Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 TEXTY 

 1969 - 1971 
 
 Kulturní měsíčník Krajského osvětového střediska v Hradci Králové. Šéfredaktorem byl Petr Průša, v redakci dále působil Stanislav Perkner. Předsedou početné redakční rady byl výtvarný teoretik Jan Baleka.
 Záměrem časopisu bylo mapovat kulturu východočeského kraje s personálními i hodnotovými přesahy mimo tento region. Zaměření listu naznačily již příspěvky prvních čísel, např. studie Jaroslava Durycha o Erbenově Kytici (č. 0/1969) nebo úvaha Otakara Chaloupky Region - národ - svět (č. 1-2/1969). Básněmi se představili Vladimír Brandejs, Miloslav Bureš, Petr Chvojka, Ludvík Kundera, Bohuslav Mánek, Bohuslav Reynek, Ivan Slavík, Miloš Vodička, prózami Jan Dvořák, Miroslav Hanuš, Vladimír Körner, Petr Prouza, studiemi přispěli Milan Blahynka, Zbyněk Havlíček, Miloš Pohorský aj. Referáty a kritické stati pravidelně publikovali Jan Baleka (výtvarné umění), Jan Dvořák (literatura a film), Petr Průša (divadlo). Ve výběru a překladech Jana Orta vycházela lyrika německé jazykové oblasti, pozornost byla věnována německým rodákům z východních Čech (aforismy Karla Krause), ale objevovala se i poezie polská, estonská, ruská. Prostřednictvím historických a literárněhistorických příspěvků i dokumentů byly připomínány významné nebo zapomínané osobnosti regionu (např. bratři Čapkové, Irma Geisslová, Bernard Kosiner, Josef Váchal); Texty otiskly též malou „rodáckou“ vzpomínku Josefa Škvoreckého psanou již v Kanadě. Stálými rubrikami byly především Kontexty (krátké recenze, glosy a zprávy z kulturního dění v oblasti), Záznamy (medailonky autorů daného čísla) a závěrečné Periferie s nejrůznějšími nekomentovanými dokumenty působícími kouzlem nechtěného.
 
Periodicita: Měsíčník. – Nulté číslo (květen 1969), I (4 č., dvojč. 4, 1969, od září), II (10 č., 1970), III (2 č., 1971, do února, č. 3 bylo vysázeno, ale nevyšlo).
Podtituly: Kulturní měsíčník.
Členové redakční rady: Redakční rada uvedena jen v ročníku 1969: J. Baleka (předseda), J. B. Čapek, F. Černý, J. Dvořák, M. Hanuš, O. Chaloupka, M. Kubálek, M. Kubátová, J. Ort, V. Preclík, O. Rydlo, M. Vodička, A. Židlická.
Technické informace: 24x16 cm, 48 str., paginace přetržitá, obsah ročníku 1970.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie (hlavně z filmů a divadelních představení), reprodukce výtvarných děl (J. Váchal, V. Tesař aj.); obálka Z. Chotěnovský, grafická úprava Z. Chotěnovský, P. Průša.

LITERATURA

(or) (= O. Rydlo): Kulturní časopis: Texty, Pochodeň 26. 2. 1969 + Texty konečně vycházejí, tamtéž 10. 7. 1969 (o nultém č.); (P) (= S. Perkner): Rozhovor na 10 minut (s P. Průšou), tamtéž 4. 10. 1969; (o) (= O. Rydlo): První číslo Textů, tamtéž 7. 10. 1969; (er) (= S. Perkner): Texty č. 2, tamtéž 8. 11. 1969; (or) (= O. Rydlo): O vlastní tvář Textů, tamtéž 12. 11. 1969 (o č. 2/1969); as: Texty, Neděle 1969, č. 23 (o č. 1-2/1969); (or) (= O. Rydlo): Do třetice všeho dobrého, Pochodeň 2. 12. 1969; O. Sus: Periodika, HD 16, 1969, č. 10 a 12 (o nultém č.) + Periodika, tamtéž, 1970, č. 6 (o č. 4/1969); lr: Není jenom Praha, Beseda naší vesnice 1970, č. 1.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 28. 2. 2007 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 28. 2. 2007 (mlp)
zpět na hlavní stranu