Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Helena DVOŘÁKOVÁ

* 6. 8. 1895, Praha 
† 23. 6. 1970, Praha 
 
Prozaička
 Rozená Čubová. Pocházela z učitelské rodiny, vystudovala gymnázium v Praze (mat. 1912), poté absolvovala obchodní abiturientský kurs v Chrudimi (1913) a složila státní zkoušku z francouzštiny. Jako mimořádná posluchačka navštěvovala v letech 1924–1929 na Filozofické fakultě Univezity Karlovy přednášky z dějin literatury (mj. u F. X. Šaldy) a z psychologie. V roce 1931 podnikla studijní cestu po Itálii. Ve třicátých letech byla redaktorkou v Melantrichu, od roku 1951 v Osvětě, která v roce 1953 splynula s Orbisem; zde působila do roku 1959, kdy odešla do důchodu.
 Přispívala do novin a časopisů: Cesta, Host, Lidové noviny, Lumír, Národní osvobození, Pramen, Panoráma, Právo liduLiterární noviny.
 Prózy Heleny Dvořákové jsou pokusem sloučit typizující drobnokresbu předmětné skutečnosti s psychologickou introspekcí. Od počátku se věnovala především ženské problematice a své hrdinky vystavovala mezním situacím, jež mají odkrývat jejich mravní poslání. Orientace na pudové, instinktivně jednající ženství v prózách navazujících na naturalismus K. M. Čapka Choda (Golemova milá, Mary z jedenačtyřicítky) se propojovala se zájmem o lidi sociálně vykořeněné (Pepan Jehně) a brzo i s pokusy o širší společenský záběr postihující maloměstské a intelektuální vrstvy (např. Barvy úsvitu, Veliký proud). Souběžně její postavy prošly proměnou od fatalismu a pokory před osudem přes aktivní utváření vlastního života (Doktorka Diana Holcová) až k antihrdince pozdní povídky Dopis prokurátorovi, jejíž snaha o emancipaci opět osudově ztroskotává. Těžiště autorčiny různorodé tvorby leží ve čtyřicátých letech, kdy se psychologický rozměr jednotlivých próz prohlubuje (např. v novele Nepatrné děvče, jež využívá a zároveň zpochybňuje schéma „četby pro ženy“) a kdy vrcholí i její úsilí o zapojení individuálních příběhů do společenských souvislostí. Románovou trilogií Pád rodiny Bryknarů, situovanou do druhé poloviny 19. století, zachytila fyziologii odumírajícího rodu na pozadí proměny Libně z venkovské osady v průmyslovou periferii Prahy. V padesátých letech se Dvořáková pokoušela zprvu vyhovět dobovým tematickým a ideologickým požadavkům (Ruku v ruce), později se obrátila k historické próze (román Na ostří).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Golemova milá (P 1925); Barvy úsvitu (R 1926); Dětství a jiné povídky (1926); Mámení (R 1928); Mary z jedenačtyřicítky (PP 1929); Veliký proud (R 1932); Pepan Jehně (R 1933); Marian v tajemném podzemí (P 1935); Nepatrné děvče, Golemova milá (PP 1940); Doktorka Diana Holcová (R 1941); Pád rodiny Bryknarů (románová trilogie, 1. Na nový květ, 1943; 2. Bílými plameny, 1945; 3. Prapory nad městem, 1948); Růžová perla (PP pro ml., 1943); Byli jsme tři (P pro ml., 1946, spr. 1947); Ruku v ruce (R 1952); Pod růžovými prapory (P pro ml., 1957); Pražská lípa (PP 1957); Na ostří (R 1961); Dopis prokurátorovi (PP 1968, obsahuje i povídky Golemova milá a Nepatrné děvče).
Scénická pásma: U básníka (rozmn. 1961); Lidé, bděte (rozmn. 1961).
Literární úprava: J. Burda: Aby se nezapomnělo (1959); L. K. Žižka: Praha před osmdesáti lety (1960).

LITERATURA

Studie a články: A. Pražák: doslov in Doktorka Diana Holcová (1947); D. Marečková, doslov in Dopis prokurátorovi (1968); A. Zachová: Chrudim v románech Heleny Dvořákové, Chrudimské vlastivědné listy 1995, č. 2.
Recenze: Golemova milá: J. Fučík, Tvorba 1926, č. 11 * Mámení: J. B. Čapek, Sever a východ 1928, s. 224 * Barvy úsvitu: P. Fraenkl, Host 7, 1927/28, s. 242 * Mary z jedenačtyřicítky: F. X. Šalda, Šaldův zápisník 2, 1929/30, s. 6 * Velký proud: F. X. Šalda, Šaldův zápisník 5, 1932/33, s. 17 * Pepan Jehně: K. Sezima, Lumír 1934, s. 450 * Doktorka Diana Holcová: K. Polák, KM 1942, s. 198 * Pád rodiny Bryknarů: F. Soldan, NŽ 1949, č. 2; J. Hájek, Var 1949, č. 14–15 * Ruku v ruce: F. Götz, LitN 1952, č. 43 * Pražská lípa: Z. Kožmín, Host do domu 1957, č. 10 * Na ostří: A. Linke, LitN 1961, č. 25 * Dopis prokurátorovi: J. Adam, ZN 5. 6. 1968; I. Zítková, MF 6. 8. 1968.
Nekrology: ano (= A. Nováková), Práce 29. 6. 1970.
K životním jubileím: M. Petříček, LitN 1962, č. 31; F. Kafka, Práce 13. 8. 1965.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, neuspořádáno.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Literární archiv Památníku národního písemnictví
Lexikon české literatury
J. Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Autor hesla: Michaela Nondková (1995)
Aktualizace hesla: 24. 6. 2019 (ap)
 
zpět na hlavní stranu