Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Rudolf KALČÍK

* 13. 9. 1923, Berehovo (Podkarpatská Rus, dnes Ukrajina) 
† 15. 2. 1980, Praha 
 
Prozaik
 Narodil se v rodině strážníka, sloužícího na Podkarpatské Rusi. Po smrti matky (1929) pobýval často u příbuzných v jižních Čechách. Studoval na gymnáziu v Novém Bohumíně, Českém Krumlově a Českých Budějovicích (mat. 1943). Zde a v Třeboni byl též 1943–45 pracovně nasazen jako úředník. 1945 začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu a filozofii. Absolvoval 1950, závěrečná písemná práce mu byla prominuta vzhledem k jeho učitelské praxi (od 1950 vyučoval na střední škole ve Velvarech). Již v průběhu studia pracoval jako externí lektor v nakladatelství Svoboda. 1950–52 vykonával základní vojenskou službu u nově se formujících jednotek Pohraniční stráže na Šumavě. Po absolvování základního výcviku působil jako politický pracovník roty, později praporu, zastával funkci předsedy ústřední komise Fučíkova odznaku v Pohraniční stráži a pracoval v redakci časopisu Pohraniční stráž ve Veltrusích, kde byl rovněž učitelem (1952–54). Současně spolupracoval s časopisem Československý voják, 1955–74 byl jeho redaktorem. Na začátku 70. let se podílel na ustavení nového Svazu českých spisovatelů a byl vedoucím komise SČS pro práci s mladými autory. 1972 byl krátce šéfredaktorem Literárního měsíčníku, od roku 1973 působil jako předseda Českého literárního fondu. 1974 se stal tajemníkem Svazu českých spisovatelů.
 Přispíval do novin a časopisů: Mladá vesnice, Jihočeská pravda (České Budějovice), Obrana lidu, Nový život, Čs. voják, Mladá fronta, Rudé právo, Zemědělské noviny, Hlas revoluce, Květy, Svět práce, Čtenář, Pravda. Napsal scénáře k filmům Král Šumavy (1959, režie Karel Kachyňa, scénář + František A. Dvořák a Karel Kachyňa), Vstup zakázán (1959, režie František Vláčil a Milan Vošmik, scénář + František Vláčil a Jaroslav Klíma) a Sedmého dne večer (1974, režie Vladimír Čech). Podle Kalčíkových námětů pak byly natočeny filmy Boty plné vody (1976, povídkový, režie Ivo Toman, Karel Kovář a Jaroslav Soukup, scénář Miroslav Vaic a Jaroslav Vaic), Drsná Planina (1979, podle knihy V ruce samopal, námět + Václav Janeček, režie a scénář Jaroslav Soukup) a televizní filmy Krev (1955, sc. + Otto Zelenka, Václav Nývlt, r. Karel Kachyňa a Stanislav Strnad) a Žena pro hrdinu (1962, režie Jiří Sequens, scénář Otto Zelenka).
Své první práce Kalčík vydal pod pseudonymem Josef Šimůnek, dále užíval pseudonymů a šifer: Rudolf Jánský, Pavel Karták, Karel Pavlík; R. K aj..
 Kalčík debutoval románem s tématem okupace (Setkání s válkou) a sbírkou veršů s náměty ze života J. V. Stalina (Dvanáct stalinských zpěvů). V pozdější tvorbě se postupně prosazuje Kalčíkovo téma stěžejní: boj pohraničníků s narušiteli hranice, která odděluje svět socialismu a kapitalismu. Podtržením dějové složky příběhu, důrazem na dialog a využitím dramatické zkratky Kalčíkovy práce vědomě navazují na tradici dobrodružné prózy (v jedné z povídek triptychu Zákon celých mužů autor dokonce rozvíjí ustálené rodokapsové schéma a konfrontuje jeho drsnou romantiku s hrdinstvím pohraničníků). V krátkých prózách i románech (Král Šumavy) usiloval také o vykreslení morálního profilu socialistického strážce hranic (V hraničních horách). O něco hlouběji však psychologickou charakteristiku postav rozvíjí teprve novela Bílý list (přepracování závěrečné povídky stejnojmenného cyklu), jejíž hrdina je nucen se vyrovnat se svou minulostí vyšetřovatele v 50. letech. K literatuře faktu má blízko Kalčíkovo literární zpracování kroniky pohraničního útvaru Sboru národní bezpečnosti v letech 1946–49 (V ruce samopal) i cykly příběhů inspirované žánrem detektivní povídky (Tady Bezpečnost, Bezpečnost zasahuje aj.).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Setkání s válkou (R 1947, pod pseud. Josef Šimůnek); Jan nevychází z údivu (P pro děti, 1948, pod pseud. Josef Šimůnek, volně podle R. Thermesové); Dvanáct stalinských zpěvů (B 1949, pod pseud. Josef Šimůnek); V hraničních horách (PP 1954; rozšíř. 1959); Oheň v srdci (PP 1955); Král Šumavy (P 1960); Bílý list (PP 1964; titulní P přeprac. a rozšíř. samostatně 1976); Zákon celých mužů (povídkový triptych 1964 + V. Erben + V. Michna); Tady Bezpečnost (PP 1966, s J. Vítkem, společně pod pseud. R. Jánský); Bezpečnost zasahuje (PP 1967, s J. Vítkem, společně pod pseud. R. Jánský); Bartolomějská 10 (PP 1968, pod pseud. Pavel Karták); Cena smrti (PP, 1971, pod pseud. Karel Pavlík); V ruce samopal (P 1972, s V. Janečkem); Bílý list (P 1976); Bartolomějská ulice (1980, vedle knižně dosud nepublikovaných obsahuje uprav. PP ze sbírek Tady bezpečnost a Bartolomějská 10).
Výbory: Král Šumavy a povídky z hranice (PP 1962); Tady Bezpečnost (PP z knih Tady bezpečnost a Bezpečnost zasahuje, 1969, pod pseud. R. Jánský); Král Šumavy, Hraniční kameny (PP 1974); Bílý šeřík (PP ze souborů V hraničních horách a Bílý list, 1975); Výbor z povídek (1978); Příběhy z hranice (PP 1981); V hlavní roli žena (PP 1992, též pod pseud. Karel Pavlík, s R. Cílkem).
Překlad: A. Zweig: Sekyra z Wandsbeku (1949, pod pseud. Josef Šimůnek).
Příspěvky ve sbornících: I slovo je zbraň (1952, ed. M. Kovářík); Věčné návraty (1982, ed. D. Štětinová); Ladislav Stehlík a jižní Čechy (Bělčice–Blatná 1988, edd J. Podlešák, K. Petrán); 40 let práce pro českou knihu (1989, ed. O. Hrivňáková).
Ostatní práce: Stráže na pomezí (fotogr. publ., 1958, fotografie J. Zima; přeprac. 1962); Šumavské proměny (fotogr. publ., 1970, fotografie J. Kubín).

LITERATURA

Studie a články: Z. Mráz in Literatura jižních Čech 1945–1965 (1967); J. Jiráčková: Medailon in R. K., Král Šumavy (1976); V. Pekárek in Studie a kritiky (1977); O. Rafaj in Zápas o současnost (1978); J. Nejedlá: Kalčíkovo umění povídky, in R. K., Příběhy z hranice; J. Nejedlá: Doslov, in R. K., Král Šumavy (1986); V. Maidl: Zobrazení německy mluvících postav v české literatuře psané po roce 1945, Tvar 1993, č. 9.
Recenze: Zákon celých mužů: gs (O. Sus), LitN 1964, č. 47 * Bílý list: J. Hájek, Plamen 1964, č. 10; M. Petříček, LitN 1964, č. 41 * V ruce samopal: F. Buriánek, LM 1973, č. 8 * Bílý šeřík: O. Rafaj, LM 1975, č. 6 * Bílý list (přeprac. a rozšíř. titulní povídka stajnojmenného souboru): J. Nejedlá, Tvorba 1977, č. 5; O. Rafaj, LM 1976, č. 9 * Výbor z povídek: V. Jelínek, Tvorba 1978, č. 37 * Bartolomějská ulice: J. Nejedlá, Tvorba 1982, č. 1, příl. Kmen, s. 10.
Rozhovor: E. Vondrášková, LM 1976, č. 2
K životním jubileím: -ap- (A. Pludek), LM 1973, č. 7; J. Nejedlá, LM 1978, č. 7; F. Vrbecký, LM 1983, č. 7; (el): Haló noviny 19. 7. 1993, příloha Haló kultura; J. Zlomek, Naše pravda, 2003, č. 36.
Nekrology: -ak-(A. Kopeckij), Obrana lidu 1980, č. 35; O. Rafaj, LM 1980, č. 5.
Vzpomínky: L. Stehlík: U krbu (1987); O. Brůna, R. Franz, J. Pražák: Tak jsme ho znali, in R. K., Král Šumavy (1988).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Věra Brožová (1994)
Aktualizace hesla: 8. 9. 2006 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu