Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ARCHY  

 1926 - 1941; 1945 - 1948 
 
 První řadu sborníkové edice vydával v letech 1926-41 ve Staré Říši na Moravě Josef Florian. Uskutečňoval jí – podobně jako dalšími edičními řadami svého vydavatelství – program směřující ke zvýšení obsahové i grafické úrovně české knižní kultury a zároveň k restituci tradičních náboženských hodnot jako základu pro všestrannou společenskou obrodu. Katolický konzervatismus, propagátorské a osvětové zaujetí a úcta ke křesťanským tradicím charakterizují i druhou řadu sborníků, kterou od 1945 vydával a redigoval Florianův syn Josef Václav Florian.
 Jednotlivá čísla se skládají ze samostatně paginovaných příspěvků (rozsah od 2 stran do několika archů) vložených jako separáty do společné obálky, tak aby si je čtenář mohl volně řadit podle svého zájmu. Vedle poezie vycházely v Arších teologické a filozofické příspěvky, kázání a modlitby, překlady zejména z francouzské, ale také ruské a německé literatury, aktuální dobové komentáře. Původní poezii, především reflexivní a meditativní, opakovaně publikovali Bohuslav Reynek, Zdeněk Řezníček, Vladimír Vokolek, v překladech beletrie, esejů a listů byli představeni Andrej Bělyj, Georges Bernanos, Antoine Blanc de Saint Bonnet, Leon Bloy, Valerij Brjusov, Paul Cazin, Paul Claudel, Hubert Colleye, Afanasij Fet, Romano Guardini, Guy de Maupassant, Louis Mercier, Denis de Rougemont, Adalbert Stifter, Stefan Zweig. Překlady zajišťovali mj. Eva Florianová, Barbora Kokešová, František Pastor, Oskar Reindl, Zdeněk Režný, Pavla Tobrmanová. Ve skladbě příspěvků převažovala náboženská témata (výklady a popisy zjevení – mj. Zjevení Přesvaté Panny na hoře La Salettské – č. 4, mučednictví, papežství, předmětem diskuse byly otázky liberalismu, socialismu a dokonce i feminismu). Redakční poznámky k literární a politické situaci, ironické až sarkastické glosy a kritické postřehy o postavení křesťanů v dobovém politickém životě přinášela rubrika Redakční zadina, připravovaná redaktorem.
 
Periodicita: Nepravidelně. – Ročníky neuváděny, kontinuální číslování, celkem 13 č.: 1945 (1 č., Vánoce), 1946-48 (po 4 č., poslední o Vánocích 1948).
Technické informace: A6, 78-116 str. + 1-4 grafické listy + 1x ročně kalendář (každý příspěvek stránkován zvlášť).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Volně vložené grafické listy s náboženskými a krajinnými motivy (J. Florian, M. Florian, O. Lange, O. Stritzko, A. Strnadel, V. Vokolek aj.), na obálce zodiakální znamení daného období.

LITERATURA

H. Orlíčková: Osobnost Josefa Floriana a bibliografie vydavatelství Stará Říše, SPFFBU, D19 (Brno 1972); os (= O. Sirovátka): Josef Florian, in Lexikon české literatury 1 (1985); M. C. Putna: Literární dějiny pozdního katolicismu na Moravě a v Čechách, LitN 1995, č. 26.
Autor hesla: Miroslav Zelinský
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu