Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdeněk ŘEZNÍČEK

* 16. 2. 1904, Třebíč  
† 17. 4. 1975, Praha  
 
Básník a překladatel
 

Pochází z rodiny úředníka.V Třebíči začal roku 1915 studovat na gymnáziu, v roce 1918 přešel na městskou obchodní školu, kterou dokončil roku 1920. Od roku 1926 zde studoval Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa (maturoval v roce 1929). Ve 20. letech se výrazně politicky angažoval v komunistickém hnutí jako politický pracovník (byl jedním ze zakladatelů KSČ v Třebíči, bezmála dva roky zde působil na jejím krajském sekretariátu) a žurnalista (spoluzakladatel třebíčského komunistického listu Jiskra). Byl členem brněnského Devětsilu a spolupracoval s Bedřichem Václavkem, na jehož popud překládal především sovětské autory, zejména pro časopisy Index a Blok. V letech 1929–1938 pracoval jako úředník v nemocnici ve Znojmě a současně jako novinář v místním časopisu Proč a proto. Od přelomu 20. a 30. let Řezníček překládal i knihy pro Starou Říši. Setkání s Josefem Florianem a jeho spolupracovníky (zvláště s Bohuslavem Reynkem Janem Čepem) způsobilo jeho náboženskou konverzi ke katolictví a stálou literární přítomnost ve Florianových publikačních aktivitách. Po německém záboru pohraničí (1938) se ze Znojma přestěhoval do Kroměříže, kde byl úředníkem v nemocnici, od roku 1945 jejím ředitelem. Po roce 1948 se literárně zcela odmlčel. V roce 1964 odešel do důchodu, roku 1974 přesídlil do Prahy, kde záhy zemřel.

 Publikovat začal v druhé polovině 20. let ve znojemských komunistických periodikách Dělnické listy, Bič a Karabáč, a také v Jiskře (Třebíč), Indexu, Bloku, PásmuRovnosti; dále přispíval do časopisů: Akord, Jitro, Poezie, Řád, Vyšehrad aj. a rovněž do sborníků Archy (Stará Říše). V letech 1939–1947 vydával v Kroměříži za vydatné pomoci Bohuslava Reynka bibliofilskou edici Magnificat, soustředěnou zejména na spirituálně orientovanou literaturu (Bohuslav Reynek, Suzanne Renaud, Francis Jammes, Richard Billinger, Louis Pize, Adalbert Stifter); v této edici vyšla také převážná většina Řezníčkových básnických sbírek. Řezníčkovy básně byly publikovány v samizdatových sbornících Panu Bohuslavu Reynkovi (1967, ed. Vl. Vokolek), Ještě léto (1974), Volné sebrání 24 (1974, ed. Ludvík Kundera), Básníci a samotáři (1984, eds. O. Fibich, J. Brixi). Užíval pseudonymu Zdeněk Řezníček-Sid, Zd. Sid (Rovnost, Index).
 Řezníčkova poezie je od počátku ovlivněna básnickou tvorbou Jana Zahradníčka a Bohuslava Reynka. Zatímco v básnické prvotině Samoty převažují prvky expresivního patosu a touha vtělit náboženský prožitek do zahradníčkovské vize vykoupené země, ve své další tvorbě Řezníček tlumí expresivitu a usiluje, shodně s reynkovskou poetikou, o jednoduchý verš, jímž by evokoval své sepětí s rodným krajem (Vysočina) a zachytil odvěký rytmus pokojného venkovského života, který mu dával řád. Přírodní děje a jevy básník vnímá jako symbolickou projekci Božích záměrů, jejichž pochopení dává člověku jistotu víry a domova. Výrazové zjednodušení jeho veršů, majících často až idylizující ráz, se ještě prohloubilo prožitkem rodinného štěstí (Spočinutí). Vědomí tohoto bezpečí bylo však otřeseno válkou a okupací, které Řezníček chápal jako výzvu národu k duchovně očistné oběti (Soumraky prozářené, Ztlumený hlas). Reflexe národního ponížení a utrpení dala jeho veršům značnou apelativnost a zeslabila vůli k tvarové čistotě. I když byl Řezníček převážně tvůrcem meditativně kontemplativní lyriky, odpor proti válečnému násilí, kolaboraci, rasismu apod. jej přivedl k tvorbě satirických komentářů a epigramů, v nichž komentoval válečná léta (Glosy z lahve). – Jako překladatel z ruštiny, němčiny, francouzštiny a vlámštiny se soustřeďoval na autory spirituální provenience, kteří svým duchem vyhovovali edičním záměrům staroříšského Studia i jeho vlastní edice Magnificat.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Samoty (BB 1939); Vysočina (BB bibliofilie 1939); Spočinutí (BB, bibliofilie, 1941); Sníh (B 1941, bibliofilie, obs. báseň Z. Ř. Sněhy spolu s deseti grafikami B. Reynka); Soumraky prozářené (BB bibliofilie 1945); Glosy z lahve (BB 1945); Ztlumený hlas (BB 1948).
Překlady: V. V. Rozanov: Osamocení (1937); M. Picard: Útěk před Bohem (1938); Q. Gezelle: Verše (bibliofilie, 1942); A. Stifter: Polní květiny (bibliofilie, 1943).
Ostatní práce
: Administrativní příručka pro ošetřovatelský personál (1947).
Uspořádal a vydal: 100 let českého národního života v Kroměříži (katalog výstavy, 1948, s F. Vroblem).

LITERATURA

Studie a články: J. Červinka: K poezii Zdeňka Řezníčka, Řád 1940, s. 99; Z. Rotrekl in Skrytá tvář české literatury (1991); F. Rafaja: Básník Zdeněk Řezníček, LD (Brno) 16. 2. 1994; A. Lukáš: Vzpomínka na Zdeňka Řezníčka, Hanácké Athény 1994, č. 4; L. Vrla: Básnické dílo Zdeňka Řezníčka, Akord 1996, č. 2; I. Fic in Kroměříž literární (2000); Osobnosti Třebíčska (2000, heslo R. Zejdy); M. Trávníček: Básník ztlumeného hlasu, Prostor Zlín 2004, č. 1; J. Hanuš: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století (2005).
Recenze: Samoty: B. Slavík, LidN 5. 6. 1939, příloha Literární pondělí; M. Dvořák, Akord 7, 1939/1940, s. 39 * Vysočina: V. Hrbek (= Z. Kalista), Lumír 66, 1939/1940, s. 152; M. D. (= M. Dvořák), Akord 7, 1939/1940, s. 163; B. Novák, KM 1940, s. 82 * Spočinutí: M. Dvořák, Akord 9, 1941/1942, s. 317 * Soumraky prozářené: M. Dvořák, Akord 12, 1945/1946, s. 276; jbn, Vyšehrad 1946, č. 19.
Nekrology: Z. R. (Z. Rotrekl), Katolické noviny 1975, č. 20; E. J. Havlíček, Kostnické jiskry 1975, č. 23.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Autor hesla: Jaroslav Med (1998); Karel Piorecký (2006)
Aktualizace hesla: 20. 11. 2006 (kp)
Aktualizace bibliografie: 20. 11. 2006 (kp)
 
zpět na hlavní stranu