Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vlastimil ŠKOLAUDY

* 28. 9. 1920, Jindřichův Hradec 
 
 
Básník, redaktor, operní pěvec
 Jeho otec byl úředníkem. Dětství Vlastimil Školaudy prožil v rodišti, od roku 1928 žil v Praze-Holešovicích. 1931–39 studoval na reálném gymnáziu; přátelství s Jiřím Hájkem, Michalem Sedloněm, Vítězslavem Kocourkem, Arno Krausem, a Zdeňkem Mikou, která zde navázal, formovalo i Školaudyho další společenské a kulturní aktivity a iniciovalo počátky jeho literární práce (mj. byl od roku 1938–39 členem redakčního kruhu časopisu Mladá kultura). Po maturitě se sice zapsal na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, po uzavření vysokých škol však pracoval jako úředník Kooperativy. 1945–48 byl redaktorem Rudého práva a soukromě studoval zpěv. 1949 se stal členem opery v Ústí nad Labem, poté vystupoval na operní scéně divadla v Opavě a 1951–85 působil v operním sboru Národního divadla v Praze.
 

Debutoval roku 1938 verši v časopise Mladá kultura, po roce 1945 přispíval do periodik Rudé právo, Nedělní noviny, Kulturní list, Práce, Lidové noviny, Předvoj, Tvorba, Nový život, Zemědělské noviny, Mladé archy, Mladá fronta, Lidová kultura, Kritický měsíčník, Studentský předvoj, Kytice, Praha–Moskva, Škola a svět, Vlasta, Svět v obrazech, Host do domu, Práce, Literární noviny, Literární měsíčník aj. – Je autorem libreta operety Jiřího Julia Fialy Muzikantská Liduška (1947).

 Debutoval sbírkou milostné lyriky Žáry, výrazně ovlivněnou poetikou Františka Halase; Školaudyho robustní a expresivní básnický výraz tu však v obrazech vykreslujících smyslnou lásku a živelnost přírodního dění přechází až v dionýský panerotismus. Lyričtějším tónem znějí verše ze sbírky Píseň domova, jejíž čtyři oddíly vymezují autorovo pozdější umělecké směřování. Vedle milostných námětů (Milostný prsten) a básní k poctě významných osobností české kultury (Tepnám země) jsou do ní začleněny i verše objevující všednodennost pracovního dne (oddíl Rok, volně inspirovaný Měsíci Karla Tomana) a pateticky oslavující nástup nového společenského řádu (S praporem Října). Prolínání radostné erotické smyslovosti s manifestačně pojatým pracovním zanícením budovatele je příznačné zvláště pro Školaudyho básnické sbírky Dozrávající čas, Úsvit a poému Ve jménu života, spolu s přimknutím se ke krajině mládí však procházejí i sbírkou U nás doma. Po delší odmlce, ovlivněné na počátku 60. let kritickým odmítnutím sbírky Zářivý proud a nesouběžností jeho poezie se směřováním české literatury, se Školaudy v následujícím desetiletí znovu představil sbírkou Zazvoň u mých dveří, v níž se přiklonil k sevřenějšímu tvaru verše a k demonstrativnímu ztvárnění obecných hodnot lidského poznání, družnosti a společenství.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Žáry (BB 1945); Píseň domova (BB 1948); Dozrávající čas (BB 1948); Hlas doby (BB 1950); Ve jménu života (B 1953); Úsvit (BB 1954); U nás doma (BB 1956); Zářivý proud (BB 1961); Zazvoň u mých dveří (BB 1977); scénicky: Zbojnická balada (operní libreto, 1986, s V. Kašlíkem).
Výbory: Všechny mé lásky (BB 1972); Otevřený plamen (BB 1980, ed. J. Hájek); Přes celý obzor (BB 1983).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Chvála slova (1940); Kytice (1948); Práce zpívá (1949); Píseň díků (1949); Náš rok (1950); 1. máj v české poezii a próze (1950); SSSR v československé poezii (1950); Chvály jižních Čech (1976) aj.
Účast v kolektivních pracích: J. Balda, O. Šafránek: Muzikantská Liduška. Veselá hra se zpěvy a tanci o 5 obrazech. Podle motivu V. Hálka (D, rozmn. 1954, zpěvní texty V. Školaudy a O. Šafránek, hudba J. Fiala).
Záznamy na zvukových nosičích: Hity české operety. Nejhezčí árie z operet (MC 1997; nahrávky vznuiklé pro potřebu Československého rozhlasu v letech 1965 -1982).

LITERATURA

Studie a články: J. Hájek: doslov in V. Š., Otevřený plamen (1980), týž: doslov in V. Š., Přes celý obzor (1983); J. Brixi: Samozvanci. K dramaturgii divadla poezie 19, Amatérská scéna 1992, č. 9; J. F. Typlt: Kladivo na interpretace, ORD revue 1994, č. 1.
Recenze: Žáry: I. Skála, RP 6. 6. 1946 * V. Černý, KM 1946, s. 84 * Píseň domova: B. Polan, KM 1948, s. 242 * Dozrávající čas: I. Skála, RP 12. 1. 1949 * Hlas doby: S. Neumann, LidN 15. 4. 1951 * U nás doma: M. Schulz, Květen 1957, s. 174 * Zářivý proud: M. Vacík, RP 17. 6. 1961 * Všechny mé lásky: P. Bělíček, Tvorba 1973, č. 2 * Zazvoň u mých dveří: J. Hájek, RP 8. 6. 1978.
K životním jubileím: JH (= J. Hájek), RP 26. 9. 1980; vl (= Š. Vlašín), Naše pravda 2000, č. 40.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Věra Brožová (1997)
Aktualizace hesla: 21. 8. 2008 (vbr)
Aktualizace bibliografie: 21. 8. 2008 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu