Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František BRANISLAV

* 16. 6. 1900, Beroun 
† 25. 9. 1968, Komořany (dnes Praha) 
 
Básník a autor písňových textů
 Původním jménem František Blech, pseudonym si zvolil podle jména kovolijce Josefa Branislava Mencla z Hořovic, který si dopisoval s Boženou Němcovou. Branislavův otec byl hostinským. Dětství a chlapectví prožil Branislav ve Strašicích u Rokycan, 1913 se s rodiči přestěhoval do Počapel u Králova Dvora. Gymnázium začal studovat v Praze, těsně před válkou přestoupil do Berouna, kde 1921 maturoval; do 1926 studoval na FF UK češtinu a němčinu. 1928–1945 byl v Praze úředníkem Všeobecného penzijního ústavu (řadu let zároveň knihovníkem Skandinávského a nizozemského ústavu), od 1945 literárním referentem Čs. rozhlasu, 1952–1955 šéfredaktorem Literárních novin, 1955–1958 šéfredaktorem časopisu Nový život, současně 1952–1959 lektorem severských literatur na FF UK. Potom se věnoval jen literatuře.
 Pro jeho tvorbu měly zvláštní význam předválečné i poválečné cesty do skandinávských zemí a rovněž i poválečné cesty do Polska, Černomoří a Řecka. Přispíval do periodik: Přerod, Host, Národní osvobození, Pramen, Kulturní zpravodaj, Rozpravy Aventina, Právo lidu, Lidové noviny, Literární noviny (od 1930), Panorama, ELK (Evropský literární klub), Kritický měsíčník, Zemědělské noviny, Literární noviny (od 1952), Nový život, Mateřídouška, Zlatý máj aj. Psal i rozhlasová pásma a překládal z bulharštiny a švédštiny (např. moderní švédskou poezii v Kritickém měsíčníku 1939).
 Branislavova poezie neprošla výraznějšími proměnami. Ústředním tematickým i metaforickým zdrojem jeho lyrické tvorby dvacátých a třicátých let byl důvěrný vztah k přírodě, do přírodních motivů se promítá vztah milostný i láska k domovu. Harmonickou atmosféru jeho lyriky koncem třicátých let částečně narušily zážitky z cest do severní Evropy; zaznívá v ní zároveň úzkost o osud vlastního národa (Věčná země), která pak ve sbírce Dým k hvězdám vyústila v apoteózu rodné země. Nejvýrazněji působil Branislav v kontextu české literatury na počátku padesátých let, kdy intimním lyrismem svých sbírek vyvažoval citovou chudobu tehdejší poezie. Přesto se však ani on zcela neubránil jak budovatelské rétorice, tak přílišné lyrické spontánnosti, zbásňování pouze vnějškových popudů. Sbírkou Večer u studny se vrátil k pojetí básně jako citově vroucí zpovědi a k prostým životním jistotám domova, milostného štěstí a lidské družnosti. Melancholický podtón sílil ve verších z posledních let vědomím samoty a blížící se smrti. – Okouzlení čistotou dětského cítění a snění, jež provázelo básníka po celý život, se od počátku padesátých let stalo zdrojem řady básnických sbírek pro děti.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Bílý kruh (BB 1924); Na rozcestí (BB 1927); Větrná růžice (BB 1930); Na houslích jara, podzimu... (BB 1933); Věčná země (BB 1939); Dým k hvězdám (BB, b. d., 1940); Pozdrav Polsku (BB 1950); Milostný nápěv (BB 1951); Krásná láska (BB 1952); Píseň dětství (BB pro děti, 1952); Večer u studny (BB 1955; rozšíř. 1956); Zlatý déšť (BB pro děti, 1955); Prsten na cestu (BB 1957); Hliněný džbánek (BB pro děti, 1957); Cesta přátelství (úvod a verše k fotografiím z cesty A. Novotného do SSSR, 1958); Zelené roky (BB pro děti, 1959); Přijďte k nám, muzikanti (BB pro děti, 1960); Naše a vaše (BB pro děti, 1960); Věnec z trávy (BB 1960); Moře (BB 1961); Ratolístka (BB pro děti, 1961); Řecká sonatina (BB 1962); Modrý oblázek (BB pro děti, 1962); Ryby, rybky, rybičky (BB pro děti, 1963); Malá říkadla (BB pro děti, 1963); Divertimento a kantiléna (BB 1964); Polní růžičky (BB pro děti, 1966); Sluneční kámen (BB 1969); Ezopovy bajky (1973).
Výbory
: S uzlíčkem stříbra (BB 1947); Básně (1953, ed. A. M. Píša); Lyrika (1957); Verše (1960); Básně (1968); Pramen pod hvězdami (BB 1975, ed. J. Nejedlá); Tiše vím (BB 1979, ed. V. Kún); Uzlíček stříbra (BB 1980, ed. V. Stejskal); Z rosy a studánek (BB pro ml., 1980, ed. J. Hilčr); Hodina zvonů (BB pro děti, 1989, ed. J. Hilčr, obsahuje bibliografii F. Branislava).
Souborné vydání: Básně dětem (Albatros, 1971, 3 sv.).
Příspěvky ve sbornících a antologiích
: 1945–1955 (1955, příloha k 2. č. Sborníku grafického umění Hollar, roč. 27); Vidím zemi širou (BB 1968, ed. František Hampl).
Překlad: B. Rongen: Noc všech nocí (1951).
Hudebniny: O dětech (1925, s J. Horou, hudba: E. F. Burian); Z dětského světa (1960, hudba: K. Hába); Leť, naše holubičko bílá (1963, hudba: Z. Šesták); Tulipán a jiné veselé písničky pro děti (1964, s H. Průchovou, hudba: J. Schneeweis); Dětské sbory (1965, v jiném uspořádání 1998, hudba: I. Hurník); Jarní popěvky (1974, hudba: P. Eben, též na texty V. Čtvrtka); Zpíváme pro radost (1983, hudba: C. Kohoutek, též na slova J. Balíka); Písničky s flétnou pro vyšší hlas, flétnu a klavír (b. d., hudba: I. Hurník, též na texty I. Hurníka, V. Čtvrtka a slezské lidové poezie).
Zvukový nosič: Moderní české a slovenské básnické sbírky 4 (1973, 2 gramofonové desky, obsahuje též básně F. Halase a J. Mihálika).
Ostatní práce: Švédsky na cesty (1939, konverzační příručka); Na sluníčku (1963, verše ke spartakiádní skladbě, hudba: I. Hurník).
Uspořádal a vydal: Věrnému vojáku Jonášovi (sb. na pamět J. Jonáše, velitele české legionářské roty Nazdar, 1928, s A. Rážem a F. Hamplem); Pozdrav Polsku (1950); Básnický almanach 1958 (1959).

LITERATURA

Studie a články: A. M. Píša: doslov, in Lyrika (1957); Z. Rejdák: Dětství mně vždy zůstane sudidlem, ZM 1961, č. 1; J. Peterka: Marginálie k lyrice Františka Branislava, ČL 1975, č. 6; Z. Pešat: Věčná země – František Branislav, in Slovník básnických knih (1990).
Recenze: Dým ke hvězdám: B. Polan, KM 1941, s. 136 * S uzlíčkem stříbra: J. Pistorius, KM 1947, s. 367 * Prsten na cestu: J. Opelík, HD 1958, č. 3 * Přijďte k nám, muzikanti: E. Blatná, Komenský 1985, č. 7.
Nekrolog: V. Závada: Rozloučení s Františkem Branislavem, Impuls 1968, č. 8, též in Krajina a lidé mého srdce (1975).
Archiv: LA PNP: Osobní fond (uspořádáno v 1. stupni evidence).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Památník národního písemnictví (průvodce po fondech)
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literání bibliografie 1945 – 1963

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995)
Aktualizace hesla: 21. 2. 2006 (kp)
 
zpět na hlavní stranu