Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdeněk MAHLER

* 7. 12. 1928, Batelov (u Telče) 
 
 
Prozaik, dramatik, kulturní publicista, scénárista, libretista
 Narodil se v rodině kovodělníka vzdáleně spřízněné s rodem hudebního skladatele Gustava Mahlera (1860–1911), syn Zdeněk Mahler (* 1963) je autorem populárně naučných prací o chovu koní a dostihovém sportu. – Zdeněk Mahler v letech 1934–43 navštěvoval obecnou a měšťanskou školu v Praze-Vysočanech, 1943–47 učitelský ústav v Praze. Externí maturitu složil 1947 na reálném gymnáziu v Praze-Karlíně a poté studoval češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studií byl 1949–50 kulturním redaktorem vysokoškolského časopisu Předvoj. 1949 začal intenzivně spolupracovat s Československým rozhlasem, do něhož také po absolutoriu (1951, též PhDr. prací Boj Julia Fučíka za pravdu o Sovětském svazu) nastoupil jako šéfredaktor vzdělávací redakce (1951– 53). V roce 1954 vyučoval na Akademii múzických umění (katedra společenských věd). 1955–60 byl tiskovým tajemníkem ministra školství a kultury Karla Kahudy. V době příprav československé expozice pro mezinárodní výstavu v Bruselu (1958) začal působit též v souboru divadla Laterna magika, nejprve jako dramaturg, posléze jako umělecký vedoucí. Od roku 1961 byl ve svobodném povolání. Z hojných zahraničních cest byly pro Mahlerovu literární práci významné návštěvy Indie (1957), Anglie (1960) a studijní cesty do USA (80. a 90. léta). Roku 1994 byl jmenován doktorem honoris causa Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
 Od roku 1949 přispíval do periodik Předvoj, Kultura, Host do domu, Divadlo (1962 zde drama U zdi), Sešity pro mladou literaturu, Literární listy, Divadelní noviny, Dramatické umění (1989 zde esej Proč nenapíšu hru o Karlu Havlíčkovi). Próza Nekamenujte proroky byla v samizdatu vydána s titulem Ještě trochu Smetany (1983). Výrazná je Mahlerova spolupráce s divadlem (s režiséry Otomarem Krejčou, Janem Kačerem a Janem Schmidem), filmem a televizí. Je autorem, či s režiséry spoluautorem scénářů k filmům Julius Fučík (celovečerní dokument, 1952, režie Jiří Jahn), Svatba jako řemen (1967, režie Jiří Krejčík), Jak se zbavit Helenky (1967, režie Václav Gajer, podle Ilony Borské), Flirt se slečnou Stříbrnou (1969, režie Václav Gajer, scénář + Josef Škvorecký, podle Škvoreckého Lvíčete), Nebeští jezdci (1968, režie Jindřich Polák, scénář + Filip Jánský, podle Filipa Jánského), Den sedmý, osmá noc (1969 uvedení zakázáno, 1990, režie Evald Schorm), Trápení ďáblova učedníka (v povídkovém filmu Tak láska začíná, 1975, režie Hynek Bočan), Neohlížej se, jde za námi kůň (pro děti, 1979, režie Jiří Hanibal, podle stejnojm. prózy), Koncert na konci léta (1979, režie František Vláčil, o Antonínu Dvořákovi), Božská Ema (1979, režie Jiří Krejčík, o Emě Destinnové). Jako odborný poradce spolupracoval na scénáři filmu Amadeus (prem. 1984, režie Miloš Forman, námět a scénář Peter Shaffer) a je rovněž uveden jako scenárista koprodukčního filmu se Spolkovou republikou Německo Zabudnite na Mozarta (1985, režie Miloslav Luther), který však byl proti jeho vůli značně přepracován. Pro Československou televizi napsal scénáře filmů a inscenací Ta slepička kropenatá (1971, režie Milan