Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Lubor KASAL

* 24. 1. 1958, Praha  
 
 
Básník
 Narodil se v rodině stavebního inženýra. Po maturitě (1977) na gymnáziu studoval dva semestry na Stavební fakultě ČVUT a rok působil jako učitel na ZŠ v Praze. Od roku 1979 pak studoval češtinu a občanskou nauku na Pedagogické fakultě UK; absolvoval 1984 diplomovou prací Tvorba Václava Hraběte v kontextu poezie 60. a 70. let. Po roční vojenské službě pracoval v letech 1985–1986 jako jazykový redaktor v redakci chemické literatury Státního nakladatelství technické literatury, 1986–90 byl zaměstnán ve Státním pedagogickém nakladatelství, zprvu v oddělení jazykových úprav a korektur, později v redakci českého jazyka a literatury. V září 1990 se stal redaktorem literárního časopisu Tvar, 1992 zastával funkci zástupce šéfredaktora a v letech 1993–2000 byl jeho šéfredaktorem. V letech 2001–2002 se podílel na vedení dřevozpracující firmy v Jindřichově Hradci, 2003–2004 byl zaměstnancem pražské literární a divadelní agentury Aura-pont, 2004–2006 provozoval vlastní nakladatelství. V letech 2003–2005 byl redaktorem internetového časopisu Postmoderní revue, který vydával společně s Boženou Správcovou. Od roku 2005 je opět šéfredaktorem literárního časopisu Tvar.
 Od roku 1990 časopisecky publikuje básně a publicistiku kromě Tvaru také v Iniciálách, Literárních novinách, Hostu, Aluzi a Právu. Verši se v letech 1979–1991 pravidelně zúčastňoval klubového recitačního pořadu nezavedené tvorby Zelené peří, uváděného Miroslavem Kováříkem v Rubínu. V rukopise zůstává sbírka básní z 80. let Bývaliště, kterou připravil k vydání v nakladatelství Práce, ale po jeho zániku se rozhodl ji nepublikovat. Jako příloha časopisu Aluze (2004, č. 1) vyšlo CD s autorským čtením sbírky Bláznův dům. U kratších publicistických příspěvků otiskovaných v Tvaru používá šifer uoaa a lbx.
 Knižně se Kasal představil v druhé polovině 80. let dvěma soubory veršů v almanaších nezavedených autorů (Klíčení, Zelené peří). Básnické svébytnosti dosáhl ve sbírkách z přelomu 80. a 90. let DosudbyVezdejšina, kde sloučil jazykově invenční morfologickou poetiku (zvukosledy, homonymie, zřetězování kalambúrů, básnické etymologie, neologismy) s polohou rozhořčeně diagnostické výpovědi o životě v předlistopadové i polistopadové éře. Kasalova rozhněvaná, převážně litanicky instrumentovaná poezie se vyznačuje obsažnou významovou zauzleností, věcností až vulgaritou při pojmenování skutečnosti, ale i vystupňovaným úsilím tvárným a bohatou, kultivovanou metaforikou. Ve své tvárné a významové zvrstvenosti sdílí máchovská romantická východiska i hlediska lyriky novodobé (Fantišek Halas, Vladimír Holan) a současné (Ivan Diviš, Jiří Staněk). Je jí vlastní neúprosnost pohledu do sféry intimní stejně jako obžalobný patos společenský, místy i politický. Od poloviny 90. let se Kasal výrazně přiklání k poetice postmoderního textu, která se v jeho případě projevuje především bohatou aluzivností a travestiemi kanonických literárních textů (Hlodavci hladovci, Jám). Od konce 90. let se v Kasalově tvorbě stupňuje temné, nihilistické ladění, které ústí v apokalyptické vize a příkré odsudky konzumní společnosti (Hladolet, Bláznův dům) sporadicky doplňované o odkazy k aktuální politické situaci a směřující k evokaci definitivního rozpadu metafyzického úběžníku lidské existence (Orangutan v továrně). Samostatnou rovinu těchto textů tvoří jejich mytologizující a ezoterické konotace.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Dosudby (BB 1989); Vezdejšina (BB 1993); Hlodavci hladovci (BB 1995); Jám (B 1997); Hladolet (B 2000); Bláznův dům (BB 2004); Orangutan v továrně (BB 2008).
Příspěvky ve sbornících: Klíčení (1985); Zelené peří (1987); Kroky ze tmy (1996); Cesty šírání (1996); Báseň mého srdce (2005); Antologie české poezie II (1986–2006) (2007).
Překlad: Ivo Frbežar: Kamenuj kamenné… (1997, též ed.)

LITERATURA

Studie a články: M. Exner: Krysař postmoderny, Host 1997, č. 8; J. J. K. Nebeský: Negativní poezie a Lubor Kasal, Host 1998, č. 7; J. Kyncl: Lubor Kasal – Jám, Host 1999, č. 3; I. Málková: Kasalův Jám, in Česká literatura na konci tisíciletí II (ed. D. Vojtěch, 2001); M. Punčochář: Poezie Lubora Kasala, in Cesta tam a zase zpátky v české literatuře (eds. S. Fedrová, J. Havlík, A. Jedličková, 2003); P. Hruška in V souřadnicích volnosti (2008).
Recenze: Dosudby: D. Sedlická, Kmen 1989, č. 42; A. Blažejovská, Iniciály 1990, č. 3 * Vezdejšina: pAb (P. A. Bílek), NK 1993, č. 30; J. Rulf, LidN 26. 8. 1993, příloha Národní 9; J. Trávníček, Tvar 1993, č. 39–40 * Hlodavci hladovci: V. Novotný, NK 1996, č. 4; P. Hruška, Alternativa nova 1996/1997, č. 6 * Jám: L. Sedláková, NK 1997, č. 22; M. Balaštík, Tvar 1997, č. 13; P. Kotrla, Aluze 1998, č. 1 * Hladolet: J. Štolba, Host 2000, č. 9; J. Trávníček, Tvar 2001, č. 5; O. Macura, Tvar 2001, č. 5 * Bláznův dům: J. Chrobák, Tvar 2004, č. 19; V. Novotný, Tvar 2004, č. 19; K. Piorecký: Host 2005, č. 5; P. Kotrla, Texty 2005, č. 36 * Orangutan v továrně: M. Radová, Protimluv 2008, č. 4; M. Habaj, OS - Občianska spoločnosť 2008, č. 2; K. Piorecký, Host 2008, č. 8; J. Chrobák, Tvar 2008, č. 18; S. Martínková-Racková, A2 2008, č. 40; P. Štengl, Psí víno 2008, č. 45; M. Kovářík, Týdeník Rozhlas 2008, č. 33; V. Novotný, Portál české literatury (zde).
Rozhovory: V. Sůva, NK 1989, č. 40; J. Chuchma, MS 1990, č. 4; V. Šibrava, NK 1993, č. 32; M. Balaštík, Host 1998, č. 5 (rozhovor též s B. Správcovou).

Autor hesla: Bohumil Svozil (1995); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 9. 8. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu