín], Tvorba 1976, č. 46; em [=E. Macek], ČL 1977, č. 2; L. Soldán, Vlastivědný věstník moravský 1977, č. 3 * Zátiší, knihy srdce i ducha: J. Lukeš, SvSl 24. 1. 1989; va [=L. Vacina], Kmen 1989, č. 8 * Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze Lvovic: J. Lukeš, Týden 1995, č. 13; Jaš [=J. Šícha], Labyrint 1995, č. 5; (Bed), LitN 1995, č. 40; L. Merhaut, ČL 1995, č. 5; J. Kudrnáč, SvSl (Brno) 31. 5. 1995; -jb- [=J. Brabec], NK 1995, č. 11 * Kniha a český exil 1949–1990: (les) [=L. Sedláková], Denní Telegraf 8. 1. 1996; J. Chuchma, MfD 10. 1. 1996; J. Slomek, LitN 1996, č. 3; F. Knopp, Labyrint 1996, č. 1; J. Strnad, Tvar 1996, č. 12; L. Šeflová, ČL 1996, č. 5; J. N., ČČH 1997, č. 2 * Stopami pražských nakladatelských domů: (jch) [=J. Chuchma], MfD 28. 5. 1996; P. Janáček, Tvar 1996, č. 12; M. Nodl, LidN 15. 7. 1996; J. Slomek, LitN 1996, č. 28; J. Lukeš, Týden 1996, č. 31; F. Knopp, Denní Telegraf 31. 7. 1996; M. Valášek, Souvislosti 1996, č. 2/3; B. Hoffmann, Český jazyk a literatura 1996/1997, č. 5/6; B. Tesařík, Čtenář 1997, č. 3; J. N., ČČH 1997, č. 2; M. Svatoš – H. Svatošová, Pražský sborník historický 1998, sv. 30 * Příběh štočků: P. Vaňous, Tvar 2002, č. 21 * Nakladatelské Kladno: F. Knopp, A2 2007, č. 32; V. Raška, Čtenář 2007, č. 10; M. Jareš, ČL 2007, č. 4; P. Šámal, Kladno-Záporno 2007, č. 3.
Rozhovory: P. Janáček, Tvar 1996, č. 3; J. Burgetová, Informace 1996, č. 3; B. Pražan, Týdeník Rozhlas 1997, č. 12 (též s G. Dupačovou); V. Bezdíček, NK 1997, č. 13; A. Petruželková, Grand Biblio 2009, č. 10.

Autor hesla: Michal Jareš (2012)
 
zpět na hlavní stranu