Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Pavel ŠRUT

* 3. 4. 1940, Praha 
 
 
Básník, překladatel, fejetonista, autor knih pro děti a mládež
 V Praze navštěvoval jedenáctiletou střední školu (mat. 1957) a dvouletý abiturientský kurz na Hospodářské škole pro zahraniční obchod (absolvoval 1959). Pracoval jako úředník v podniku zahraničního obchodu Ferromet (1959–1960) a v letech 1960–1962 jako rekvizitář ve FS Barrandov. Studia angličtiny a španělštiny na FF UK (1962–1967) neuzavřel. V letech 1968–1971 byl redaktorem v nakladatelství Naše vojsko. Poté až dosud ve svobodném povolání. Roku 1987 získal čtyřměsíční stipendium na University of Iowa (USA).
 

První báseň uveřejnil Pavel Šrut roku 1960 v Kulturní tvorbě, dále publikoval verše, básnické překlady a texty pro děti v Plameni, Hostu do domu, Literárních novinách, Tváři, Kultuře, Sešitech pro mladou literaturu, Světové literatuře, Červeném květu, Čs. vojákovi, Mateřídoušce a Sluníčku, některé překlady na konci 80. let i v Literárním měsíčníkuTvorbě. – Po roce 1969 též v samizdatovém Almanachu a v exilových Listech (Řím). V samizdatu a autorských rukopisech vyšly Šrutovy sbírky Přestupný duben (pravděpodobně 1979), Malá domů (1979, upravené vydání 1981), Samovar (1980); Houpací Trojský kůň (1981), Domů a samovar (výbor 1981, upravené vydání 1987 obsahuje Domácí řád, Malá domůSamovar), Dechová cvičení (výbor 1982, obsahuje Přestupný duben; Hra na brdo: Gellneriana; Domácí řád; Malá domůSamovar); Cokoli (písňové texty zhudebněné Petrem Skoumalem a Lubošem Pospíšilem, 1983). Společeně s Jiřím Kořánem a Pavlem Vašíčkem napsal drobnou samizdatovou sbírku Po tatranských chodníčkoch (1978, otištěno v souboru Brožované básně, 2000). Přispěl též do rukopisných a samizdatových sborníků a antologií Betlém 1980. Škola české grotesky (1980), Josefu Kostohryzovi k sedmdesátým pátým narozeninám (1982); Z pěstiček zaťatých. Básníkovi Janu Skácelovi k šedesátinám (1982); Písačky pro Dominika Tatarku (Petlice 1983), Básníci a samotáři (1984), Karlu Srpovi k padesátinám (1987), Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let (1987) a do sborníku věnovanému Jiřímu Grušovi Světlá lhůta (1989). Přeložil pět sbírek latinské poezie Eugena Brikcia, shromážděných ve svazku Nuda in cactum – Holou na kaktus, naopak jeho poezii přeložil Eugen Brikcius do latiny ve společném souboru obou básníků s titulem Chodí pešek okolo – Circum venit baculum (oba smz. 1979, vydány později pod společným názvem Cadus rotundus – Sud kulatý, 1993). – Po roce 1989 příspíval mj. do deníků a časopisů Lidová demokracie, Labyrint, Necenzurované noviny, Paternoster, Mosty, Svobodné slovo, Mladá fronta Dnes, ROK, Učitelské noviny a Týden, překlady mj. v časopise Svět a divadlo (zde 1999 baletní drama v jednom aktu Nový krok od Leonarda Cohena); literární kritiky uveřejňoval zejména v Lidových novinách, od roku 1999 má pravidelnou fejetonistickou rubriku v příloze Práva Salon. – Skládal písňové texty pro divadelní hry (Hugo Claus: Enšpígl, 1977; Josef Čapek: Lásky hra osudná, 1978; dramatická montáž Goldoniada, 1979; N. V. Gogol: Mrtvé duše, 1982; J. Středa: O důmyslném rytíři Donu Quijotovi de la Mancha, 1994; Heinrich Mann – Roman Meluzín: Modrý anděl, 1996 aj.) a pro hudebníky a zpěváky Petra Skoumala, Michala Prokopa, Luboše Pospíšila a Vladimíra Mišíka. – Je autorem mnoha desítek rozhlasových pohádek (mj. O červeném pianistovi Famiredovi, 1964; Úplná pohádka aneb Co je to safari, 1992; Užitečná myš Amálka, 1992; Alice a skřet Tobiášek, 1996 aj), her (Tanec se sochou), adaptací pohádek, seriálů (Dobrodružství pavoučka Páji; Další pohádky doktora Vašátky) a rozhlasového muzikálu Na silvestra v Helemichli aneb Generál Ivanka (1964, texty písní, s Janem Vodňanským). Pro Čs. rozhlas též přebásnil melodram Julia Zeyera Radúz a Mahulena (1998) a připravil komponované cykly Ostrov, kde rostou housleVyňatá slova a motivy v české a světové poezii, v Čs. rozhlase připravoval též literární pořady převážně z klasické a soudobé anglické poezie (Dylan Thomas, T. S. Eliot, William Shakespeare, W. B. Yeats, Leonard Cohen, D. H. Lawrence aj.). Pro Čs. televizi napsal scénáře k dětským muzikálům a hudebním komediím Poloviční kouzelníci (1971, r. Jiří Vanýsek, s Janem Vodňanským, hudba Petr Skoumal); Co je to ta koule žlutá (1972, r. Jiří Vanýsek, sc. s Janem Vodňanským, hudba Petr Skoumal); Barnabáš a Tobiáš aneb cestovní kancelář Krasohled (1989, r. Libuše Koutná), pohádkám (Daleko, hluboko, vysoko, 1977, r. Milan Peloušek; Tonička z královské chalupy, r. Marie Barušová; Komu straší ve věži, 1988, r. Pavel Brabec; Černobílá pohádka, 1995, r. Marcel Bystroň, sc. s Marcelem Bystroněm a Petrem Lehečkou), animovaným večerníčkům (cykly Bob a Bobek, od 1979, s dalšími, r. Václav Bedřich; Richard Sloní srdce, 1986, r. Garik Seko) aj. Je autorem námětů k animovaným filmům Peripetie zpěvu (1985, r. Jiří Tyller, Janem Vodňanským) a Kolik je na světě moří (1987, r. Nina Čampulková, s Janem Vodňanským). Podle jeho scénářů byly natočeny pohádkové filmy O třech rytířích, krásné panně a lněné kytli (1996, r. Vladimír Drha) a O perlové panně (1997, r. Vladimír Drha) a další. Svými písňovými texty přispěl do filmů Prázdniny pro psa (1981, r. Jaroslava Vošmiková); Správná trefa (1987, r. Rudolf Růžička) a Kráska v nesnázích (2006, r. Jan Hřebejk) aj. – Jeho básnické i parafrázované texty, převyprávění pohádek a překlady byly též v průběhu 90. let využívány pro divadelní a loutkové adaptace (mj. Daniela Weissová a Jaroslav Ipser: Lárk íčičok, otištěno v časopise Československý loutkář 1991; Bráška králík. Americké pohádky pro malé drsňáčky, 1994, dramatizace Petr Polák; Pavel Vašíček: Prcek Tom a Dlouhán Tom, in Loutkář 1996; Olga Strnadová: Tři malá prasátka, in Tvořivá dramatika / Dětská scéna 2002; Václava Makovcová a Jana Barnová: Veliký Tůdle, in Tvořivá dramatika / Dětská scéna 2007). – V 70. a 80. letech Šrut příležitostně publikoval leporela a verše pro děti též pod propůjčeným jménem Petr Karmín, pod tímto jménem též publikoval v komiksu Čtyřlístek (zde mj. sešit Veselo je na pouti, 1972 a Za tygří kůží, 1972; či série Rendlík a Hopík, il. Jordan Popov; Bambas a Kryšpín, il. Eva Průšková /i pod vl. jménem/ či Slůně Hepčík, il. Rudolf Němec). Pod vlastním jménem publikoval ve Čtyřlístku básně z cyklu V Pantáticích na návsi (il. Jiří Kalousek, později též knižně), aj. – Sporadicky užíval zkratky š. a šru.

 Šrutova básnická prvotina Noc plná křídel, částečně navazující na poezii všedního dne, přinesla verše prostoupené návraty k dětskému pohledu na svět i komorně, důvěrně stylizovanou autenticitu prožitku mladého muže, jenž nesnadno hledá lásku, víru a jistotu. Lidská intimita a individualita, pociťovaná jako problém, se stává univerzálním prostorem Šrutovy poezie také ve sbírce Přehlásky. Sdružují tvarově velmi různorodé básně, od popěvků přes sonety adresované Karlu Hynku Máchovi, Georgu Traklovi, Luis de Góngorovi, Dylanu Thomasovi a Federiku García Lorcovi až k čtyřverším a přibližují se svou oproštěností starému čínskému básnictví. Z bezútěšné atmosféry okamžiku svého vzniku – na podzim roku 1968 – vyrostl symbolický podtext knihy reflexivních veršů Červotočivé světlo. – Šrutova básnická tvorba ze 70. a 80. let byla publikována jen zčásti a s velkou časovou prodlevou až ve výborech Malá domůPřestupný duben, které kromě průřezů prvními autorovými knížkami veršů obsahovaly ukázky z rukopisných a samidatových sbírek (jejich souborná edice vyšla pod titulem Brožované básně). – Autorova zkušenost s psaním textů pro děti, jemuž se jako překladatel i autor věnoval od 60. let, vnášela do těchto textů stále více poetiku dětských říkadel a rozpočítávadel, několikanásobných slovních paralelismů a jazykové hry, přibližující ji také poezii nonsensu. Zároveň v nich básník zdůrazňoval konkrétnost svého nadčasového vidění i osudovost veškerého konání. Hutností výpovědi pak vyjadřoval grotesknost paradoxů, deziluzi a reflexivní, ironické sebezpytování. Na základě staršího rukopisného souboru Milostné popravy vzniklo pásmo Zlá milá, žánrově kolísající mezi vzpomínkovou reflexí a lyrickým deníkem. Od 80. let se těžiště Šrutových literárních aktivit přenáší, kromě stále častější tvorby pro děti, na překlady klasické a současné poezie a na tvorbu písňových textů (např. smz. soubor Cokoli a pozdější výbor Kolej Yesterday). Zatím poslední sbírka Papírové polobotky přináší s bilanční a spíše glosující poetikou a trpkým humorem skeptický a poněkud unavený pohled na svět. – V 90. letech se Pavel Šrut představil též jako autor drobných glos a fejetonů v knize Konzul v afrikánech.
V oblasti básnické tvorby pro děti se Šrut od 60. let pohybuje především v prostoru hravého nonsensu, inspirovaného anglosaskou literární tradicí, jemuž není cizí ani černý humor a sebeironie (Šišatý švec a myšut). Ve Šrutových sbírkách pro děti se často setkáváme s epickou konstrukcí (oslík Tvrdohlávek coby průvodce po snových říších ve sbírce Petrklíče a petrkliky; anabáze motýlka Slávka ve sbírce Motýlek do tanečních; básnické mikropříběhy ve sbírce Kde zvedají nožku psi aneb V Pantáticích na návsi), která představuje stabilizační prvek v gejzíru autorova jazykového experimentátorství a novátorských sémantických posunů.
Šrutova původní prozaická produkce určená dětem rovněž prozrazuje příklon k jazykové hravosti a vtipnému pointování. Pod slupkou rozverného děje s nápaditými propracovanými detaily se však skrývají vážná poselství, ať už jde o pohádkový příběh ze života dětí, v němž kouzelná bytost proměňuje život malé dívky (Verunka a kokosový dědek), či parodicky laděný román s detektivní zápletkou, kde namísto tradičního dětského hrdiny dospívá pohádkový lichožrout (Lichožrouti).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Noc plná křídel (BB 1964); Generál Ivanka. Hudební komedie ze současné Helemichle s jednou přestávkou a s mnoha písněmi a tanci pro děti a ostatní zájemce (D hudební komedie, rozmnož., 1965, prem. 1966, texty písní s J. Vodňanským, hudba P. Skoumal); Petrklíče a petrkliky (BB pro děti 1966); Přehlásky (BB 1967); Červotočivé světlo (BB 1969); Motýlek do tanečních (BB pro děti 1969); Kočka v houslích (BB pro děti, též adaptace angl. říkadel 1969); O kohoutkovi a slepičce (adaptace slovenské pohádky, Bratislava 1975); Zlatý prsten (P pro děti 1977); Zlatý pecen (převyprávěné slovenské pohádky 1977); Jak šel Matěj k obrům pro perník (P pro děti 1979); Slon a jeho strýček (P pro děti 1980); Jak se z Anči nestala andulka (P pro děti 1980); O stříbrné růži (P pro děti 1981); Zlatá přadlena (převyprávěné slovenské pohádky P. Dobšinského 1981); Perlová panna (pohádka 1982); Janek a kouzelná fazole (převyprávěná angl. pohádka 1982); Hlemýžď Čilišnek (BB pro děti 1983); Pohádky doktora Vašátky (BB pro děti 1985); Tři prasátka (angl. pohádky 1986); Pohádky kočky Míny (1987); Kočičí král (angl., irské, skotské a velšské pohádky 1989); Kolej Yesterday (písňové texty 1990); Dva lelci ve skříni o Karlíkovi nemluvě (P pro děti 1990); Prcek Tom a Dlouhán Tom a jiné velice americké pohádky (1993); Cadus rotundus – Sud kulatý (BB 1993, s E. Brikciem); Cesta do Ďáblic (BB, bibliof. 1993); Kde zvedají nožku psi aneb V Pantáticích na návsi (BB pro děti 1995); Obr jménem Drobeček. Americké pohádky a povídačky o Paulu Bunyanovi (1997); Zlá milá (BB pásmo 1997); Petr Pan (1997, převyprávěná kniha podle J. M. Barrieho); Konzul v afrikánech (EE 1998); Ezopovy bajky (1998); Kdo se bojí můry Chmůry. Strašidelně-veselá pohádka pro loutky a herce (D, rozmnož., 2000); Papírové polobotky (BB 2001); Pavouček Pája (PP pro děti 2001); Bob a Bobek v létajícím klobouku (PP pro děti 2003); Velká kniha českých pohádek (2003); Veliký tůdle (BB pro děti 2003); Verunka a kokosový dědek (PP pro děti 2004); Dvě tváře (písňové texty, 2005); Příšerky & příšeři (BB pro děti 2005); Bob a Bobek na cestách (PP pro děti 2005); Pohádky brášky Králíka (2007); Šišatý švec a myšut (BB pro děti, též adaptace anglických říkadel, 2007); Lichožrouti (P pro děti 2008).
Výbory: Malá domů (BB Mnichov 1989, stejnojmenná sbírka původně samizdat 1979, obsahuje výbor ze sbírek Kámen v září; Červotočivé světlo; Přestupný duben a Dechová cvičení); Přestupný duben (BB 1989; stejnojmenná sbírka původně samizdat 1978, obsahuje výběr ze sbírek Dechová cvičení; Fénix v dubnu; Červotočivé světlo; Přehlásky a Noc plná křídel); Brožované básně (2000, obsahuje Domácí řád; Malá domů a Samovar).
Leporela a omalovánky: Kočičiny (1972); Která je nejhezčí (1972, pod jm. P. Karmín); Nastupovat, prosím (1972); Návštěvy z pohádky (1972, pod jm. P. Karmín); Moji dobří přátelé ze Sekorových knih (1975); Projdeme se Prahou (1976); Veselé obrázky Josefa Lady (P. Š. uváděn od 4. vyd., 1977); Náš dům (1977); Povídej pohádku (1977); Co umějí stroje (1977, pod jm. P. Karmín); Kdopak tady asi bydlí? (1977, pod jm. P. Karmín); Čtverce, vejce, kolečka (1978); Před hradem za hradem (1978); Líný ženich a svatební koláče (1978); Proč seděli rytíři nad prázdnými talíři (1978); Jaro je tady (1978, pod jm. P. Karmín); Rybí kalendář (1978, pod jm. P. Karmín); Kouzelné vejce (1979); Popletená sova (1979); S pejskem je psina (1979, pod jm. P. Karmín); Princ s dřevěnou šavličkou (1979, pod jm. P. Karmín); Malované slůně (1979, pod jm. P. Karmín); Dětské hračky (1979); Ševcovská pohádka (1980, pod jm. P. Karmín); Líný kocour (1980, pod jm. P. Karmín); Ošklivé káčátko (1981); Kočka leze dírou (1981); Vím si rady (1981); Pohádky z jarmárky (1982); Hádala se kachna s husou (1982); Pyšná princezna (1982); Honzík s Punťou nakupují (1983); Dvanáct princů (1984); Najdi, co chybí (1984); Potkáte je v lese (1985); Pro slepičí kvoč (1985); Želva, mlok a žabka Kuňka (1985); Tři medvědi a zlá babka (1986); Pravěká zvířata (1986); Princezna a drak (1987); Příhody pana Klauna (1987); Nejnovější hádanky naší malé Ivanky (1988, pod jm. P. Karmín); Richard – sloní srdce a myška Mája (1988); Malíř popleta (1988); Jaro jde k létu a zima je tu! (1989).
Překlady: Jevgenij Švarc: Úplně normální zázrak (D, rozmnož., 1972, překl. J. Prokop /= J. Pittermannn/, texty písní P. Š.); Země se sněžnou čelenkou. Moderní hindská poezie (1975, s O. Smékalem, A. Vrbovou a J. Žáčkem); N. Pavlova: Čí jsou to botičky? (1975); W. Shakespeare: Sonety (1976, s dalšími); Z. Dônčová: Přišel vrabec, sednul za pec (leporelo, Bratislava 1976); Černý Orfeus. Moderní poezie tropické Afriky (1977, s V. Klímou a J. Žáčkem); R. Graves: Příznaky lásky (1977) + Kráska v nesnázích (2006); V. Machaj: Mezi zvířátky v lese (leporelo, Bratislava 1977); Černý majestát. Poezie černé Ameriky 20. století (1978, se Z. Hronem a V. Klímou); J. Vopálenský a J. Štrasser: Poslouchej mě, pastelko (leporelo, Bratislava 1978); R. Dobiáš: Kam jedete, autíčka? (leporelo, Bratislava 1978); P. Štefánik: Kdo kam zašel, co tam našel (leporelo, Bratislava 1979); L. Podjavorinská: Žabátko (leporelo, Bratislava 1979); L. Stančev: Lesní pohádka (leporelo 1979, s H. Reinerovou); J. Pavlovič: Kolečka nás odvezou (leporelo, Bratislava 1979); Obrys mušle. Poezie španělské avantgardy (1979, s J. Hlouškem a M. Uličným); R. Dobiáš: Možná nevíš, možná víš (leporelo, Bratislava 1979); H. Bechlerowa: Otevři okénko (leporelo, Bratislava 1979); M. Baloghová: Kdo pomáhá mamince (leporelo, Bratislava 1980); J. Uličianský: Hádanky (leporelo, Bratislava 1980); W. Lindeman: Co je na stromě (leporelo 1981); M. Števková: První knížka pro Barborku (leporelo, Bratislava 1981); D. Wasserman: Muž z kraje La Mancha (D, rozmnož., 1981, pod názvem Muž z La Manchy 1997, překlad Ivo T. Havlů, překlad písní P. Š.); J. Pavlovič: Kam se schovaly pampelišky (leporelo, Bratislava 1982); J. Vopálenský: Ježeček pícháček (leporelo, Bratislava 1982); M. Diekmannová: Kuli kuli ťap (1983, s O. Krijtovou); J. Pavlovič: Hurá do Afriky (leporelo, Bratislava 1983); M. Števková: Abeceda pro Barborku (leporelo, Bratislava 1983); J. N. Nestroy: Pro nic za nic (D, rozmnož., 1985, překl. J. Balvín, texty písní P. Š.) + Tajné peníze, tajná láska (D 1992, překl. J. Balvín, texty písní P. Š.); Z. Dônčová: Veselé povídačky (leporelo, Bratislava 1985); M. Haštová: Voňavý věneček (leporelo, Bratislava 1985); O. Nagaj: Kde spí hnědé vajíčko? (leporelo, Bratislava 1986); A. Okrouhlicová: Malá myš a velký slon (leporelo, Bratislava 1986); M. Demeter: Kde mají domečky? (leporelo, Bratislava 1987); B. Votavová: Co viděl vrabčák (leporelo, Bratislava 1987); J. Updike: Domácí biograf (1988, též ed.); D. Thomas: Svlékání tmy (1988, též ed.); J. Turan: Dej tlapku (leporelo, Bratislava 1988); Ostrovy plovoucí k severu. Antologie současné poezie britských ostrovů (1989, s dalšími); Š. Moravčík: Zuzka v zoo (leporelo, Bratislava 1989); D. H. Lawrence: Sopečná růže (1990); Odön von Horváth: Sem a tam - Fraška o mostě (D, rozmnož., 1992, překlad J. Hrubešová, texty písní P. Š.); R. Dahl: Karlík a továrna na čokoládu (1992, překl. J. Kořán, verše P. Š, původně na pokračování v časopise Mateřídouška 1971) + Jakub a obří broskev (1993, s J. Kořánem); A. Carterová: Kytice dívčích pohádek (1993, též ed.); P. Barnes (= Barnesová): Paní, vy už zase ječíte (1994); S. Rushdie: Hárún a Moře příběhů (1994, s M. Strenkem); A. Lobel: Pan Sova (1996); L. Cohen: Výbor z poezie (1998); Život brouka (1999, podle filmu společnosti W. Disneye); Lví král II. - Simbův příběh (1999, podle filmu společnosti W. Disneye); Sněhurka a sedm trpaslíků (1999, podle filmu W. Disneye); Disney's Tarzan (1999, podle filmu W. Disneye); Toy story 2 = Příběh hraček 2 (2000, podle filmu společnosti Pixar); Disney's dinosaurus (2000, podle filmu společnosti W. Disneye); Není král jako král (2001, podle filmu společnosti W. Disneye); Atlantida - tajemná říše (2001, podle filmu společnosti W. Disneye); 102 dalmatinů (2001, podle filmu společnosti W. Disneye); Peter Pan. Návrat do Země-Nezemě (2002, podle filmu společnosti W. Disneye); Příšerky, s. r. o. (2002, podle filmu společnosti Pixar); Planeta pokladů (2002, podle filmu společnosti W. Disneye); Lilo a Stitch (2002, podle filmu společnosti W. Disneye); J. Stein - J. Bock - S. Harnick: Šumař na střeše (D 2002); G. C. Levine (=Levineová): Vílí prach a zázračné vejce (2005).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Signál 62 (1962); Červená labuť. 11 pohádek (1980, P. Š. vypráví pohádku M. Mikšíčka); Kupte si štěstí v bazaru (1983); Generace 35–45 (Mnichov 1986); Skořepinka mezi zvířátky a jiná vyprávění (1987); Steen in september. Tsjechische poëzie (Amsterodam 1989); Kateřina Černá (katalog, 1991); Bílá žízeň (1993); Čeští spisovatelé o toleranci (sb. ke Kongresu PEN klubu, 1994, též něm., angl., franc., španěl.); Jan Zábrana (1996); Petr Císařovský: Mužové ze železa a jiné sochy (katalog, 1996); Jaroslav Kořán: Pohled zpátky (katalog, 1999, s J. Šetlíkem a P. Oslzlým); Almanach současné české literatury / Almanach der zeitgenössischen tschechischen Literatur 1997–1999 (2000); 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Post-Revolution Czech Republic (2000); Ryby katedrál (2001); Czech Writters / Tschechische Schriftsteller (2001); Pegasovo poučení (2002); Anthologie de la poésie tcheque contemporaine (Paříž 2002); Iz veka v vek (Moskva 2005); Báseň mého srdce (2005); S tebou sám (2005); Jak se učil vítr číst (2006); Když tygr jede do Paříže (2006); Antologie české poezie. II. díl /1986–2006/ (2007).
Uspořádal a vydal: Verše pro tajnou chvilku (1968, s A. Brouskem); Neplačte láskou (antologie české poezie pro mládež, 1970, s T. Pěkným, oba neuvedeni); Ostrov, kde rostou housle (1987, s J. Bruknerem a dalšími); Český slabikář pro 1. ročník 1, 2 (1993, s H. Mikulenkovou); Otíkova čítanka pro 1. a 2. ročník (1994, s H. Mikulenkovou); Prvouka pro 2. ročník (1997, s H. Danihelkovou); Čítanka 5, 6 (1998, s B. Lukešovou); Čítanka 7 (2000, s B. Lukešovou a J. Slavíkovou); Rudolf Němec: Nerozumím už Nietzschemu (2000, s T. Pěkným); Čítanka 8 (2001, s B. Lukešovou a J. Slavíkovou); Čítanka 9 (2003, B. Lukešovou a J. Slavíkovou).
Dramatizace: Slípka Pipka a kočičí král (D 1993, s L. Richterem a M. Vydrovou).

LITERATURA

Studie a články: -zh- (= Z. Heřman): P. Š. (medailon), Albatros 1988, č. 8–9; er (= F. Cinger), Jméno, které ve slovníku nebylo, RP 1. 8. 1990; V. Šibrava: (medailon), Učitelské noviny 1991, č. 20; I. Martinec: K jazyku současné pohádky, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada jazyková a literární. Škola-jazyk-literatura 1994, sv. 127, č. 26; V. Chmelíková: Literatura pro děti a mládež (Plzeň 1995); Jana Čeňková + Vladimír Křivánek: Pavel Šrut – Červotočivé světlo, in Český dekameron (Praha 1994); R. Holaňová: Převyprávění amerických pohádek – Obr jménem Drobeček, in Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let 20. století (2004, ed. S. Urbanová); J. Toman: Současná česká poezie pro děti, Ladění 2004, č. 4; J. Toman: Dětská poezie 80. let XX. století, Ladění 2006, č. 4.
Recenze: Noc plná křídel: bš (= M. Bureš), SvSl 2. 4. 1964; R. Matys, Práce 16. 6. 1964; A. Jelínek, LitN 1964, č. 31; P. Blažíček, HD 1964, č. 5; -bd- (= B. Doležal), Tvář 1964, č. 7; D. Moldanová, SML 1966, č. 4; mp (= M. Pohorský), KT 1964, č. 15; Z. Kožmín, Plamen 1964, č. 4; T. Pěkný, My 64 1964, č. 4 * Petrklíče a petrkliky: K. Dostál, ZM 1967, č. 4; V. Vařejková, Komenský 91, 1966/67, č. 5 * Přehlásky: vkf (= V. Kafka), Práce 24. 4. 1968; M. Petříček, HD 1967, č. 8; J. Urbánková, VP 12. 5. 1967; M. Blahynka, Impuls 1967, č. 9; M. Vacík, RP 18. 4. 1969 * Kočka v houslích: V. Vařejková, Komenský 94, 1969/70, č. 8; F. Tenčík, Rovnost, 10. 2. 1970 * Červotočivé světlo: M. Topinka, ZN 27. 4. 1970; J. Adam, MF 3. 10. 1970 * Motýlek do tanečních: O. Chaloupka, ZM 1970, č. 6; V. Vařejková: Komenský 95, 1970/71, č. 8 * Hlemýžď Čilišnek: jer (= ??), SvSl 13. 8. 1983 * Slon a jeho strýček: N. Sieglová, BV 5. 2. 1981; Z. Zapletal, Rovnost 26. 2. 1981; M. Tmé, Komenský 105, 1980/81, č. 8; lkn (= L. Štěpán), ZN 13. 6. 1981 * Ostrov, kde rostou housle: ks (= K. Sýs), Kmen 1988, č. 16; A. Neuman, NK 1988, č. 11; I. Gerová, SvSl 21. 5. 1988; Z. Zapletal, Komenský 114, 1989/90, č. 9 * Kočičí král: ža (= ??), Rovnost 21. 11. 1989; R. Škvařil, ZM 1989, č. 9; V. Vařejková, Komenský 114, 1989/90, č. 10; M. Křížová, LtN 1998, č. 2 * Malá domů: P. Král, Svědectví 1990, č. 91 * Přestupný duben: M. Fikar, Svobodný zítřek 22. 3. 1990; M. Langerová, SvSl 5. 6. 1990; M. Červenka, LitN 1990 č. 12; lb (= L. Svobodová), NK 1990, č. 9; E. Lukeš, Tvar 1990, č. 20; V. Křivánek, LidN 24. 4. 1990; V. Šibrava, LD 3. 4. 1990 * Kolej Yesterday: J. Slomek, MFD 6. 11. 1990; Z. Heřman, ZN 8. 12. 1990; J. Šulc, LitN 1990, č. 32; M. Krausová, OD 11. 10. 1990; M. Zelinský, Tvar 1991, č. 1; A. Blažejovská, A-almanach autorů 1991, č. 1 * Dva lelci ve skříni o Karlíkovi nemluvě: H. Primusová, ZM 1991, č. 3; J. Červenková, LidN 14. 3. 1991; V. Bezdíček, NK 1996, č. 25 * Cadus rotundus – Sud kulatý: P. Král, LitN 1993, č. 46; L. Sedláková, ČD 1. 11. 1993; P. Sýkora, RP 5. 10. 1993; V. Šlajchrt, MFD 2. 10. 1993, příl. Víkend; J. Rulf, LidN 15. 9. 1993; B. Balajka, NK 1993, č. 36 * Prcek Tom a Dlouhán Tom a jiné velice americké pohádky: O. Kašpar, Labyrint 1994, č. 8; P. Matoušek, NK 1994, č. 9; M. Křížová, LtN 1998, č. 2 * Kde zvedají nožku psi aneb V Pantáticích na návsi: J. Vanča, DT 23. 8. 1996; aš (= ??), SvSl 30. 3. 1996, příloha Ahoj na sobotu; kra (= V. Kratochvílová), Večerník-Praha 24. 1. 1996; fog (= P. Foglová), LidN 21. 3. 1996; L. Brožek, Právo 5. 3. 1996; M. Vacík, NK 1996, č. 4 * Obr jménem Drobeček: P. Matoušek, NK 1997, č. 17; M. Křížová, LtN 1998, č. 2 * Zlá milá: V. Šlajchrt, Respekt 1997, č. 30; J. Hájková, NK 1997, č. 29; R. Matys, LitN 1997, č. 45; J. Cigánek, Haló noviny 30. 12. 1997; R. Svoboda, Host 1997, č. 6; I. Málková, Tvar 1998, č. 1; V. Novotný, Týdeník rozhlas 1998, č. 13; M. Vajchr, KPRR 1998, č. 10; * Ezopovy bajky: (mš) (= M. Šubrtová), Ladění 1998, č. 3 * Konzul v afrikánech: J. Chuchma, MFD 7. 12. 1998; P. Jirásek, Host 1999, č. 2; J. Salvet, Rovnost 27. 2. 1999; A. Haman, NK 1999, č. 11; M. Jareš, Texty (Vsetín) 1999, č. 13 * Brožované básně: R. Kopáč, MFD 15. 6. 2000; P. Hrbáč, Tvar 2000, č. 21; J. Trávníček, Tvar 2000, č. 21; J. Suk, NK 2001, č. 2; R. Krumphanzl, KPRR 2001, č. 19; P. Lyčka, Host 2002, č. 7 * Papírové polobotky: J. Peňás, Týden 2001, č. 9; J. Rulf, Reflex 2001, č. 11; R. Kopáč, MFD 12. 3. 2001; J. Staněk, NK 2001, č. 13; Š. Švec, Tvar 2001, č. 8; M. Jareš, Tvar 2002, č. 4 * Pavouček Pája: F. Cinger, Právo 16. 6. 2001; J. Slomek, LidN 14. 6. 2001; (dit) (= R. Ditmar), NK 2001, č. 30; M. Reissner, Ladění 2002, č. 2 * Velká kniha českých pohádek: (aho) (= A. Horáčková), MFD 21. 10. 2003; R. Myslivečková, LidN 15. 11. 2003 * Veliký tůdle: M. Kropucha (= L. Bělunková), LitN 2003, č. 49; D. Hevier, Právo 11. 12. 2003, příl. Salon, č. 346; P. Pýcha, Právo 9. 1. 2004; J. Čeňková, Host 2004, č. 2; M. Chocholatý, Ladění 2004, č. 1; Z. Bubnová, Tvar 2004, č. 16 * Verunka a kokosový dědek: J. Slomek, LidN 14. 2. 2005; M. Reissner, Ladění 2005, č. 2 * Příšerky & příšeři: O. Stehlíková, MFD 11. 11. 2005; G. Pleska, Tvar 2005, č. 21; (rk) (= R. Kopáč), Ladění 2005, č. 4, též in Portál české literatury (zde); P. Matoušek, HN 10. 2. 2006 * Šišatý švec a myšut: R. Kopáč, MFD 26. 2. 2008, též in Portál české literatury (zde) * Pohádky brášky králíka: P. Matoušek, Portál české literatury (zde).
Rozhovory: J. J. Vaněk, Signál 1988, č. 50; F. Horáček, G 1989, č. 5; J. Švandelík, Práce 15. 2. 1990; K. Hvížďala, MF 17. 3. 1990, příloha Víkend MF; O. Hrivňáková, Listy Klubu přátel poezie 1990, jaro/léto; A. Peisertová, Albatros 1990, č. 3; L. Svobodová, NK 1991, č. 5; J. Rulf, Reflex 1994, č. 28; K. Hvížďala in Dialogy (1997); J. Chuchma, MFD 2. 7. 1997; B. Pražan, Týdeník Rozhlas 1998, č. 13; J. Slomek, LidN 7. 12. 2000; L. Verecký, MFD 14. 12. 2000, příl. Magazín Dnes, č. 50 (k tomu též polemika K. Sýse /pseud. Dalimil/ in Obrys-Kmen 2001, č. 2); M. Spáčilová, MFD 14. 8. 2001; J. Rudiš, Právo 3. 1. 2002, příl. Salon, č. 250; F. Cinger, Právo 3. 1. 2004; I. Fencl, Tvar 2006, č. 5.
K životním jubileím: pk (= P. Kovařík), České slovo 3. 4. 2000; J. Suk, NK 2000, č. 16.
Autor hesla: Vladimír Novotný (1998); Milena Šubrtová (2009)
Aktualizace hesla: 1. 3. 2009 (jar)
 
zpět na hlavní stranu