Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miloš DOLEŽAL

* 1. 7. 1970, Háj u Ledče nad Sázavou  
 
 
Básník
 

Vyrůstal v Horní Pasece na statku matčiných rodičů. Prastrýc Bohumil Burian (1904–1958) byl regionální historik a mecenáš kultury, za války a v 50. letech podporoval Jakuba Demla Jana Zahradníčka, zemřel po výslechu na StB v roce 1958. Manželka Jana Franková (* 1967) je herečka (Realistické divadlo, Divadlo za branou II, Divadlo U stolu), švagrová Hana Franková (* 1958) vede karlovarské Divadlo Dagmar.
Základní školu a Gymnázium (maturoval 1988) v navštěvoval v Ledči nad Sázavou. Poté v letech 1988–1992 studoval v Praze na Fakultě sociálních věd UK, kde na katedře tisku a nakladatelství obhájil diplomovou práci Číhošťský zázrak, osud kněze P. Josefa Toufara a ohlasy v tisku a literatuře.
V letech 1991–1993 byl redaktorem časopisu Perspektivy, 1993–1994 pracoval jako asistent dramaturga Karla Krause v Divadle za branou II a v letech 1994–1995 jako dramaturg Divadla za branou III. Pracoval také jako hlídač azylového domu pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě (1995–1997) a v roce 1997 i jako plakátovač Kongresového centra Praha. Od roku 1998 je redaktorem Českého rozhlasu 3 Vltava. V roce 1988 se odstěhoval z Vysočiny do Prahy, v roce 2006 se ovšem vrátil z Prahy na Vysočinu, žije v Horní Pasece. Roku 2001 absolvoval tříměsíční stipendijní pobyt v Itálii (Sansepolcro, Řím).

 

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let začal publikovat reportáže v periodikách Cesta VysočinyZemědělské noviny. Od devadesátých let přispívá kulturní publicistikou a poezií do deníků a časopisů Souvislosti (zde působil též v redakční radě), Perspektivy, Katolickýtýdeník, Lidovénoviny, Respekt, Hospodářskénoviny, Babylon, Literární noviny, A2, Revolver revue a Kritická příloha Revolver revue, Proglas, Host, Týden, Reflex, TýdeníkRozhlas. – Přebásnil verše z jidiš lidových písní pro představení Shpil zhe mir a lidele in yidish, které mělo roku 2005 premiéru v Divadle Na prádle. – Od roku 1998 jsou v Českém rozhlase (stanice Vltava, Praha a Radiožurnál) uváděny rozhlasové dokumenty, umělecké portréty, literární pořady a rozhlasové kompozice, na nichž se podílí jako autor nebo spoluautor (Atentát na Heydricha, Případ Babice!, Český exil, Osudný krok Jana Masaryka, Nepokořený duch - Milada Horáková, Krok za krokem po českých místech magických, Válečný zápisník Rudolfa Hrubce, Piero della Francesca, Caravaggio aj.). Spolupracoval též s českou redakcí BBC a Radiem Česko. Jako odborný poradce a průvodce se podílel na televizních dokumentech o válečných příbězích na Vysočině Kobylí důl 1945 (ČT 2003, režie Jaroslav Bařinka) a Hřiště 1944 (ČT 2003, režie Hana Teislerová). – Ve studentském časopise Sázava river používal pseudonym Jakub Drnovic.

 Centrálním tématem poezie Miloše Doležala (počínaje prvotinou Podivice) je časovost lidské existence, resp. lidská smrtelnost. Smrt člověka je v Doležalově poezii zobrazovaná se strohou fakticitou, někdy až morbiditou a je v ní zřetelná tendence k tvorbě novodobého mementa mori, jehož účinek je mnohdy umocňován silnou jazykovou expresivitou. Temporalita Doležalových básní ale není pouze lineární, napjatá mezi narozením a smrtí člověka. Subjekt těchto básní prožívá se stejnou intenzitou rovněž cyklický čas přírody a jejích proměn během roku. Doležalova poezie preferuje venkovský prostor, který má v tomto případě konkrétní lokalizaci v autorově rodném regionu Vysočiny. Vazba k regionu se v zde snoubí se silnými vazbami rodovými a s vědomím pospolitosti venkovské society. Ve sbírce Obec tato stránka Doležalovy tvorby kulminuje a nachází vyústění v souboru věcných portrétů osob, které spolu pojí sounáležitost s rodnou obcí, která se v Doležalově pojetí stává metafyzickým pojmem. Z poněkud jiných inspiračních zdrojů vychází Doležal ve sbírce Sansepolcro, jejíž básně čerpají z autorových cest po Itálii a jsou ovlivněny jeho obdivem k malířskému dílu Piera della Francesca.
V souboru České feferony se setkávají Doležalovy texty fejetonistické, tištěné původně v novinách a časopisech, s jeho texty básnickými. Původně časopisecky publikované rozhovory s osobnostmi české kultury, církve a vědy shrnul do knižní souborů Cesty Božím (ne)časem, Prosil jsem a přiletěla moucha, Proti zlému krompáč a lopata. Jedná se vesměs o hovory s lidmi, kteří v dobách komunistické totality zakoušeli tvrdou perzekuci.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Podivice (BB 1995, rozšířené vydání 1997); Kamení (BB 1996, bibliofilie); Obec (1996); Les (BB 1998); České feferony (PP, BB 2000); Z přelomů (BB 2002, bibliofilie); Cesty Božím (ne)časem (rozhovory, 2003); Čas dýmu (BB 2003); Prosil jsem a přiletěla moucha (rozhovory, 2004); Sansepolcro (BB 2004); Proti zlému krompáč a lopata (rozhovory, 2006).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Krajina a lidé (1996); Na ostrzu plomienia (Poznaň 1998); Městopis (2000); Evropský fejeton (2000, 2001, 2004); Cestou (2003); Antologie nové české literatury 1995-2004 (2004); Poezja i prowincja (Kutno 2006); Hohlen tief im Worterbuch (Mnichov 2006); Dobré dílo, špatná doba (2006); Slánské rozhovory (2006); O fejetonu s fejetonem (2007).
Uspořádal a vydal: M. Doležal: Podivice (1996, divadelní program); K. J. Erben: V poli mnoho bylin stojí (1997, divadelní program, s A. Frankovou); bratři Mrštíkové: Maryša (1999, divadelní program); H. Ch. Andersen: O Malence (2000, divadelní program); A. Remizov: O narození Páně (2001, divadelní program); A. Bradna: Zaradoval jsem se (2002); G. Gruberová-Goepfertová: Choroš (2002, s J. Reynkem); J. Franz: Eseje, kritiky, dopisy (2006, s L. Bartoňovou a M. Kosákem); Režná bába. Čáry, rady, zaříkání, zkazky, mordy, báchory z kostrbatých kopců (2007).

LITERATURA

Studie: M. Balaštík: O celistvosti básnického světa a sbírkách Miloše Doležala, Host 1996, č. 3/4; I. Fic: Podivice a poezie Miloše Doležala, Aluze 1999, č. 3/4; J. Wiendl: Umřít musí každej. Poznámky na okraj poezie a prózy Miloše Doležala, KP RR 2000, č. 18; týž: Smrt v poezii mladých básníků konce století, ČL 2002, č. 3.
Recenze: Podivice: P. Borkovec, LidN 26. 9. 1995; P. Matoušek, LidN 9.10. 1995; M. C. Putna, Souvislosti 1995, č. 3, též in My poslední křesťané (1999); J. Suk, NK 1995, č. 42; J. Wiendl, Tvar 1995, č. 21; K. Křepelka, Proglas 1995, č. 9/10; J. Pazderka, Katolický týdeník 1995, č. 52, příl. Perspektivy, č.12; M. Trávníček, SvSl 21. 11. 1995; R. Burián, Rt 28. 12. 1995; J. Jůzl, Obratník 1996, č. 12; I. Harák, Alternativa nova 1996, č. 9; P. Kotrla, Tvar 1997, č. 16; J. Salvet, Rt 4. 7. 1997 * Obec: J. Paulas, Katolický týdeník 1996, č. 23; M. Pokorný, MFD 19. 6. 1996; M. Janata, Český týdeník 1996, č. 153; J. Suk, NK 1996, č. 25; J. Mlejnek, LidN 13. 7. 1996, příl. Národní 9, č. 28; J. Brabec, Týden 1996, č. 30; L. Sedláková, Denní Telegraf 3.8. 1996; M. Špirit, KP RR 1996, č. 6; J. Jůzl, Obratník 1995/1996, č. 14/15; R. Burián, Rt 28. 11. 1996; M. Langerová, LitN 1997, č. 3; I. Harák, Weles 1997, č. 2 * Les: M. Děžinský, Host 1999, č. 3, příl. Recenzní příloha; J. Suk, NK 1999, č. 9 * České feferony: P. Čermáček, Sedmá generace 2000, č. 6 * Čas dýmu: J. Mlejnek, Týdeník Rozhlas 2004, č. 8; J. Med, Katolický týdeník 2004, č. 9, příl. Perspektivy, č. 2; R. Kopáč, Babylon, 2003/2004, č. 6; P.Čecháková, Host 2004, č. 5; R. Matys, LitN 2004, č. 23; I. Vaňková, Souvislosti 2004, č. 4; K. Piorecký, Tvar 2004, č. 13; R. Fridrich, Tvar 2004, č. 13; J. Grombíř, Weles 2004, č. 20 * Cesty Božím (ne)časem: J. Šulc, Hospodářské noviy 19. 1. 2004 * Sansepolcro: B. Pražan, Týdeník Rozhlas 2005, č. 5; M. Vajchr, RR 2005, č. 60 * Proti zlému krompáč a lopata: J. Zizler, A2 2006, č. 33; A. Pilátová, Týdeník Rozhlas 2006, č. 36; K. Kolařík, Tvar 2006, č. 17; K. Šnajdrová, A2 2006, č. 50.
Rozhovory: P. Janáček, Tvar 1995, č. 17; J. Pazderka, Katolický týdeník 1996, č. 26, příl. Perspektivy č. 6; P. Placák, Babylon, 1999/2000, č. 5, příl. Literární a výtvarná příloha, č. 1/2000, též in Kádrový dotazník (2001); J. Mlejnek, Proglas 2003, č. 1; M. Stöhr, Host 2005, č. 2; R. Kopáč, Právo 19. 9. 2006; R. Kopáč, Týdeník Rozhlas 2007, č. 40.

Autor hesla: Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 13. 1. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu