Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdeněk KRIEBEL

* 29. 4. 1911, Brno 
 
Básník
 Kriebel se narodil v rodině právníka. Po maturitě na reálném gymnáziu v Brně (1930) studoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně (JUDr. 1938). 1935–39 působil jako advokátní koncipient v Brně a 1939–40 v Praze. Poté zde byl zaměstnán jako právník a administrativní pracovník (1940–46), později jako obhájce (1946–56). Od roku 56 byl redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy a tajemníkem Kruhu přátel dětské knihy. 1961 se vrátil do Brna a až po odchod do důchodu (1972) tu působil v literárním oddělení brněnského Československého rozhlasu. – Ženou Zdeňka Kriebla byla operní pěvkyně Marie Podvalová (1909–1992, manželství 1936–1956 a znovu od 1986).
 Časopisecky debutoval jako šestnáctiletý v Moravské orlici (1927). Od 30. let dále přispíval do Lidových novin, Lidové demokracie, Indexu, Střediska (1931 vstoupil do sdružení Literární středisko v Brně), Zvonu, revue U a Kritického měsíčníku (v obou fázích jeho existence). Po válce publikoval v Novém životě, Hostu do domu, a zejména ve Zlatém máji. V roce 1965 mu byla udělěna Cena Marie Majerové za sbírku básní pro mládež Stradivárky z neónu. Posměšky na plot. – Užíval pseudonymu Vincent a šifer Kri, kri, Vinc.
 Ve svých počátcích se Zdeněk Kriebel vyvíjel od wolkrovsky laděné poezie (Hořící keř) k básním, které se inspirují výboji básnické avantgardy, jazzem a filmem a polytematicky rozvíjejí proud představ (Polytonfox). Dvě stě veršů sbírky 200 chryzantém je panychidou za zemřelého přítele, expresionistického básníka Josefa Chaloupku (1898–1930). Kriebel však psal i osobitou lyriku milostnou a přírodní (Proutěná píšťala) a na začátku okupace také – v rovině intimní i občanské – verše prodchnuté vzpourou a nadějí (S erbem lipového listu). Civilní věcnost si zachoval (aniž by rezignoval na písňový lyrismus) také v pozdější sbírce Alarm, ve které reflektoval vzrušenou poválečnou dobu. Po desetileté vynucené odmlce je Krieblova Kniha milosti, vydaná v polovině 50. let, intimním výrazem promarněných citových vztahů (od zrodu lásky, přes milostnou závrať, krizi, až po bolestný rozchod). V navazující Symfonii o Dyji básník vyslovuje potřebu nalézt životní rovnováhu a své místo v lidských vztazích a v přírodě. Dovršením jeho tvorby je básnická výpověď o rodinných vztazích Etudy pro dceru. Již koncem 50. let byly časopisecky zveřejňovány verše občanské poezie s názvem Listy z Prahy, které pak Kriebel až do konce života průběžně doplňoval, třebaže věděl, že jsou pro nekonformní postoj knižně nepublikovatelné. – V polovině 50. let se Zdeněk Kriebel začal věnovat rovněž tvorbě pro děti a mládež. Po hrubínovsky laděné Píšťaličce na sebe výrazněji upozornil sbírkou Ptám se, ptám se, pampeliško. Propojil tu tradiční témata dětské poezie s moderním světem dětí, ozvláštnil klasické formy (říkadlo, ukolébavku, popěvek, hádanku, bajku) o vynalézavou hru a humor, o prozaizované promluvy a odvážnou zvukovou instrumentalizaci. Experimentálně působila dvojice sbírek Stradivárky z neonuPosměšky na plot i soubor lyrizovaných próz Za oknem laterna magika a lyrickoepická skladba Co dělá v parku sluníčko.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Hořící keř (BB 1931); Polytonfox (BB 1932); 200 chryzantém (B 1938; poté in Dvě stě chryzantém, Symfonie o Dyji); Proutěná píšťala (BB 1938); S erbem lipového listu (BB, b. d., 1940); Alarm (BB 1947); Píšťalička (BB pro děti, 1955; dopl. vyd. 1958, poté in Koulej se, sluníčko, kutálej); Kniha milosti (BB 1956; přeprac. 1970); Symfonie o Dyji (B 1959; poté in Dvě stě chryzantém, Symfonie o Dyji); Ptám se, ptám se, pampeliško (BB pro děti, 1959; poté in Koulej se, sluníčko, kutálej); Koulej se, sluníčko, kutálej (BB pro ml., 1961, obsahuje: Píšťalička a Ptám se, ptám se, pampeliško); Za oknem laterna magika (PP pro děti, 1963; rozšíř. s tit. Duhová brána, 1977); Co dělá v parku sluníčko (BB pro děti, 1963); Stradivárky z neonu, Posměšky na plot (BB pro ml., 1964); Dvě stě chryzantém, Symfonie o Dyji (BB 1971); Etudy pro dceru (BB 1988).
Výbory: Na slunečné straně (BB 1961); Písně pro sluníčko a Hry s lunou (BB pro děti, 1971); Svět je krásně strakatý (PP pro děti, 1986, ed. Z. Heřman); Jak se zobe chytré zrní (BB pro děti, 1989, ed. Z. Heřman).
Překlady: Krista Bendová: Kapky, kapky, krůpěje (leporelo 1963) + Trnky, brnky na ty hrnky (BB pro děti, 1964); Ladislav Švihran: Nenápadní společníci (PP nauč.pro děti, 1977).
Účast ve sbornících a almanaších: Jarní almanach básnický 1940 (1940); Jak lomikámen v dešti (BB brněnských básníků, 1987).

LITERATURA

Bibliografie: L. Přerostová: Metodický text o básníkově životě a díle (rozmnož., Státní vědecká knihovna Brno 1986).
Studie a články: M. Petříček: Poezie mužného charakteru, in Z. K., Na sluneční straně (1961); J. Bodláková: Kdo je to básník, in Z. K., Koulej se sluníčko, kutálej (1961); S. Šmatlák: Nad poéziou Zdeňka Kriebla, ZM 1964, s. 355; I. Borská: Jak se dělá báseň, doslov in Z. K., Koulej se sluníčko, kutálej (1973); Z. Heřman: Zdeněk Kriebel, ZM 1980, s. 608.
Recenze:Hořící keř: J. O., Čin 2, 1930/31, s. 806 * Polytonfox: B. V.: Tvorba 1933, s. 30 * 200 chryzantém: V. Černý, LidN 5. 12. 1938 * Proutěná píšťala: A. M. Píša, Národní práce 19. 2. 1939 * S erbem lipového listu: A. M. Píša, Národní práce 29. 12. 1940, obojí též in K vývoji české lyriky (1982) * Alarm: A. M. Píša, Kytice 1947, s. 223 * Kniha milosti: J. Trefulka, NŽ 1956, s. 802; Z. Heřman, HD 1956, s. 369 * Ptám se, ptám se, pampeliško: J. Tichý, LitN 1959, č. 22 * Symfonie o Dyji: M. Čevenka, LitN 1960, č. 17 * Na slunečné straně: M. Uhde, HD 1961, s. 329 * Za oknem laterna magika: V. Stanovský, Kulturní tvorba 1964, č. 3 * Stradivárky z neonu, Posměšky na plot: F. Tenčík, Rovnost 2. 7. 1964 * Trnky, brnky na ty hrnky: V. Vařejková, Komenský 89, 1964/65, s. 635; K. Jangl, Plamen 1965, s. 151 * Etudy pro dceru: Z. Heřman, ZM 1990, s. 200; J. Rulf, ZN 12. 11. 1988.
Rozhovory: V. Kovářík, ZM 1963, s. 159, též in V. K., Hlasy a tváře (1965); ; M. Tmé, Tvorba 1971, č. 17.
K životním jubileím: Z. Zapletal, ZM 1986, s. 265.
Nekrology: Z. Heřman, ZM 1990, s. 200.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Svatava Urbanová (1994)
Aktualizace hesla: 27. 9. 2006 (vbr)
Aktualizace bibliografie: 27. 9. 2006 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu