Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 A - ALMANACH AUTORŮ  

 1990 - 1992 
 
 Almanach proponovaný jako čtvrtletník, ale vycházející v nepravidelných lhůtách vydávalo nakladatelství a vydavatelství Scéna. Volně navazoval na krátce existující Literární revui (jaro-léto 1990), která byla přejmenovanou a transformovanou podobou Literárního měsíčníku. Vedoucím redaktorem byl Petr Cincibuch, jeho zástupcem Jiří Medek, v roce 1992 Marie Kožnarová. V redakci dále pracovali Václav Dušek Petr Prouza.
 

Petr Cincibuch v úvodu k prvnímu číslu viděl smysl almanachu v tom, aby nabízel „výběr z tvorby českých spisovatelů“, pomáhal čtenářům orientovat se v nepřehledné situaci po zrušení cenzurních bariér a poskytoval „emotivní zážitek z četby“, a to i prostřednictvím dostatečné délky ukázek. Většina čtyř vydaných čísel je věnována rozsáhlým (jen zřídka komentovaným) ukázkám z tvorby těch prozaiků a básníků, kteří do listopadu 1989 nesměli v Československu oficiálně publikovat nebo patřili k příslušníkům částečně tolerované tzv. šedé zóny. Bloky básní či delšími skladbami byli v almanachu představeni Ivan Blatný, Ivan Diviš, Miroslav Holub, Josef Kostohryz, Oldřich Mikulášek, Karel Šiktanc, Jana Štroblová, Bronislava Volková, Ivan Wernisch aj. (kromě nich zde však publikovali také Lubomír Brožek nebo Petr Cincibuch). Dominantu čísel tvořily rozsáhlé prozaické texty – přetisky méně známých děl, průřezy romány a ukázky z nich, povídky a eseje. Jejich autory byli Václav Dušek, Václav Havel, Jiří Just, Ivan Klíma, Milan Kundera, Věra Linhartová, Vladimír Macura, Zdeněk Svěrák, Josef Škvorecký, Zdeněk Volný aj. Delší novelistické texty otiskli Ladislav Fuks (Cesta do zaslíbené země – č. 1), Vladimír Körner (Psí kůže – 2), Zdeněk Rosenbaum (Sbohem, mosazné hvězdy – 3) a Jiří Medek (Paví pláč – 4). Č. 3 přineslo také dvě dosud nepublikované předscény Jiřího Voskovce Jana Wericha (připravil Jaromír Pelc). Pravidelná, ale rozsahově skromná rubrika odkazující svým titulem k stejnojmennému časopisu Divoké víno z 60. let byla určena mladým, novým a neznámým autorům: nabízela převážně poezii, např. Jiřího Formana, Radovana Lipuse, Jiřího Staňka, Věry Vampolové, Soni Záchové aj.; v této rubrice vyšel i průřez knihou Jany Černé Adresát Milena Jesenská.

Literárněvědné stati v almanachu uveřejnili Ivo Fencl (o K. Šiktancovi – č. 4), Květoslav Chvatík, Vladimír Justl (o V. Holanovi – č. 1), Radko Pytlík, Bohumil Svozil. Obsah jednotlivých čísel doplňovaly rubriky O poezii (reflexe Aleny Blažejovské nad novými básnickými tituly), Z očí do očí (rozhovory s Ladislavem Fuksem, Milanem Uhdem) a Přes hranice (překladové ukázky – mj. Eckhard Henscheid, Wulf Kristen, Gabriel Laub).
 Členové redakce Petr Cincibuch, Václav Dušek Petr Prouza byli v roce 1992 iniciátory vzniku Klubu českých spisovatelů.
 
Periodicita: Nepravidelně. – Ročníky neuváděny, kontinuální číslování sešitů: 1990 (1 č.), 1991 (2 č., 2-3), 1992 (1 č., 4).
Podtituly: Čtení z české literatury (na obálce).
Technické informace: 24x16 cm; 240 str. (1990), 160 str. (1991-92); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie (J. Čejka, F. Dostál, M. Hucek, P. Jasanský, D. Pajer, R. Pietrzak, J. Rátki, J. Vaniš, A. Vrhel aj.), ojediněle kresby (Z. Netopil, P. Sivko); grafická úprava P. Holzner.
Náklad: 5000 (1990), 2000 (1992).

LITERATURA

S. Neradová: Splacený dluh, Jihočeská pravda 10. 4. 1991; F. Cinger: A-jako Almanach, RP 22. 5. 1991; P. A. Bílek: Časopis, nebo čtivo?, Tvar 1991, č. 24; Revue, Knihy 92, č. 5 (o č. 3); V. Novotný: Literárium, MFD 2.3. 1992.
Autor hesla: Petr Hruška
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu