Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Radovan KRÁTKÝ

* 29. 10. 1921, Stará Hlína (u Třeboně) 
† 30. 4. 1973, Praha 
 
Prozaik, dramatik, autor literatury pro děti
 Narodil se v rodině učitele. Vystudoval reálné gymnázium v Třeboni (maturita 1941), potom pracoval jako dělník, půl roku byl hercem v Pražském dětském divadle Míly Mellanové, poté úředníkem sociální péče. 1942 byl totálně nasazen v Linci. V letech 1945–49 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu a latinu a současně působil jako časopisecký a nakladatelský redaktor: roku 1946 v časopise Lidová kultura, od roku 1947 v nakladatelství Evropský literární klub (ELK) a poté od roku 1949 v Československém spisovateli (pro autory tohoto nakladatelství organizoval mj. též besedy se čtenáři po celých Čechách i Moravě); v letech 1951–57 byl redaktorem Dikobrazu. Od roku 1957 působil jako spisovatel a překladatel z povolání, s výjimkou let 1961–62, kdy byl dramaturgem v Divadle Spejbla a Hurvínka.
 

Přispíval do periodik Mladá fronta (1946), Lidová kultura, Práce, Dikobraz, Roháč (Bratislava), Kultura, Světová literatura (překlady), Literární noviny.
Napsal texty písní pro hru Ende Vésziho Poslední dobrodružství Dona Quijota (1958, překl. Sándor Kosnar), pro překlad hry Rolfa Hochhutha Náměstek (1966, překl. Marie Liehmová) přebásnil v textu vedenou píseň. Spolupracoval s Československým rozhlasem (celoroční cyklus pohádkových příběhů pro děti Vrabčák Pepík, s Milanem Šedým), je autorem katalogu k výstavě Otakara Štembery (1954). Napsal technický scénář k filmu Bláznova kronika (1964, režie Karel Zeman, scénář Karel Zeman, Pavel Juráček), spolu s Karlem Zemanem se autorsky podílel na scénáři filmu Ukradená vzducholoď (1966, prem. 1967, režie Karel Zeman, námět podle románu Julese Verna Dva roky prázdnin). Podle jeho knihy pro děti Bubáci aneb Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel vznikla volná dramatizace Strašidla a bubáci (CD, interpreti Jiří Lábus, Simona Stašová, Jiří Stivín). – Užíval šifry R. K.

 Radovan Krátký byl satirikem a humoristou, dramatikem, autorem literatury pro děti a mládež i knih populárně naučných; bohatá byla rovněž jeho činnost překladatelská a editorská. Na počátku 50. let vydal příručku formulující požadavek socialistické satiry (Pojďte s námi dělat satiru) a několik souborů satirických próz, v nichž svůj smysl pro slovní vtip, ironii a aforistickou zkratku dal do služeb dobového výsměchu tomu, „co brzdí budování nové společnosti“: „pozůstatkům maloměšťáctví, náboženství a pověrám“ (Pásek, Abeceda hlouposti menší i větší, Jedenadvacet senzací). Zejména v jeho pozdější beletrii a populárně naučné tvorbě pro děti a mládež je přitom zřetelný rozpor mezi autorovou stálou fascinací historickými, náboženskými a mytologickými tématy, pověstmi i starou literaturou a způsobem, jakým svou inspiraci zpracovával. Snaha přinést informaci, schopnost zábavně fabulovat a vyprávět se totiž u něj často střetávala se zjevnou tendencí oficiálního světového názoru (Tajuplnosti, mámidla a kejkle; Bubáci aneb Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel). V druhé polovině 60. let didaktický tón Krátkého tvorby ponenáhlu ustupoval (Báje, žerty, pohádky a dobrodružné zkazky o putování na Měsíc). V téže době se těžištěm jeho literární práce staly také parafráze textů a literárních kuriozit staré pokleslé literatury. Zdroj humoru nalézal především v naivní fantazii kalendářů a snářů a v jejich neotřele působícím starobylém jazykovém projevu.
Jako editor a překladatel z latiny, italštiny a francouzštiny se Radovan Krátký obracel jak ke zdrojům z profánní literatury, vyznačující se hravým přístupem k jazyku (Písně žáků darebáků, Galantní poezie, Košilaté epopeje), tak k esteticky náročným a jazykově vytříbeným dílům (Marcel Aymé).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Pojďte s námi dělat satiru. Satira v závodním časopise a v názorné agitaci (brožura, 1954); Pásek (P humor., 1954); Abeceda hlouposti menší i větší (PP 1955); Jedenadvacet senzací (PP humor., 1956); Bylo–nebylo (pásmo, rozmnož., 1956, prem. 1955); Sašenka ztratila panenku (P pro děti, 1957, s M. Šedým); Lodní deník křižníku „Jirka Kačaba“, karavely „Santa Maria“ a torpedoborce z1+z2v/2, v němž je popsána plavba několika mořských vlků z Horních Kráčmeřic a jejich příběhy, které zažili na vodě i na souši (R humor. pro děti, 1957, s M. Šedým); Na lovu mořských ďáblů (Rp pro děti, 1959); Bubáci aneb Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel (PP humor. pro ml., 1961); Myšulín (verš. pohádka, 1964); Tajuplnosti, mámidla a kejkle (P populárně naučná pro ml., 1964); Hantýrka pro samouky (novoročenka, 1965); Snář (parodie, 1966); Báje, žerty, pohádky a dobrodružné zkazky o putování na Měsíc (populárně naučná P pro ml., 1967); Poučný a zábavný prostonárodní kalendář s mnoha články a příkladnými příběhy vyvedenými slovem i poutavým obrazem a doplněnými planetářem, věštbami a radami, z nichž se výstižně vyrozumívá, jak si v životě vésti máme (parodie, 1968); Kocourkovské povídačky (PP pro děti, 1969); Dobrodruzi pěti moří (PP popularizační, 1970); Ze starých lejster a kronik (1980, i překl.); Jihočeské pověsti, které se vyprávěly nebo ještě vypravují o starodávných událostech a lidech, jakož i neblahých umrlcích a bílých paních, o hastrmanech a světýlkách, o čertech, skřítcích, ohnivých přízracích a jiných divuplnostech...(Vimperk 1996); scénicky: Račte odpustit (1956, zároveň libreto zpěvohry E. F. Buriana); Vzhůru na nebesa (pásmo, 1960); Žebřík v ložnici (1961); Šestá žena Modrovousova (parodický text k zpěvohře J. Offenbacha, 1963).
Ostatní práce: Závodní klub Sázavan (propagační brožurka, 1952); Otakar Štembera (katalog výstavy, 1954); O. Janeček: Žena (průvodní text k obrazové publikaci, 1971).
Překlady: G. Garretto: Země bolesti (1948); Sebrání písní potulného cechu studentského (1948, s R. Mertlíkem, i ed.); Písně žáků darebáků (výbor středověké latinské poezie, 1948, s R. Mertlíkem, i ed.); L.Longo: Boj národa (Rp 1949, s H. Ungárem); Voltaire: Candide (1949) + Panna (1963) + Candide a jiné povídky (1970, i ed.); A. France: Ostrov tučňáků (1950); E. Taddei: Na temném nebi svítá (1950) + Slovo má továrna (1952); V. Padula: Lidé v Kalábrii (1951); C. Tillier: Můj strýc Benjamin (1952); G. Mari: Padellino (1952);
Poezie – zbraň pravdy (výbor ital. poezie, 1953); Ctnostné příběhy a taškářské povídačky (výbor z italských novel 13.–16. stol, 1953, i ed.); G. Garibaldi: Tisíc (1954) + Giuseppe Garibaldi, hrdina Starého i Nového světa (výbor z pamětí, 1955, i ed.); Středověké písně cechu žákovského (1958); G. Parini: Den (1958); A. Beolco-Ruzzante: Koketka (D 1958) + Tři záletní kocouři (Mušketa), (1960, též texty písní; úprava V. Hudeček); G. Boccaccio: Dekameron (1959; jako Malý dekameron 1-5 vyd. též 1992- 1994); Pamflety (výbor z pamfletů 12. –19. st., 1961, i ed.); M. Roli - L. Vincenzoni: Sbohem, Lugano (D, rozmn.1962);
C. Pavese: Přijde smrt a bude mít tvé oči (1964, překl. anglických básní J. Zábrana); P. P. Pasolini: Zběsilý život (1965); M. V. Martialis: Posměšky a jízlivosti (1966; 2. pozměněné vyd.1983); M. Aymé: Zelená kobyla (1966); Galantní poezie (výbor z BB 15. –19. st., 1968, i ed.); P. Scarron: Komediantský román (1969); Košilaté epopeje (výbor z franc. poezie 17. a 18. st., 1970, i ed.); G.Rodari: Zip v televizoru (pro děti, 1971); O. Mirbeau: Deník komorné (1979); Lotrovský žaltář (výbor středověké latinské vagantské poezie (1998, i ed.); Martialis: Epigramy (2005, ed. neuveden).
Uspořádal a vydal: J. A. Komenský: Apoštol míru (výbor, 1949, s V. Stejskalem); Ďábel a papež (výbor ze středověkých latin. satir, 1953, s R. Mertlíkem); Připravujeme estrádu (sb. satirických BB a PP, 1955, s K. Bradáčem a Z. Vavřínem); Snář. Nejnovější a obrázkový egyptsko-persko-chaldejsko-český obsahující výklady všech snů dle nejosvědčenějších a nejvyzkoušenějších pramenů (1966); Každý den s HUSOU aneb Kuriózní diář 1970 (1969). .

LITERATURA

Studie a články: zm (Z. Mráz): Z galerie jihočeských spisovatelů. Deník Jihočeská pravda, 11. 2. 1992; P. Ouředník: Šel tudy hnědej jásot, in R. K., Hantýrka pro samouky (2004).
Recenze:Pásek: Z. Heřman, Květen 1955, č. 4 * Abeceda hlouposti menší i větší: J. Studený, HD 1955, s. 511 * Jedenadvacet senzací: J. Studený, LitN 1956, č. 42 *; Bubáci aneb Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel: O. Kryštofek, ZM 1962, s. 224 * Tajuplnosti, mámidla a kejkle: J. Tafel, ZM 1965, s. 217 * Hantýrka pro samouky: V. Janovic, Plamen 1966, č. 4 * Martialis: Posměšky a jízlivosti: R. Mertlík, HD 1966, s. 76; Z. Zlatuška, LitN 1966, č. 15 * Báje, žerty, pohádky a dobrodružné zkazky o putování na Měsíc: M. Tmé, Komenský 93, 1968/69, č. 4 * Poučný a zábavný prostonárodní kalendář: O. Sus, HD 1968, č. 14 * Lotrovský žaltář: P. Nový, Slovo 14. 12. 1998.
Rozhovory: (red), Mladým čtenářům 1955, č. 1; (red.), Čs. voják 1967, č. 7; V. Měšťan, Práce 7. 6. 1969, Nedělní příloha.
Autor hesla: Blanka Hemelíková (1994)
Aktualizace hesla: 26. 9. 2006 (vbr)
Aktualizace bibliografie: 26. 9. 2006 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu