Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan TREFULKA

* 15. 5. 1929, Královo Pole (dnes Brno-Královo Pole) 
 
Prozaik, publicista, literární kritik
 Vyrůstal v Brně v rodině konstruktéra. Obecnou školu v rodném Králově Poli navštěvoval Trefulka od 1935 spolu s celoživotním přítelem, spisovatelem Milanem Kunderou. V letech 1940–1948 zde pokračoval na reálném gymnáziu, v letech 1948–1950 studoval v Praze na FF UK literární vědu a estetiku. Po vyloučení z KSČ (1950) odešel do Vlašimi, kde pracoval jako pomocný dělník, později jako traktorista a konečně v blízkých Nespekách jako hospodář. V letech 1951–1953 sloužil u dělostřeleckého pluku v Písku. Poté se vrátil do Brna. V roce 1953 zahájil studium literární vědy a češtiny na tamní FF, školu však neukončil. V letech 1954–1956 pracoval jako programový referent v Domě umění. Od 1956 působil jako externí, od 1957 jako hlavní redaktor Krajského nakladatelství v Brně. V letech 1962–1968 byl redaktorem a 1969–1970 šéfredaktorem časopisu Host do domu. V roce 1964 se stal tajemníkem krajské pobočky Svazu československých spisovatelů. Znovu vstoupil do KSČ a jako člen krajského výboru KSČ se 1968 zúčastnil tzv. vysočanského sjezdu v Praze; 1969 byl opět vyloučen. Po zrušení tzv. Seifertova Svazu českých spisovatelů krátce pracoval v dělnických profesích (1972 jako noční hlídač v Brně, 1973 jako vazač v Praze), poté byl bez zaměstnání a pod cizími jmény publikoval marginálie v Československém rozhlase. Byl signatářem Charty 77, v 70. a 80. letech se podílel na samizdatovém literárním oběhu. V letech 1991–1995 byl předsedou Obce moravskoslezských spisovatelů (v této funkci inicioval a organizoval soutěže Evropský fejeton) a v letech 1992–1997 členem Rady České televize. Jako publicista se v 90. letech orientoval na prosazení moravské samosprávy v rámci České republiky. – Literárně činná byla i jeho manželka Božena Trefulková (*1932, roz. Hlisnikovská, sňatek 1955), autorka pohádky O kouzelném autíčku jménem Bucan (1993).
 Časopisecky Trefulka debutoval již za gymnazijních studií lyrikou, verši s tématy lásky a osvobození (Moravský středoškolák). Později publikoval v periodikách Svobodné noviny, Kulturní politika, Předvoj, Nový život, Host do domu (recenze, povídky; 1954 zde polemika s verši Pavla Kohouta, která byla jedním z prvních závažnějších vystoupení proti schematismu v literatuře, zde), Rovnost, Literární noviny, Plamen, později Box, Lidové noviny, Slovenské pohľady (Bratislava), Proglas, ROK, Literární noviny, Lettre internationale, Rozrazil aj. V 70. a 80. letech byl Trefulka pravidelným přispěvatelem samizdatových časopisů Obsah (též ročenek Z Obsahu 1982–89) a Host a publikoval i v exilových časopisech Svědectví (Paříž), Listy – Čtení na léto (Řím), Obrys (Mnichov), Proměny (New York). V roce 1970 mu byla ve stránkových korekturách z nakladatelství Československý spisovatel vrácena próza pro mládež Nejkrásnější holčičky.
V samizdatové edici Petlice vyšly romány Veliká stavba, O bláznech jen dobré (oba 1973), Zločin pozdvižení (1979) a Svedený a opuštěný (1983), mimo edice byly v brněnském samizdatu zveřejněny prózy Smrt knihovny (1982) a Na krásné vyhlídce (1987). Přispěl do rukopisných a samizdatových sborníků Pozdravy Jaroslavu Seifertovi (1971); O čem bych psal, kdybych měl kam (1974); Československý fejeton/fejtón (1975–79), Když se řekne Werich (1975); Karlu Kosíkovi k padesátinám (1976); Hodina naděje. Almanach české literatury 1968–1978 (1978); Jakémusi Alexandru K. (1979, věnováno Alexandru Klimentovi), Nad procesem (1980); Rozhovory (1980); Hlasy nad rukopisem Českého snáře (1981); Moravská čítanka (1981–89); Z pěstiček zaťatých (1982, věnováno Janu Skácelovi); Písačky pro Dominika Tatarku (1983); Ad honorem anopheliae minoris (1983, věnováno Boženě Komárkové); Moravská směska (1983); Danny je náš (1984, věnováno Josefu Škvoreckému); Karlu Srpovi k padesátinám (1987) a Na střepech volnosti (Česká expedice 1987). V edici Petlice vyšel u příležitosti Trefulkových padesátin sborník Chvála bláznovství (1979).
Podle Trefulkoých próz vznikly filmy Pršelo jim štěstí (1963) a Třiatřicet stříbrných křepelek (1964, oba r. Antonín Kachlík, sc. + Antonín Kachlík) a televizní filmy O bláznech jen dobré (1992, r. Milan Růžička), Veliká stavba (1993, r. Jiří Vanýsek) a Na krásné vyhlídce (1995, r. Vladimír Drha, podle povídky z knihy Vraždy bez rukavic). Jan Trefulka je také autorem scénáře televizní inscenace Ptáček (1969, r. Zdeněk Kaloč). – Za svou tvorbu získal v roce 1983 Cenu Egona Hostovského (za román Velká stavba), v roce 1999 Cenu města Brna, v roce 2002 cenu Zlatá stuha (za prózu pro mládež V bludišti šlehačkových slonů) a v roce 2009 Cenu Ladislava Fukse. – Užíval pseudonymu Jean a šifer jka, jt, JT a J. T.
 

Již obě povídky Trefulkovy knižní prvotiny Pršelo jim štěstí nesou zřetelné autobiografické rysy. Prózy reflektující z perspektivy individuálního osudu rozporuplnost společenské reality 50. let i autorovo vyloučení z komunistické strany vstoupily do kontextu generačních bilancí a zájmu o „život kolem nás“. Pozadí pro psychologizující vykreslení manželské krize, deziluze a z ní plynoucí nevěry vytváří soudobá realita v novele Třiatřicet stříbrných křepelek. Cestou beletrizace životní empirie se Trefulka vydal rovněž v třinácti prózách knihy Výmysly, jejíž osou jsou příběhy hrdinů hledajících cestu z každodenní banality a stereotypu v intenzivním a autentickém prožitku. Dvojicí povídek s kriminalistickou zápletkou předjal soubor detektivních příběhů Nálezy pana Minuse. Na počátku 70. let Trefulka napsal modelový metaforický román Veliká stavba, satirický obraz zločinné gigantománie porušující základy etického kodexu. Pokračovaním linie jeho analytických, psychologizujících próz, situovaných do všednodenní reality, je román O bláznech jen dobré, vyprávějící o lidech balancujících mezi konformitou a osobitou, protikonvenční revoltou. Problematika osobní odpovědnosti, vztahu jedince a society, člověka a dějin, jakož i náboženské víry, hrdinovo rozhodování mezi identifikací s aktuálním společenským a politickým děním a odporem proti němu, jsou námětem románu Svedený a opuštěný. Ústřední postava, někdejší student teologie a později redaktor a dělník, zde zosobňuje svár mezi vnitřní vůlí po oduševnělé opravdovosti s pragmatickou, přímočarou a schematickou brutalitou materiálně orientovaného světa. Autobiografické a generační prožitky s politickými reminiscencemi se výrazně prosazují také ve čtyřech prózách knihy Vraždy bez rukavic (zřetelně např. v povídce Mimosvět o traumatických pookupačních událostech 1968). Historický román Zločin pozdvižení, čerpající z událostí oslavanské stávky v prosinci 1920, v protikladu ke schématům tzv. sociálního románu akcentuje zejména osudy a motivace jedinců a jejich vzájemné vztahy, a to bez ohledu na apriorní třídní společenskou stratifikaci. Vybočení z linie, v níž se autor až doposud obracel k dospělému publiku, představuje knížka nazvaná V bludišti šlehačkových slonů. V prozaickém cyklu je zde představen poslední rok předškolního života malé moravské dívenky, rodinné vztahy i jejich peripetie, a především pak kouzelné přátelství se zrcadlovou holčičkou. Soubor povídek Skřipce na ptáčky s příznačnou schopností zkratky, porozumění i skrytého humoru portrétuje rodinné a partnerské vztahy. – Od konce 40. let se Trefulka s přestávkami věnoval literární kritice a společenskokritické publicistice; přispěl do řady polemik, v nichž projevil smysl pro umělecké hodnoty a nepoplatnost dobovým tendencím.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Pršelo jim štěstí (PP 1962); Třiatřicet stříbrných křepelek (P 1963); Výmysly (PP 1966); Nálezy pana Minuse (PP detekt., 1966); Tajemství tajemníka Růdamora (P pro ml., 1969); O bláznech jen dobré (P, Toronto 1978; 1990); Zločin pozdvižení (R, Kolín n. R. 1978; 1991); Veliká stavba (R, s tit. Velká stavba, Kolín n. R. 1982; 1994); Svedený a opuštěný (R, Toronto 1988; 1995); Vraždy bez rukavic (PP 1992); Bláznova čítanka (FF 1998); V bludišti šlehačkových slonů (PP pro děti 2001); Skřipce na ptáčky (PP 2004).
Sebrané spisy: Sv. 1. Zločin pozdvižení (PP 2004; obsahuje: Zločin pozdvižení; Škaredá neděle /původně in Pršelo jim štěstí/; Veliká stavba; O bláznech jen dobré); Sv. 2. Dědictví (PP 2005; obsahuje: První případ; Metoděj přichází pozdě; Vražda bez rukavic /všechny původně in Nálezy pana Minuse/; Hlášení; Můj příběh; Popis kýče; Stará píseň /původně in Výmysly/; Zrod legendy; Skřipce na ptáčky /obě původně in Skřipce na ptáčky/; Smrt knihovny; Na krásné vyhlídce /obě původně in Vraždy bez rukavic/; Dědictví; Naděje /obě původně in Skřipce na ptáčky/; Pršelo jim štěstí; Svedený a opuštěný); Sv. 3. Doteky a posedlosti (2012, výběr z esejistiky a publicistiky).
Účast v kolektivních pracích: Mohelenská step (1998); Květy Moravského krasu (2000).
Příspěvky ve sbornících: Pět novel (PP 1963); Souvislosti a perspektivy prózy (1963); Hodina naděje. Almanach české literatury 1968–1978 (něm. Luzern 1978; česky Toronto 1980); Když se řekne Werich... (Kolín n. R. 1981; poté in Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec, 1990); Býti básníkem. Mezi politikou a poezií (Mnichov 1989); Na střepech volnosti (Mnichov 1989; 1991); K. Hvížďala – Z. Salivarová: Benefice (Toronto 1990); Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře (1991); Uzel pohádek (1991); Evropský fejeton Brno 91 (1991); Evropský fejeton (1992); Bílá žízeň (1993); Čeští spisovatelé o toleranci (1994); Charta 77 očima současníků (1997); Milý Václave – Tvůj... (1997); Kulturní periodika na Moravě (1997); Můj handicap (1997); Duše Brna (1998, ed. L. Kundera); Ludvíku Kunderovi k pětaosmdeátinám (2005); Nic není jako dřív (PP 2007); Odkaz Jaromíra Tomečka (2008).
Uspořádal a vydal:
Dokořán. Almanach mladé literatury (1957, s Milanem Suchomelem); Stránky z deníku 1945–1960 (1960); Z. Rotrekl: Sněhem zaváté vinobraní (BB 1991); Evropský fejeton (antologie, 1996, se Zenem Kaprálem).

LITERATURA

Studie a články: P. Pešta: Kritikův vpád do prózy, in Cesty k dnešku (1964, ed. O Sus); M. Suchomel: in Literatura z času krize (1992); Z. Rotrekl: Vidění člověka. Pokus o vysledování vývoje jednoho literárního typu + Zločin vyzrazení, in Skrytá tvář české literatury (1991; znovu otištěno in týž Barokní fenomén v současnosti); J. Blažke: Humanista bez iluzí, ČJL 1992/93, č. 1-2; J. Kratochvil in Příběhy příběhů (1995); A. Kratochvil: doslov in Svedený a opuštěný (1995); Alexandr Kratochvil: Aktuálnost díla Jana Trefulky, in Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy 3 (ed. Antonín Kratochvil, 1996); O. Hausenblas: Nespisovnost ve výstavbě Trefulkovy novely O bláznech jen dobré, ČL 1998, č. 5.
Recenze: Pršelo jim štěstí: Z. Heřman, LitN 1962, č. 27; J. Opelík, Kultura 1962, č. 35; * Třiatřicet stříbrných křepelek: O. Sus, Kulturní tvorba 1964, č. 18; M. Petříček, LitN 1964, č. 33; M. Suchomel, HD 1964, č. 7 * Výmysly: O. Sus, HD, 1966, č. 6; A. Linke, LitN 1966, č. 34 * Nálezy pana Minuse: M. Jungmann: LitN 1967, č. 5 * Velká stavba: XYZ, Svědectví (Paříž) 1975, č. 50; M. Jungmann, LD 11. 5. 1994; M. Petříček, LitN 1994, č. 21; J. Lukeš, LidN 13. 8. 1994, příl. Národní 9, č. 33; V. Píša, Tvar 1994, č. 15 * O bláznech jen dobré: J. Kovtun, Svědectví (Paříž) 1978, č. 57; J. Blažke, Moravské noviny 1990, č. 36; P. Bílek, LidN 3. 10. 1990; J. Kratochvil, LitN 1990, č. 30; M. Petříček, Tvar 1990, č. 36; J. Pechar, LitN 1990, č. 33; M. Uhlířová, Tvorba 1990, č. 46; K. Komárek, Akord 16, 1990/91, č. 8; J. Trávníček, ROK 1991, č. 2 * Svedený a opuštěný: V. Písecký (= J. Čulík), Obrys (Mnichov) 1988, č. 4; B. Svadbová, Tvar 1995, č. 20 * Zločin pozdvižení: M. Petříček, Tvar 1991, č. 26; B. Dokoupil, Duha 1991, č. 4; J. Blažke, LitN 1991, č. 51; V. Píša, Tvar 1992, č. 2 * Vraždy bez rukavic: M. Pohorský, NK 1992, č. 42; M. Uhlířová, Tvar 1993, č. 6; M. Petříček, LitN 1993, č. 7; Z. Kožmín, LidN 18. 3. 1993, příl. Národní 9, č. 11 * Bláznova čítanka: M. Pohorský, NK 1999, č. 4; J. Chrobák, Host 1999, č. 3 * Skřipce na ptáčky: A. Haman, LidN 27. 5. 2004; M. Jungmann, LitN 2005, č. 7.
Rozhovory: O. Sus: Věda a život, 1969, č. 3; L. Procházková: Obrys (Mnichov) 1987, č. 3, 4; Z. Drahoš, List pro literaturu, 1990, č. 9; T. Mazáč: Proglas 1990, č. 7; M. Huvar, Tvar 1992, č. 40; ko (= I. Kotrlá): Akord 1992/93, roč. 18, č. 4, 5; A. Přidal in Z očí do očí (1994); M. J. Stöhr, Host 1998, č. 6; J. Patočka, LitN 1999, č. 28; D. Kaprálová, MFD 6. 5. 2002, příl. Jižní Morava; Z. Pavelka, Právo 28. 12. 2006, příl. Salon č. 499; F. Cinger, Právo 13. 5. 2009; P. Prouza, LitN 2011, č. 21.
Nekrology: F. Cinger, Právo 23. 11. 2012; P. Kohout, MFD 23. 11. 2012; mat, LitN 2012, č. 48; L. Vaculík, LidN 27. 11. 2012; Z. Pavelka, Právo 29. 11. 2012, příl. Salon č. 798.
Autor hesla: Richard Svoboda (1998); Klára Kudlová (2008)
Aktualizace hesla: 6. 12. 2012 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 6. 12. 2012 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu