Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Pavel GRYM

* 9. 6. 1930, Náchod  
† 24. 11. 2004, Humpolec 
 
Dramatik, autor děl pro děti, autor literatury faktu, editor a redaktor
 Pocházel z rodiny obchodníka, který se věnoval ochotnickému divadlu. Základní a gymnaziální vzdělání získal v Náchodě (mat. 1949). V letech 1949–1950 studoval češtinu a divadelní vědu na FF UK, 1950–1952 a 1954–1955 divadelní vědu na AMU (diplomová práce o režiséru Josefu Šmahovi). Ve dvouleté přestávce, po vyloučení z fakulty z politických důvodů, vykonával prezenční vojenskou službu. V letech 1956–1971 pracoval jako redaktor, později vedoucí redaktor v Lidové demokracii, v letech 1971–1990 postupně jako tiskový referent, tajemník uměleckého souboru a lektor-dokumentarista v Divadle Spejbla a Hurvínka. Od roku 1990 byl v důchodu.
 Od poloviny padesátých let přispíval do Lidové demokracie a Ochotnického divadla, dále do periodik Film a divadlo, Divadelní a filmové noviny, Repertoár malé scény, Dikobraz, Kmen, Nová Praha, Svět v obrazech, Týden, Lidové noviny, Tvar aj. – Od šedesátých let spolupracoval s Čs. rozhlasem, pro který psal pásma (Námořník z ostrovů Juana Fernandeze, 1962; Čechy na břehu mořském, 1962; Sherlock Holmes a ti druzí, 1962; Svůj širák odhazuji v dál, 1963; S puškou a lasem, 1964), původní hry (Bernardýn, 1987; Josef Spejbl hledá místo, 1987; Ona, on a Harpagon, 1988), podílel se na cyklu stovky rozhlasových večerníčků se Spejblem a Hurvínkem (od 1972); a adaptoval cizí náměty (Poslední most, 1964, na motivy Manfreda Gregora; Noční let, 1964, na motivy Antoina de Saint-Exupéryho; Pistole, 1966, na motivy Jamese Jonese). – Soubor svých písňových textů uvedl v pražském Luxoru s titulem Docela malý zvěřinec (1964). Podílel se též na autorských text-appealech v Paravanu a ve Viole. – Čs. televize uváděla jeho pásma (Uši plné moudrosti, 1972; Hurvínkova kouzelná obrazárna, 1980; Modrý den, 1983), hudební komedie (Kočky vycházejí za šera, 1983; Hledám tetu z kabaretu, 1984; Šach mat!, 1985) a medailon Miloše Kirschnera (Život plný loutek, 1987). – Mnohé jeho pořady a skeče pro postavy Spejbla a Hurvínka od počátku sedmdesátých let vycházely (a dosud vycházejí) na zvukových nosičích. – Užíval pseudonymů a šifer: Antonín Skála, Luboš Karen, Peter Goldberg; as, Gm, kar, pg, lm.
 Grymova literární činnost sahá od kulturní publicistiky přes divadelní a rozhlasové hry, povídky, pásma, televizní scénáře až po písňové texty. Jeho publicistika, soustředěná v knize Nasbíráno cestou, zahrnuje postřehy z různých oblastí života a vyznačuje se kultivovanou ironií a laskavým humorem. Na pomezí beletrie stojí popularizační práce, v nichž Grym s důrazem na fakticitu pátrá po kuriozitách z historie (Té noci povstal golem) a z dějin literatury (Bukanýři, mušketýři, pistolníci). Kniha Sherlock Holmes a ti druzí nabízí orientaci ve světové detektivní tvorbě s přihlédnutím k sociologii jejích slavných literárních postav. Postupy literatury faktu využil i v knize Stržené masky, v níž zachycuje skutečné osudy a příběhy předobrazů literárních postav v dílech českých i světových spisovatelů (např. Maryši bratří Mrštíků, mim Jean Gaspard Debureau a román Františka Kožíka). Samotné autory připomíná v knize Mistři bez fraků humornými a anekdotickými příběhy z jejich života (Karel Čapek, Jindřich Hořejší, Karel Konrád, Karel Poláček aj.). Životní příběh Buffalo Billa představil v beletrizovaném životopise Král prérie, pod pseudonymem Peter Goldberg vydal několik westernů. Dále publikoval pohádky a prózy pro děti (Čáry máry fuč!, Čerti všude, kam se podíváš, Španělský dukát), pověsti z rodného Náchodska (Král na útěku, Liga na ochranu strašidel a čertů, Zhýralá komtesa Lucie), soubory anekdot (Anekdoty od A do Z), aforismů (Uvěřitelná dobrodružství pana G, Nemocnice), fejetonů (Kos na studni) a humoristických próz (Všivé časy...). Kafkovsky laděnou povídku Čínský drak určuje existencionalistický pocit bezútěšnosti a zmaru, doprovázený v hororových příbězích Ludvík (a jiné sny) groteskností a černým humorem.
V loutkových hrách Grym využíval – v duchu poetiky Divadla Spejbla a Hurvínka, pro něž pracoval především – kombinace současného tématu a pohádkových motivů, veseloherních prvků daných typem ústředních postav-loutek. Divadlem Spejbla a Hurvínka se zabýval také jako historiograf (Klauni v dřevácích, Spejbl a Hurvínek aneb Sólo pro Josefa Skupu). V komentovaných sbornících shromáždil kromě scének též dokumenty, vzpomínky a úvahy Skupových a Kirschnerových spolupracovníků.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Saloon u 17. míle (D, rozmnož., 1966, i prem.); Bukanýři, mušketýři, pistolníci (RpRp 1967); Slepý střelec (R, b. d., 1969); Nasbíráno cestou (FF 1969); Krysy na víkendu (D, rozmnož., 1971, i prem.; 2. vyd.,1991, vše pod pseud. Peter Goldberg); Té noci povstal golem (RpRp 1971; přeprac s tit. Pražský golem, 1992); Spejbl detektivem (D loutk. pro děti, rozmnož., 1972, i prem.); Loupežnická historie (D loutk. pro děti, rozmnož., 1972, prem. 1974); Princezna Mordulína aneb Pekelné šrum šrum retere (D loutk., rozmnož., 1973, i prem., s použitím textu A. Gallata); Honza a drak (D loutk. pro děti, rozmnož., 1974, i činoherní prem.); To je něco pro Hurvínka (D loutk. pro děti, rozmnož. 1974); Kufr strýčka Tobiáše (D loutk. pro děti, rozmnož., 1975, prem. 1976); Černá královna (D loutk. pro děti, rozmnož., 1976, i činoherní prem., hudba J. Kolín); Hurvínkova strašidýlka (D loutk. pro děti, rozmnož., 1976, i prem., s M. Kirschnerem); Bohatýr Ilja (D loutk. pro děti, rozmnož., 1977, na motivy ruských bylin); Růže pro princeznu (D loutk. pro děti, rozmnož., 1978, i činoherní prem.); Bubáci (D loutk. pro děti, rozmnož., 1979, i činoherní prem.); Ještě jeden Hurvínek? (D loutk. pro děti, 1979, i prem.); Piknik pana Pickwicka (D, rozmnož., 1980, i prem., na motivy Ch. Dickense, s použitím překladu E. a E. Tilschových, hudba M. Baginský); Šíleně prolhaná princezna (D loutk. pro děti, rozmnož., 1981, i činoherní prem., hudba M. Baginský a V. Hanuš); Sherlock Holmes a ti druzí (LF 1988); Klauni v dřevácích (LF 1988); Hovory u Spejblů (libreta scének S + H od P. G. + vzpomínky a stati jiných autorů, 1990); Doufání (úvahy, 1990); Pohádky pro Hurvínka (1991); Uvěřitelná dobrodružství pana G (aforismy, 1992; rozšíř. 1994); Pražský golem (P 1992, přeprac. kapitoly z knihy Té noci povstal golem); Anekdoty od A do Z (1993, roszšíř. 1994); Čínský drak (P 1993); Ludvík (a jiné sny) (P 1994); Příběhy (jak mě napadly) (PP, novoroční tisk, 1994); Slovo má Hurvínek (doprovodný text k fotografiím dvou scének, pro děti, 1995); Spejbl a Hurvínek, aneb, Sólo pro Josefa Skupu (monografie, 1995); Král prérie (LF 1996); Město pochmurné smrti (western, 1996, pod jm. Peter Goldberg); Revolver k pronajmutí (western, 1996, pod jm. Peter Goldberg); Černá kočka (PP 1997); Grimasy (PP, BB 1997); Muž, po kterém jdou (western, 1997, pod jm. Peter Goldberg); Rychlejší než stín (western, 1997, pod jm. Peter Goldberg); Údolí svárů (western, 1997, pod jm. Peter Goldberg); Kouzelná noc (P, novoročenka, 1999); Čáry máry fuč! (PP pro děti, 2000); Čerti všude, kam se podíváš, Putování s růžovým slonem (PP pro děti, 2000); Král na útěku (pověsti z Náchodska, 2000); Liga na ochranu strašidel a čertů (pověsti z Náchodska, 2000); Nemocnice. Další uvěřitelná dobrodružství pana G (PP 2000); Příběh Pierota. Příběh Panny (PP 2000); Stržené masky (LF 2000); Španělský dukát (pohádka, 2000); Mistři bez fraků (LF 2001); Strašidelný krámek (pohádka, novoročenka, 2001); U řeky Sacramento (písničky z westernu Saloon u 17. míle, 2001); Kos na studni (FF 2002); Krajina snů (P, novoročenka 2002); Smrt nemá nikdy náhradní volno (PP 2002); Panoptikum (PP 2003, vlastním nákladem); Zhýralá komtesa Lucie (pověsti z Náchodska, 2003); Všivé časy, neboli, Pacička a Skočdopole, čili, Putování za andělem, aneb Příběhy polí válečných (P humor., 2004); scénicky: Pohádky pro Hurvínka (loutk. pro děti, 1985); Vánoce u Spejblů (loutk. pro děti, 1985).
Uspořádal a vydal: Divadlo Spejbla a Hurvínka (sb. 1972); Spejbl und Hurvínek – Texte 1–3 (komentovaný sb., Berlin 1975–78); Spejblův magazín (sb., stati, vzpomínky, dokumenty, 1986); Národní umělec Miloš Kirschner (sb. k šedesátinám, 1987); Spejbl a kurtizána, Malý žižolo a jiné dŘEVUální písničky a texty (sb., výbor z písniček a textů, 1988); Divadlo dřevěných hvězd (sb. dokumentů a statistiky k 60. výročí Divadla S + H, 1990).
Diskografie: Diskografie Divadla S + H (zde); Růže pro princeznu. Honza a drak (MC 1995); Hejkal Šramota. Honza a drak (MC 1996); Loupežníci v začarovaném lese (MC 1996); Vodník Řásnička. Nepovedený čert (MC 1998); Loupežnická historie (MC 2000); Nejmilejší pohádky 1–3 (MC 1999–2000) aj.

LITERATURA

Studie a články: (vn): Ohlédnutí Pavla Gryma, Pochodeň 11. 9. 1990; I. Votavová in Literární místopis Náchodska (1999); A. Fetters in Malý slovník regionálních autorů (2012, volná příloha knihovnického zpravodaje U nás).
Recenze: Saloon u 17. míle: O. Kryštofek, MF 8. 10. 1966 * Nasbíráno cestou: M. Geussová, Svoboda 16. 10. 1969 * Sherlock Holmes a ti druzí: P. Frýbort, Kmen 1989, č. 4; I. Pospíšil, Rovnost 23. 3. 1989 * Spejbl a Hurvínek aneb Sólo pro Josefa Skupu: J. Kerbr, LidN 23. 8. 1995 * Černá kočka: (voj), Práce 9. 9. 1997 (též ad Grimasy); S. Kostiha, Anno Domini 1997, č. 9 * Grimasy: ahm, NK 1997, č. 37 * Čáry máry fuč!: (jz), Ladění 2001, č. 1 * Smrt nemá nikdy náhradní volno: jiz (J. Zizler), LidN 10. 3. 2003.
Nekrology: jas (J. Slomek), LidN 1. 12. 2004; V. Sýkorová, Noviny Náchodska 2. 12. 2004; -fk- (F. Knopp), LitN 2004, č. 51; F .Černý, Zprávy Společnosti bratří Čapků 2005, č. 77.
Autor hesla: Sylva Bartůšková (1995); Kateřina Bláhová (2008)
Aktualizace hesla: 7. 6. 2015 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu