Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vladimír  KOLÁR

* 22. 6. 1947, Praha  
 
 
Literární historik, kritik a publicista
 

Otec, František J. Kolár (1919–1984), byl politický pracovník, novinář a publicista, matka, Jaromíra Kolárová (1919–2006), byla prozaičkou, filmovou a televizní scenáristkou, dramatičkou. Nejednoduché dětství (otec v 50. letech vězněn) prožil Kolár v Ostravě, kde 1965 maturoval na SVVŠ. V letech 1965–1970 studoval na FF UK filozofii a češtinu (PhDr. 1977 prací Kritika nábožensko-existenciálních konstrukcí ve filozofii N. A. Berďajeva a rozbor jejich kořenů). Pracoval jako redaktor v Čs. rozhlasu (1970–1972), v Čs. televizi (1972–1974), v Literárním měsíčníku (1974–1975). 1975–1980 působil jako odborný pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV v oddělení teorie literatury. 1981–1988 byl šéfredaktorem časopisu Film a doba a 1989 šéfredaktorem Literárního měsíčníku. 1990–1991 učil na ZŠ, 1991–1993 byl vedoucím kulturní rubriky Haló novin. Poté do roku 1997 učil na střední škole český jazyk a literaturu a dějepis. Po krátkém působení v redakcích Deníku Práce a časopise Antique byl v letech 1998–2000 šéfredaktorem Technicko-ekonomického zpravodaje Vodních staveb, v letech 2000–2004 byl opět středoškolským učitelem. Nyní pracuje jako jazykový redaktor v Hospodářských novinách.

 Debutoval 1964 básní v Červeném květu. Publikoval v periodikách, v nichž pracoval, a rovněž v Univerzitě Karlově (1965–1967, publicistika), Tvorbě, Rudém právu, Tribuně, Mladém světě (1979–1980 externím lektorem mladé literatury), České literatuře aj. Po roce 1989 publikoval povídky a literární i divadelní recenze v Haló novinách, Obrysu-Kmeni a literární kritiky v Deníku Práce. – Používal pseudonymů a šifer: Jiří Vojtěch (Literární měsíčník, 1974), Jaroslav Čermák (Univerzita Karlova, 1967); V. K., -vrk- (Tvorba, Literární měsíčník aj.), (vk).
 Již Kolárova prvotina, sbírka povídek Svět bez masky, proklamuje konfrontaci pravdy a zdání, etické normy a konkrétní etiky okamžiku. Prostředkem tohoto sváru, jehož nedramatický výsledek je předem dán, se nejednou stává pohled dětského vypravěče. Svět dítěte Kolár také později učinil základem rozsáhlejšího ztvárnění autobiografických zkušeností (Táta je doma). V jednotlivých prózách jsou problémy současnosti představovány a řešeny pomocí jednoduchých tezí transformujících banalitu každodenního hemžení v pozitivní zápas „o něco“ (např. Pachuť medu, odehrávající se v prostředí redakce novin). Zápas o socialistický ideál nacházel Kolár i jako kritik v usilování svých generačních souputníků (Mladé zápasy, Sondy).

BIBLIOGRAFIE

Próza a práce o literatuře: Svět bez masky (PP 1980); Mladé zápasy (EE literárněkritic., 1981); Sondy. K problematice mladé literatury sedmdesátých let (soubor recenzí, 1981, + J. Adam + P. Bílek); Táta je doma (R 1985); Pachuť medu (R 1989); Co už máma nenapsala (vzpomínky, 2008).
Účast v týmových pracích
: Rozumět literatuře 1. Interpretace základních děl české literatury (1986).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Dobrý deň Lacovi Novomeskému (1975); Vítězný únor 1948 (Státní knihovna ČSSR, 1977); Sborník z mezinárodní literárněvědné konference Bezručova Opava 1978 (1980); Umění a kritika (1980); Wolker dnešku (1981); Vedeckotechnická revolúcia a literatúra (Bratislava 1982); Kritika buržoáznych koncepcií v literárnej vede (Bratislava 1982); Spoluvytvářet pravdu zítřka (1982); Jahrbuch für Kunst und Literatur (Stuttgart 1988).
Uspořádal a vydal: J. Peterka: Okna do mrazu (1981); J. Kolárová: Divný čas, divná láska. Posmrtné vydání pamětí (2006).

LITERATURA

Recenze: Svět bez masky: V. Macura, Tvorba 1981, č. 2; P. Bílek, LM 1981, č. 5 * Táta je doma: V. Křivánek, MF 17. 10. 1985; I. Matějka, Kmen 1986, č. 16 * Pachuť medu: F. Cinger, RP 14. 6. 1989; J. Švandelík, Práce 4. 7. 1989; M. Nezval, MF 17. 8. 1989; V. Novotný, ZN 21. 11. 1989; V. Píša, LM 1989, č. 9; I. Vízdalová, Kmen 1989, č. 25; J. Chuchma, ROK 1990, č. 1.
Autor hesla: Vladimír Macura (1998)
Aktualizace hesla: 4. 1. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu