Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk
 Svatopluk HRNČÍŘ

* 21. 5. 1926, Lázně Bělohrad (u Jičína) 
† 4. 9. 2014, Praha 
 
Prozaik, publicista, autor knih pro děti a mládež
 Oba rodiče (otec knihař, později městský úředník a knihovník, matka magistra farmacie, redaktorka místního lázeňského časopisu) byli obecními kronikáři. Hrnčíř začal studovat na reálném gymnáziu v Novém Bydžově a v době okupace, kdy byla studia přerušena, se vyučil knihkupcem. Maturoval v roce 1945, poté v letech 1945–1947 absolvoval Státní knihovnickou školu v Praze. V období 1948–1986 pracoval v redakcích několika dětských časopisů z vydavatelství Mladá fronta (Vpřed, Pionýr, Větrník, Ohníček) a souběžně v letech 1968–1987 externě redigoval dětskou rubriku Slovíčko ve Svobodném slově. – Dcera Lenka Vybíralová (*1954) je výtvarnicí a zabývá se především ilustrováním knih pro děti.
 Pohádkami, povídkami na pokračování a scénáři komiksových seriálů přispíval do časopisů, které redigoval, dále do Sluníčka, Mateřídoušky, Čtyřlístku, Pionýrských novin, Sedmičky pionýrů, Filipa, Skauta. Od roku 2000 otiskoval fejetony a publicistické texty v Bělohradských listech. S Čs. rozhlasem spolupracoval na přípravě pořadů pro mládež, vysílaly se rovněž dramatizace Hrnčířových děl (roku 1966 rozhlasová dramatizace povídky Ztratil se král Hahaha, dále např. roku 2007 v pořadu Domino pětidílný seriál Honba za talismanem, který podle románu Talisman spiklenců pro rozhlas upravil a režíroval V. Gromov). Na námět knihy Případ skončil v pátek (pro Čs. rozhlas zpracována jako rozhlasová hra, 1960) byl v roce 1959 natočen film Zpívající pudřenka (r. Milan Vošmik, sc. Milan Pavlík a Ota Hofman). – Používal šifer sh, shr, shř.
 Hrnčířova prozaická tvorba, opírající se o zkušenost z redakční práce v dětských časopisech i o vlastní dětské prožitky, je zaměřena především na čtenáře staršího školního věku. Syžetově často vychází z modelu prázdninových dobrodružství (Prázdniny s Pradědečkem, Ostrov uprostřed města, Kapsa ohnivého mloka, Lovci z Ohňové hory). Parta spolužáků, vedená zvídavostí a touhou po výjimečných zážitcích, poznává na svých výpravách tajemství nejbližšího, zdánlivě všedního okolí, seznamuje se s historií rodného města a kraje, učí se znát a doceňovat přírodní krásy. K poznávacímu úsilí stimulují malé čtenáře i příběhy s atmosférou detektivního napětí, v nichž je navíc čtenář mnohdy aktivizován vloženými hádankami a rébusy (Únos krále hádanek, Klub dobrodruhů, Sedm sněhuláků). Z inspirace romány Jaroslava Foglara vzešla trilogie o Uctívačích ginga (Ostrov Uctívačů ginga, Poklad Uctívačů ginga, Maják Uctívačů ginga). K mladším čtenářům se Hrnčíř obracel především scénáři ke kresleným seriálům a komiksům, kde osvědčil smysl pro humor, pochopení pro běžné dětské starosti (Cour a Courek), ale i bohatou fantazii, z níž se rodí originální pohádkové rekvizity a ztřeštěné výmysly (Kouzelná koloběžka, Vynálezy pana Semtamťuka).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Případ skončil v pátek (P pro ml., 1959); Zadržte auto s opičkou (P pro děti, 1963); Prázdniny s Pradědečkem (P pro ml., 1963); Ostrov uprostřed města (P pro ml., 1976); Únos krále hádanek (P pro ml., 1977); Cestovatel Komínek (P pro děti., 1978, ed. Ilustrované sešity, sv. 45); Příběh osmého trpaslíka (P pro děti, 1979, ed. Ilustrované sešity, sv. 52); Kamarád z planety Haf (P pro děti, 1982, ed. Ilustrované sešity, sv. 78, knižně přeprac. a dopl. vyd. 2011); Kapsa ohnivého mloka (P pro ml., 1983); Cour a Courek (komiks, 1983); Země Zet (komiks, 1990); Želva čeká v Babylónu (P pro ml., 1990); Detektivní kancelář Dvořák & Filip (PP pro ml., 1992); Kouzelná koloběžka (komiks, 1995); Talisman spiklenců (P pro ml., 1996); Lovci z Ohňové hory (P pro ml., 1998); Ostrov Uctívačů ginga (P pro ml., 1999); Poklad Uctívačů ginga (P pro ml., 2000); Osada na konci světa (P pro ml., 2003); Klub dobrodruhů (PP pro ml., 2004); Maják Uctívačů ginga (P pro ml., 2005); Sedm sněhuláků (PP pro ml., 2006); Vynálezy pana Semtamťuka (komiks, 2006); Nápady pana Semtamťuka (komiks, 2013).
Adaptace: Dorothea und der Papagei [Dorotka a papoušek] (něm., P pro ml. podle animovaného seriálu, 1987, námět B. Možíšová a A. Munková); E. R. Burroughs: Tarzan (sešitová vydání, 1990–1993); Tarzan z rodu Opů (2012); Tarzanův návrat (2012); Tarzanovy šelmy (2013).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Pohádky na dobrou noc (1964); Veselý magazín (1965); Dvaapadesát sobot (1967); Hvězda, co se nezdá (1968); Povídali, že mu hráli (1969); Jak vstává slunce (1974); Knížka za vysvědčení (1992); Pohádky ze Sluníčka (2001); Eldorádo kreslených příběhů (2001); Velká kniha komiksů z časopisů Větrník a Pionýr (2002); Velká kniha komiksů – Jozef Schek (2003); Fenomén Foglar (2007).
Učebnice: Čítanka pro 4. ročník základní školy (1995, + Jiří Havel).

LITERATURA

Studie a články: jšr (= J. Šnobr): Svatopluk Hrnčíř, ZM 1968, č. 6; -ia- (= I. Adamovič), in Slovník českých SF autorů, Ikarie 1991, č. 8.
Recenze: Případ skončil v pátek: V. Pazourek, ZM 1959, č. 7/8; O. Kryštofek, Plamen 1959, č. 1 * Prázdniny s Pradědečkem: V. Kovářík + A. Pohribný, ZM 1964, č. 3 * Ostrov uprostřed města: R. Ditmar, ZM 1976, č. 8 * Únos krále hádanek: R. Ditmar, ZM 1977, č. 9 * Talisman spiklenců: dit (= R. Ditmar), NK 1997, č. 11 * Ostrov Uctívačů ginga: D. Kroča, Ladění 2000, č. 3 * Osada na konci světa: R. Ditmar, LitN 2004, č. 10 * Klub dobrodruhů: D. Kroča, Ladění 2004, č. 3 * Vynálezy pana Semtamťuka: J. G. Růžička, A2 2006, č. 21 J. Provazník, LidN 29. 7. 2006 * Nápady pana Semtamťuka: O. Bezr, MFD 31. 1. 2014.
Rozhovory: J. Miňovská, Albatros 1986, č. 5; I. Fencl, Tvar 2005, č. 8.
K životním jubileím: jč (= J. Čeňková), Ladění 2006, č. 2.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Portál české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Autor hesla: Alice Jedličková (1995); Milena Šubrtová (2007)
Aktualizace hesla: 20. 8. 2015 (mš, mlp)
Aktualizace bibliografie: 20. 8. 2015 (mlp, av)
 
zpět na hlavní stranu