Růžička), Rytíř (1975, režie Marie Poledňáková, ze života Vladislava Vančury), Píšťalka pro dva (1975, režie Miroslava Valová). Připravil a moderoval hudební kulturně vzdělávací pořad O hudbě s hudbou (1992, režie Tomáš Šimerda), cyklus To nejlepší z klasiky (1996–97, režie Adam Rezek, Radovan Urban aj., scénář Josef Tůma) a historické eseje Katedrála o třech dějstvích (3 díly, 1994–95, režie Milan Pešek), Osud talentu v Čechách (1995, o Slovanské epopeji Alfonse Muchy), Ano, Masaryk (3 díly, 1997), Dvořák v Americe (2 díly, 1998, oba režie Zdeněk Tyc) aj. Pro koprodukční projekt rakouské ORF a německé ZDF napsal scénář šestidílného seriálu pro děti, věnovaného Wolfgangu Amadeu Mozartovi Mehr als Prinz (1988, režie Juraj Herz). Je rovněž autorem scénáře dvanáctidílného serálu ORF Dynastie Straussů (1988, režie Marvin J. Chomsky, česká prem. 1995). V 50. a 60. letech připravil pro vysílání Čs. rozhlasu řadu kulturních pořadů, pásem a medailonů, rozhlas vysílal také původní rozhlasové hry inspirované závěrem života novinářek Jožky Jabůrkové a Mileny Jesenské (Číslo 3711, 1981) a osudem Vladislava Vančury (Erbovní znamení, 1981). Od 90. let Mahler rovněž více spolupracuje především na pořadech s hudební tematikou, mj. je autorem 15 dílů volného cyklu Zdeněk Mahler uvádí (1994), věnovaného vybraným osobnostem české a světové hudby, a čtyřdílného cyklu nočních pořadů hudby a slova Obrazy noci. Je autorem televizního hudebního filmu Adieu, Mozart (2006, režie Martin Suchánek), jenž získal Grand prix na mezinárodním festivalu Arts&Film. – Esej O české národní povaze byl vydán 1992 na magnetofonové kazetě. – Spolu s Karlem Brucknerem je rovněž autorem libreta komorní komické opery hudebního skladatele Jaroslava Smolky Hra o zuby s námětem ze života barokního hudebníka J. V. Sticha-Punta (1977). – Své jméno propůjčil Josefu Topolovi pro překlad her Johna Millingtona Synga Stinné údolíDrátenická svatba (pod souborným názvem Prokleté svatby uvedlo Činoherní studio v Ústí nad Labem, 1973). – První prózu vydal pod pseudonymem Karel Hamr.
 Debutoval novelou s výchovnou tematikou Konečně, zdůrazňující úlohu učitele v nově osídleném pohraničí. Jako dramatik na sebe upozornil na počátku 60. let časopisecky publikovanou hrou U zdi (přepracována s titulem Mlýn), v níž na pozadí přípravy „dokumentárního filmu“ o boji s nepřáteli fašistického režimu, pojatého jako reálná likvidace vybraných statistů, ztvárnil etický problém osobní odpovědnosti i mediální manipulace. Zahraniční cesty v téže době inspirovaly Mahlerovy prózy pro mládež: v cestopise Bůh a lokomotiva (přepracováno s tit. Indický hlavolam) causeristicky komentoval exotickou všednodennost i dosud živou kulturní tradici Indie; v „society fiction“ Jak se stát bubeníkem královské gardy sledoval pohledem hrdinů z minulého století technicky vyspělou Anglii i její přežívající konzervativní tradice; „lochnessmánii“ i typicky anglický způsob života laskavě ironizoval v próze pro děti Sally. Tvá kamarádka z Anglie. Konfrontační úhel pohledu a nové přiblížení známých skutečností, umocněné v těchto knížkách též nápaditým výtvarným doprovodem, uplatnil Mahler i v propagačním portrétu socialistického Československa Hledání zlatého věku, určeném pro světovou výstavu v Japonsku a pojatém jako koláž výseků historické, geografické a politické charakteristiky země. Esejistickou formu, nejvlastnější autorovu vypravěčskému naturelu i jeho kulturnímu rozhledu, využívají v různé míře též Mahlerovy stěžejní texty z oblasti umělecké literatury faktu, věnované osobnostem W. A. Mozarta, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka (Sbohem, můj krásný plameni, Nekamenujte proroky, Spirituál bílého muže). Jako polemiku a vášnivou obhajobu národních symbolů před kulturním a politickým pragmatismem 90. let koncipoval Mahler svůj historický esej Katedrála, který se stal základem stejnojmenného televizního triptychu, a esej Kdo svůj národ miluje, nešetří ho. Hledání pozitivních vzorů národního charakteru, posouvané autorovým projevem do výrazně emocionální polohy, vyvrcholilo v jeho popularizačních televizních esejích z 90. let. Náměty z historie se nechal inspirovat i ve své další tvorbě, v literárním apokryfu Král a lazebnice a v novele Nokturno. Zde prostřednictvím několika dějových linií křížících se v jediném bodu, jímž je tragédie Lidic, s osudem přeživšího lidického obyvatele, vraha, který byl v době vyhlazení vesnice ve vězení, mozaikovitě přibližuje dobu nacistické okupace.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie, práce populárně naučné a historická publicistika: Konečně (P 1958, pod pseud. Karel Hamr); Bůh a lokomotiva (P cestopis. pro ml., 1961; přeprac. s tit. Indický hlavolam, 1987); Jak se stát bubeníkem královské gardy (P pro ml., 1965); Mlýn (přeprac. dramatu U zdi, rozmnož., 1965, prem. Bratislava 1965, s O. Krejčou a K. Krausem); Hledání zlatého věku (populárně propagační přehled o životě v ČSSR, 1965); Svatba jako řemen (film. sc., rozmnož., 1966); Sally. Tvá kamarádka z Anglie (P pro děti, 1967); Normálka (D, rozmnož., 1967, i prem., hráno též s tit. Svatba jako řemen); Provaz o jednom konci (D koláž z frašek J. N. Nestroye, rozmnož., 1967, s K. Krausem); Nález v krajině srdeční (D, rozmnož., in sb. Rok české hudby 1, 1974, i prem.); Neohlížej se – jde za námi kůň! (P pro děti, 1983); Sbohem, můj krásný plameni. Zlomky o životě a díle W. A. Mozarta z fiktivních vzpomínek Josefíny Duškové provázených poznámkami neznámého nálezce (P dokument., 1984); Nekamenujte proroky. Kapitoly ze života Bedřicha Smetany (P dokument., 1989); Spirituál bílého muže (P dokument., 1990); Katedrála sv. Víta, díl 1, Stavba (kult. histor. průvodce, 1994, s P. Chotěborem a I. Hlobilem); Katedrála (E histor., 1994); W. A. Mozart (jap., popul. studie, knižní příloha 13 dílů nahrávek kompletního díla W. A. Mozarta, Tokyo 1994); Kdo svůj národ miluje, nešetří ho aneb Proč nenapíšu hru o Karlu Havlíčku Borovském (E 1995); Příběh města (katalog výstavy projektu Praha - Evropské město kultury, 2000, též angl.); Nokturno, Volná variace na známé téma (P 2000); Ano, Masaryk (E biogr., 2002, doplněno a rozšířeno 2007); Antonín Dvořák a lokomotivy (bibliof., 2004, text k litografiím J. Boudy); Král a lazebnice (P 2006); Kroky slavných v regionu karlovarském (bibliof., Karlovy Vary 2007, též angl., něm. a rusky); scénicky: Mozart v Praze (1991, s J. Schmidem, J. Etlíkem a M. Kořínkem).
Překlad: N. V. Gogol: Revizor (D, rozmnož., 1965, prem. 1967, i úpr. textu).
Účast ve sbornících: Intimní doteky Prahy (2002); Ďábel z Vinohrad. Vzpomínka na Jiřího Šlitra (2002, ed. J. Datel Novotný).
Zvukové záznamy: O české národní povaze (E, MC 1992); Prvních třicet let Ypsilonky (CD 1994, výběr J. Schmidt a J. Jiráň); Maiestas Carolina (CD, mg. kazeta, 1996, tři skladby k poctě Karla IV. hudba J. Krček, provedení soubor Rex histrionum, E Z. M.); Mozart v Praze (CD, mg.kazeta, 1998, pův. fonogram 1992, divadelní představení Studia Ypsilon).

LITERATURA

Studie a články: J. Šnobr: Z. M., ZM 1967, č. 3, příloha; J. Vejvoda – O. Nutz in Káva u Kische (1991); J. Kasalová – M. Komárek in GEN. 100 Čechů dneška 1 (1994)
Recenze: Bůh a lokomotiva: O. Klein, Kultura 1961, č. 4; M. Ivanov, ZM 1962, s. 223 * Jak se stát bubeníkem královské gardy: J. Červenka, LN 1965, č. 23; O. Chaloupka, Plamen 1965, č. 6 * Mlýn: J. Černý, Divadlo 1965, č. 7; J. Opavský, Plamen 1965, č. 9; M. Goetz-Stankiewicz in Silenced Theatre (Toronto 1979) * Hledání zlatého věku: J. Milde, ZM 1966, s. 576 * O. Sus: Věda a život 1966, s. 558 * Normálka: Z. Roubíček, MF 25. 4. 1967; J. Černý, Divadlo 1967, č. 8 * Sally. Tvá kamarádka z Anglie: O. Chaloupka, ZM 1968, s. 357 * Neohlížej se, jde za námi kůň: V. Nezkusil, ZM 1983, s. 568; K. Smolíková, LitN 2002, č. 15, příl. Nové knihy * Sbohem, můj krásný plameni: J. Klimešová, ZM 1985, s. 376 * Nekamenujte proroky: Z. Heřman, Tvar 1990, č. 34; J. P. Kučera, Reflex 2004, č. 15 * Spirituál bílého muže: J. Dvořák, Tvar 1990, č. 41 * Katedrála sv. Víta: I. Štuka, SvSl 4. 11. 1994; Katedrála: (mf), NK 1994, č. 40; P. Čornej, LN 1995, č. 20 * Kdo svůj národ miluje, nešetří ho: J. Janáčková, MFD 31. 10. 1995; A. Burda (=P. Janoušek), Tvar 1999, č. 10 * Osud talentu v Čechách: V. Just, LidN 31. 10. 1995 * Ano, Masaryk (TV cyklus): P. Bělina, J. Opat, M. Bednář (diskuse k polemickému přijetí filmů), LidN 24. 10. 1997 * Nokturno: A Haman, LidN 8. 12. 2000 * Král a lazebnice: M. Švagrová, LidN 21. 12. 2006.
Rozhovory
: V. Měšťan, Hlas revoluce 1965, č. 13; Z. Žurman, Luckyboy 1990, č. 2; J. Kasalová, Reflex 1994, č. 44; J. Burian in Zlaté časy televize. Posezení s Janem Burianem (1996); A. Zelenka, Týdeník Rozhlas 1997, č. 50; J. Jařab: Večerní rozmluvy s hosty Univerzity Palackého 1991-1996 (1998); R. Sarvaš: Nevšední setkání (2003); M. Prokop, J. Lacina: Krásný ztráty 2 (2006); A. Plavcová LidN 21. 3. 2008, příl. Pátek LN.
Vzpomínky: V. Houška: Vzpomínky reakcionáře a kverulanta (2002).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Autor hesla: Věra Brožová (1997, 2008)
Aktualizace hesla: 16. 10. 2008 (vbr)
Aktualizace bibliografie: 16. 10. 2008 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu