Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Petr CINCIBUCH

* 28. 6. 1943, Praha  
 
 
Básník a prozaik
 

Po maturitě na jedenáctileté střední škole v Praze–Vršovicích (1960) absolvoval dvouleté odborné učiliště spojů v Praze (1962) a po skončení vojenské služby (1964) pracoval jako spojový technik Městské telekomunikační správy Praha. Od počátku spolupracoval s časopisem Divoké víno, 1969–1971 byl jeho odpovědným redaktorem. Později prošel řadou zaměstnání, pracoval jako řidič sanitky Obvodního ústavu národního zdraví Praha 8, topič, vedoucí tiskový referent Filmových studií Barrandov, manažer i jako kaskadér Autorodea. Působil jako tiskový redaktor nakladatelství Avicenum, později jako redaktor v Literárním měsíčníku a Literární revui. Šéfredaktorem časopisu A Almanach autorů byl 1991–1992, v letech 1995–1998 vedl časopis Dotyk a od roku 2000 je šéfredaktorem časopisu Sanquis. Významné místo v Cincibuchově životě zaujímá automobilismus a historické automobily.

 Jako básník debutoval v Divokém vínu (1964) a v Repertoáru malé scény (1965). Publikoval i v řadě dalších periodik, zvláště ve Studentu, příležitostně v Literárních novinách, Listech, Mladé frontě, Čs. vojáku, v časopisech My, Kulturní noviny, ve Světě práce, Mladém světě, později v Tvorbě, Kmeni, v Literárním měsíčníku a Literární revui, Sextantu aj. V A – Almanachu autorů vyšlo 1991 torzo jeho sbírky Nechráněný přejezd. Od 1979 soustavně spolupracoval s Československým rozhlasem (Knihovnička Zrcadla kultury) a v 80. letech s Československou televizí (pořady poezie).
 Metaforičnost a abstraktní styl Cincibuchovy rané lyriky (Panenství) přeměňovaly výchozí, především erotickou a přírodní inspiraci v obecnější, často až holanovsky stylizovanou reflexi. Vazba k tomuto inspiračnímu zdroji (Cincibuch se k němu přihlásil básní Noc s Vladimírem Holanem) se však brzy uvolnila a autor začal směřovat k prozaizaci verše. Již poemou Přísahám (věnovanou památce Ericha Marii Remarqua), v níž se prolnula osobní zpověď s deklarativně publicistickým traktátem proti válce, se Cincibuch vřazuje do proudu civilistní poezie tzv. „třicátníků“. Přináší sem okouzlení automobilovým sportem, zakotvené v osobní zkušenosti (Veteran rallye), a příznačné téma krušného hledání lásky. Toto téma je nastolováno jak v delších epických skladbách (Dlážděná zahrada), spojujících v někdy až deníkově ztvárněné scenerii všedního dne romantickou vášeň s banalitou setkávání a rozchodů (Nejkrásnější bývá šílená), tak v básních-útržcích, zdánlivě věcně zaznamenávajících životní fakta (Rybí oko, Vůně fosforu). Témuž motivickému okruhu zůstal Cincibuch věrný i ve sbírce drobných povídek Auto moto velo láska.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Panenství (BB 1969); Přísahám (B 1974; poté in Slovo válka, 1982, + J. Pelc + K. Sýs); Veteran rallye (BB 1976); Dlážděná zahrada (BB 1979); Dům s tvým jménem, lásko (BB 1980); Nejkrásnější bývá šílená (B 1983); Město: Fotografie – Poezie (BB 1984, s J. Pelcem a J. Šimonem); Znamení vlastního stínu (BB 1987); Rybí oko (BB 1988); Auto moto velo láska (PP 1993); Nerezový výtah (BB 1998, bibliofilie).
Výbory: Medový kámen (výbor milostných BB, 1983); Žádné smutky (BB 1989, ed. J. Pelc); Vůně fosforu (BB, Mnichov 1990, obsahuje i nepublikované BB).
Ostatní: S písmenem Z na chladiči (1999, s J. Popelkou).
Uspořádal a vydal: Automobilové povídky (1992, obsahuje z větší části prózy P. Cincibucha; autor neuveden); Eliška Junková (2005, též přispěl).

LITERATURA

Studie a články: J. Pelct: doslov, in Dlážděná zahrada (1979); M. Blahynka: Postavy mladší české poezie, Petr Cincibuch, MF 30. 5. 1981; týž in sb. Slovo válka (1982); J. Lukeš in Prozaická skutečnost (1982); M. Blahynka: doslov, in Nejkrásnější bývá šílená (1983);
Recenze: Panenství: K. Horňák, HD 1969, č. 17 * Přísahám: J. Pelc, Tvorba 1974, č. 14 * Veteran rallye: J. Pelc, Tvorba 1976, č. 32; týž: in Nový obsah (1977) * Dlážděná zahrada: J. Lukeš, Tvorba 1979, č. 22; J. Pavelka, LM 1980, č. 1 * Dům s tvým jménem, lásko: (ra) (V. Macura), ZN 16. 12. 1980; J. Lukeš, Tvorba 1980, č. 50; I. Hochel, Romboid (Bratislava) 1981, č. 12; D. Pauleová, Slovenské pohľady (Bratislava) 1982, č. 1 * Nejkrásnější bývá šílená: V. Křivánek, Tvorba 1985, č. 39, příloha Kmen; F. Valouch, LM 1984, č. 6; V. Heger, Rt 5. 1. 1984; R. Mihola, MF 5. 7. 1984 * Znamení vlastního stínu: M. Zelinský, Rt 22. 8. 1987 * Rybí oko: M. Blahynka, Rt 28. 2. 1989; J. Hájková, SvSl 9. 3. 1989 * Nerezový výtah: R. Fridrich, Host 1999, č. 5.
Rozhovory: R. Mihola, MF 23. 1. 1982; E. Kúnová, Práce 1. 4. 1983; J. Flaišman, Obratník 1994/1995, č. 9/10.

Autor hesla: Vladimír Macura (1995)
Aktualizace hesla: 9. 10. 2007 (kp)
 
zpět na hlavní stranu