Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Filip JÁNSKÝ

* 4. 9. 1922, Praha 
† 20. 7. 1987, Praha 
 
Prozaik
 Vlastním jménem Richard Husmann. Narodil se v úřednické rodině v Praze; po rozvodu rodičů pobýval střídavě u příbuzných a v ústavech pro mládež. Od dětství se věnoval sportu a branné činnosti, 1938 se jako člen pomocné vojenské služby aktivně zúčastnil jarní i podzimní mobilizace. Hned na začátku okupace zanechal studia na gymnáziu, zapojil se do odboje a v necelých sedmnácti letech pracoval pro čs. výzvědnou službu, zprvu v protektorátě, poté v Německu, odkud v létě 1939 uprchl přes Belgii do Francie. Zde krátce sloužil v cizinecké legii, po vypuknutí války se přihlásil do vznikajícího čs. zahraničního vojska. Po pádu Francie se mu podařilo uniknout do Velké Británie. Zde absolvoval výcvik u vojenského letectva a 1940–43 létal jako palubní střelec na letounech 311. čs. bombardovací perutě, mj. se zúčastnil náletů na Norimberk. 1944 absolvoval kurz námořního telegrafisty a nastoupil do spojeneckého loďstva; když však vypuklo Slovenské národní povstání, přihlásil se do letecké skupiny odesílané na východní frontu a podílel se na dalších bojových akcích. Ve válce byl dvakrát těžce raněn. 1946 byl propuštěn z armády, 1948 složil v Praze maturitu. V 50. a 60. letech vykonával různá povolání: byl dispečerem letového provozu, úředníkem ministerstva dopravy, technickým překladatelem, plavčíkem, zemědělským dělníkem, nakládal vagóny.
 Od počátku 60. let přispíval povídkami a črtami o letectví do Plamene, Čs. vojáka, Lidové demokracie, Hlasu revoluce (1987 zde na pokračování jeho Vzpomínky) aj. Podle románu Nebeští jezdci napsal Jánský se Zdeňkem Mahlerem scénář pro stejnojmenný film (1968, r. Jindřich Polák). Pseudonym: Tibor Marný.
 Jánského literární tvorba se opírá o autorovu osobní zkušenost a dominantní roli v ní nejčastěji hraje letecká tematika. V prózách z druhé světové války se mísí odpor k válečnému násilí s obdivem k chlapské soudržnosti a přátelství, k odvaze, obětavosti a odpovědnosti daleko přesahující hranice vojenské disciplíny, k technickému pokroku. Jánského debut Nebeští jezdci líčí jímavý osud mladičkého českého letce ve Velké Británii. Bezprostřední sdělování intenzivních prožitků a výrazný charakterový kontrast čelných postav dodaly románu uměleckou přesvědčivost, jíž další prózy, leckdy poněkud zatížené množstvím faktografického materiálu a jeho ne vždy ústrojným propojením s fabulí, už zdaleka nedosáhly. Na bázi detektivního žánru, jenž je autorovi příležitostí k popisu zásad leteckého provozu, navigačních konvencí apod., se odvíjejí příběhy v novelách OK-XTUSilvestrovská noc (o letecké nehodě na Slovensku nedlouho před Mnichovem). Jánský usiluje prostřednictvím postav i o reflexi širších politických souvislostí, klade si otázku po příčinách vzniku fašismu, selhání evropské demokracie a zrady mocností. Próza Pevnost v poušti vypráví příběh mladého uprchlíka z protektorátu ve službách cizinecké legie. Je nejen morálním odsudkem antihumánních metod a cílů tohoto vojenského sdružení, ale také pokusem charakterizovat jeho historickou roli a podstatu. Povídkový soubor Zkouška důvěry, sestavený mj. z epizod plánovaného románu, variuje v místy anekdotických, jindy poněkud sentimentálních příbězích náměty ze dvou front druhé světové války.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Nebeští jezdci (R 1964); Případ OK-XTU (P 1969, pod pseud. Tibor Marný); Hrušňová alej (P pro ml., 1970); Silvestrovská noc (P 1977); Pevnost v poušti (P 1982); Zkouška důvěry (PP 1985); Vzpomínky nebeského jezdce (autobiografie; podle rukopisné pozůstalosti zpracoval Jindřich Drebota, 1999).

LITERATURA

Studie a články: J. Drebota: Trochu víc než doslov. In: Vzpomínky nebeského jezdce (1999).
Recenze: Nebeští jezdci: J. Pecháček, Plamen 1965, č. 5 * Hrušňová alej: Š. Vlašín, Tvorba 1971, č. 2 * Silvestrovská noc: H. H. (Hana Hrzalová), RP 21. 4. 1978 * Pevnost v poušti: A. Pludek, Tvorba 1983, č. 40, příloha Kmen.
Nekrolog: J. Drebota, Tvorba 1987, č. 48, příloha Kmen.

Autor hesla: Alice Jedličková (1995)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu