Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Foto Jindřich Nosek

 Petr KRÁL

* 4. 9. 1941, Praha 
 
 
Básník, překladatel, esejista, autor odborných prací z filmové historie
 Vlastním jménem Chrzanovský, v roce 1950 přijal příjmení Král po svém otčímovi. Pochází z lékařské rodiny, manželem sestřenice jeho matky byl Jiří Trnka. – Po maturitě na jedenáctileté střední škole (1959) studoval Petr Král dramaturgii na FAMU (1960–1965), v letech 1961–1963 studium nuceně přerušil a nastoupil na vojenskou službu. Poté pracoval do srpna 1968 jako redaktor v nakladatelství Orbis, kde řídil filmovou edici (mj. sérii Filmy a tvůrci). Po sovětské invazi emigroval do Francie a usadil se v Paříži; v roce 1984 pobýval v Quebecu (Kanada). Živil se nejrůznějšími zaměstnáními (pomocník v galerii, fotolaborant), mj. působil jako lektor v nakladatelství Gallimard, dále jako tlumočník, překladatel, scenárista, recenzent a autor textů ke katalogům. Dva roky pokračoval ve studiích na univerzitě v Nanterre, kde získal vyšší univerzitní diplom z humanitních a sociálních věd (diplomová práce v Praze i v Nanterre o filmové grotesce) a kde později rovněž přednášel. Od léta 1990 do jara 1991 pracoval jako kulturní rada čs. velvyslanectví v Paříži. Později hostoval na univerzitách v Paříži a Lyonu, a také v Brně na Masarykově univerzitě. – Od roku 2005 žije trvale v Praze.
 Debutoval roku 1958 verši v Univerzitě Karlově. Básně, eseje a teoretické texty publikoval v časopisech Kultura, Kulturní tvorba, Literární noviny, Plamen, Orientace, Host do domu, Divadelní a filmové noviny, Divadlo, Film a doba, Kino, Student, v revue Analogon (1969) aj. V letech 1959–1969 se podílel na činnosti pražské Surrealistické skupiny, sdružené kolem Vratislava Effenbergera (zúčastnil se rukopisných pracovních sborníků Objekt 4, 1959, a Objekt 5, 1961). Spolupracoval na přípravě tematických výstav Symboly obludnosti (1966) a Principy slasti (1968). – Od konce 50. let rozšiřoval Petr Král pro své nejbliží okolí své rukopisné sbírky, které později seskupoval do dalších rukopisných celků: Uskutečňování (obsahuje původně rukopisné sbírky Sezóny, 1958–1960; Ztracený rukopis, 1960; Filosof ve městě s terasami, 1960; Zbytečné objevy, 1960–1961; Uskutečňování, 1961; Stmívání, 1961–1962; Týden, 1964); Básně o lidech (diptych rukopisných sbírek Tyršovské přeháňky, 1961–1963, 1967 a Bar příroda čili Budoucnost 5 km, 1961–1967); Chiméry a exil (sbírky Železná neděle, 1967–1970 a Modré srdce, 1970–1975); S úsměvem teploměru (Paříž 1976); Místo pro hastroše (Paříž 1978); Svědek stmívání (Paříž 1987). Jako autorský rukopis byl též distribuován jeho esej Konkrétní iracionalita a koláž (1967). Je autorem divadelních her Nebezpečné domy (1960, s Vratislavem Effenbergerem); Počítání básníků (1963, s Prokopem Voskovcem); a filmového scénáře Věk na kliku (1968). – Po příjezdu do Paříže se zapojil do činnosti pařížské surrealistické skupiny (publikoval v tamních časopisech L’Archibras, Coupure, Phases, Melog). Psal literární recenze do deníku Le Monde a byl členem redakčních rad několika pařížských časopisů: Positif (zde filmové kritiky), Cahiers de l'Est (1979 zde uspořádal zvláštní číslo o Československu), Le Messager Européen a XX siecle. Pravidelně spolupracoval s časopisy Svědectví, L’Alternative, revue Poésie a dalšími, jeho texty se objevovaly také v pracovních sbornících Doutník. Hesly o českých a slovenských surrealistech přispěl do slovníku Dictionaire géneral du surréalisme (Paříž 1982), vedle toho připravil české číslo bruselského časopisu Courrier du Centre international d’Etudes Poétiques (č. 172, 1986, s Janem Rubešem a Janem Vladislavem). – Po roce 1989 publikoval v periodikách Literární noviny, Tvar, Světová literatura, Host, Iniciály, Ateliér, Analogon, Intelektuál aj. – Úvody, doslovy a komentáři doplnil domácí i cizojazyčná vydání knih Agathy Christie, Vítězslava Nezvala, Vratislava Effenbergera, Petry Jarošové, Eugena Brikcia, Bohumila Hrabala, Daniely Hodrové, Pavla Řezníčka, Evy Rudyšarové-Mišíkové, Romana Erbena, Františka Listopada, Stanislava Dvorského aj. – V exilu publikoval též pod jmény Petr Kostelecký, Vilém Turek, Alex Bojar (překlad Vaculíkovy prózy Morčata do francouzštiny, 1974), René Sidkar a Tomáš Sýs. Používá šifru pk.
 Ústředním tématem tvorby básníka a esejisty Petra Krále je zejména vztah mezi skutečností a obrazností. Jeho rozsáhlou, jako celek doposud knižně nepublikovanou tvorbu, utvářelo od počátků setkání se surrealismem a pojetí básně jako jedinečné „konstelace“ slov, představ a (zejména) zážitků. Do přelomu 60. a 70. let jsou jeho sbírky neseny pro tehdejší pražské surrealisty příznačnou kritickou funkcí imaginace a konkrétní iracionality. Spíše než volným tokem představ je báseň jakýmsi afektivním komentářem reality, směšováním každodenní banální zkušenosti s obrazy vlastní subjektivity, osobních podkladů a mýtů. Knižně začal Král svou poezii publikovat francouzsky až na konci 70. let (sbírka Cie, 1979), deset let po příchodu do pařížského exilu. Jeho česky i francouzsky psaná poezie zde dostává „stručnější“ podobu, mění se mnohdy až v „pouhý“ aforismus. Prostor básně se stává metafyzičtější: otvírá se prázdnu, aniž by se v něm ztratil smysl pro zázračno každodenních jevů a procházek. V básních jako by se znovu obnovovala skutečnost a tajemství přítomnosti; významy, které v nezvyklém spojení náhle zazáří v nové, doposud neznámé podobě. Je to poezie plná paradoxů a nerealizovatelných projektů, jež spíš než svou utopií jsou svůdné právě svou neuchopitelností. Odtud i nezvyklá obraznost Králových básní a textů, téměř až smyslová konkrétnost jeho veršů, které dovolují prožívat každodenní trosky světa v jejich – pro autora téměř až obscedantní – „šedi“. – Okrajově psal Král i scénáře a divadelní hry, k jeho dalším výrazným aktivitám patří i dílo věnované filmu (zejména období avantgardy), grotesce (Groteska čili Morálka šlehačkového dortu, 1998), ale též texty zaměřené na fotografii (Fotografie v surrealismu, 1994). Jako překladatel a zejména jako editor se soustavně snažil o představení české poezie pro francouzsky mluvící publikum (tři antologie české poezie, básně Jaroslava Seiferta aj.).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Cie (BB, franc., Paříž 1979); Routes du Paradis (BB, franc., Paříž 1981, franc. verze části sbírky P. S. čili Cesty do ráje); Pour une Europe bleu (BB, franc., St. Nazaire 1985, franc. verze další části sbírky P. S. čili Cesty do ráje); Prázdno světa (BB, Mnichov 1986); P. S. čili Cesty do ráje (BB, Toronto 1990); Právo na šedivou (BB 1991, franc. verze Le Droit au Gris, Brusel 1994); Pocit předsálí v aixské kavárně (BB 1992, franc. verze Sentiment d’antichambre dans un café d'Aix, Paříž 1991); Arsenal (P, franc., česky, Saint Nazaire 1994); Tyršovské přeháňky (BB 1994); Quoi? Quelque chose et autres poèmes (BB, Sens 1995, neúplná verze sbírky Staronový kontinent); Pařížské sešity (PP, Bratislava 1996); Soukromý život. Poesie 1982–1985 (BB 1996, obsahuje sbírky Soukromý život a Přízemní blesky, franc. verze La vie privée, Paříž 1997); Staronový kontinent. Úmorné básně a daleká noblesa (1989–1992) (BB 1997); Chiméry a exil (1998, obsahuje sbírky Železná neděle a Modré srdce čili Uši); Aimer Venise (P, franc., Paříž 1999); Pro anděla (BB 2000, fr. verze Pour l'ange, Sens 2006); Základní pojmy (P 2002); Masiv a trhliny (BB 2004, fr. verze Le poids et le frisson ou Moulé tremblé, Sens 1999); Bar Příroda čili Budoucnost 5 km (BB 2004); Notions de base (PP, franc., Paříž 2005); Přesuny (BB 2005); Arco a jiné prózy (PP 2005); Svědek stmívání. Pěší román (BB, PP 2006, franc. verze Le témoin des crépuscules. Roman piéton, Seyssel 1987); Hm čili Míra omylu (BB 2006, fr. verze Hum ou Marge d'erreur, Neuilly-sur-Seine 2007); Zpráva o místech (PP 2008, fr. verze Enquête sur des lieux, Paříž 2006).
Výbory: Éra živých (BB, Mnichov 1989); Med zatáček čili Dovětek k dějinám (BB 1992).
Ostatní práce: Karel Teige a film (1966); Vlasta Burian (1968, společně s A. Králem); Christian Bouillé (EE, franc., Paříž 1979); Le Burlesque ou Morale de la tarte à la creme (EE, franc., Paříž 1983); Les Burlesques ou Parade des somnambules (EE, franc., Paříž 1986); Fin de l’imaginaire (EE, franc., Brusel 1993); Voskovec a Werich čili Hvězdy klobouky (EE 1993); Fotografie v surrealismu (EE, 1994, vydání 1969 zakázáno); Le Dixieme (EE, franc., Paříž 1995); Groteska čili Morálka šlehačkového dortu (EE, 1998, rozšířené vydání knihy Le Burlesque ou Morale de la tarte a la creme); Jean-Louis Gerbaud (franc., Sens 1996, text v katalogu, s F. Boddaertem a P. Commèrem); Praha (E, P 2000, fr. verze Prague, Seyssel 1987, rozšířená verze 1990; japonská verze Puraha, Jokohama 2006, s X. Galmichem); Nová nová vlna? Rozprava o české a francouzské kinematografii = Nouvelle nouvelle vague? Débats sur le cinéma tchéque et français (Rozhovor s Jean-Pierreem Jeancolasem, 2002);
Překlady (z francouzštiny): S. Dalí: Mé vášně (1994, s E. Rudyšarovou–Mišíkovou); Mramor se jí studený. Básníci belgického surrealismu (1996, s J. Rubešem); V. Linhartová: Kaskády = Les cascades (2003, s V. Linhartovou).
Překlady (do francouzštiny): L. Vaculík: Les Cobayes (Paříž 1974, s P. Schumann-Aurycourtem, pod pseud. Alex Bojar); P. Řezníček: L'imbécile (1986, s B. Freyovou); J. Seifert: Les danseuses passaient près d'ici (franc., Arles 1987, s J. Rubešem, též autor úvodního eseje); E. Rudyšarová-Mišíková: Rétrécissements (Saint-Nazaire 1996); A. Nádvorníková: Anebo ne = Ou bien non (2004, zrcadlové vydání).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Princip slasti (katalog, 1968); Surrealistické východisko (1969, též ed., s V. Effenbergrem a S. Dvorským); ...a když se řekně Voskovec (Kolín nad Rýnem 1983); Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic Senzibilites (Paříž 1986); Generace 35-45 (Mnichov 1986); Benefice (Toronto 1990); Josef Koudelka: Prague, 1968 (Paříž 1990); Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec (1990); Kde je člověk (1992); Aleš Krejča: Obrazy (katalog, 1992); Bílá žízeň (1993); Modernismus před a po. - Le modernisme ante et post (1994); Paříž nad Otavou (1996, s P. Voskovcem a I. Mašíkovou-Konštantovou); Lepě svihlí tlové (2002); Iz veka v vek (Moskva 2005); Báseň mého srdce (2005); Kniha o kundě (2007); Antologie české poezie. II. díl (1986–2006) (2007); Čestmír Krátký. Tvorba jako pokus o existenci (katalog, 2007); Pokusy a dobrodružství. Poznámky k eseji (2008).
Uspořádal a vydal: J. Janoušek: Tři a půl podruhé (1969, výbor z textů K. Vachka uspořádal P. K.); Le Surréalisme en Tchécoslovaquie. Choix de textes, 1934–1968 (franc., sb., Paris 1983); La Poésie tchèque moderne (1914–1989) (franc., sb., Paříž 1990); S. Richterová: Neviditelné jistoty (1994); La poésie tchèque en fin de siècle. Poésie en Bohème et Moravie aujourd'hui (franc., sb., Namur 1999); Anthologie de la poésie tchèque contemporaine 1945–2000 (franc., sb., Paříž 2002); Le cinema des surréalistes tchèques (franc., sb., Paříž 2002); I. Blatný: Domovy (2007).

LITERATURA

Knižně: Radim Kopáč: Petr Král – Úniky a návraty (2006), zde též bibliografie.
Studie a články: S. Richterová: doslov, in P. K., Éra živých (Mnichov 1989); J. Gabriel: Výbor z poezie, RR 1989, č. 13; M. Ajvaz: Ticho a slova, LitN 1990, č. 19, též in M. A., Tajemství knihy (1997); Petr Král (pásmo), Weles 2006, č. 27/28.
Recenze: Le surréalisme en Tchécoslovaque: S. Richterová, Svědectví (Paříž) 1983, č. 70/71 * Le Burlesque ou Morale de la tarte à la creme: J. Vladislav, Svědectví (Paříž) 1984/85, č. 75 * Prázdno světa: I. Diviš, Obrys (Mnichov) 1986, č. 1; B. Kubešová, Reportér (Curych) 1986, č. 5; J. R. (J. Rubeš), Svědectví (Paříž) 1986/87, č. 79; J. Vladislav, Národní politika (Mnichov) 1987, č. 1 * P. S. čili Cesty do ráje: J. Rulf, LidN 18. 12. 1991; L. Kundera, ROK 1991, č. 6 * Éra živých: J. D. (J. Dresler), Národní politika (Mnichov) 1989, č. 5, příl. Zvon ; J. Trávníček, LM 1990, č. 2; L. Martínek, Proměny (New York) 1990, č. 2; M. Holman, Akord 1991, č. 9 * Prague: S. R. (S. Richetrová), Svědectví (Paříž) 1987/88, č. 83/84; Z. Vašíček, Proměny (New York) 1989, č. 1; H. Müllerová, Tvar 1990, č. 28 * Právo na šedivou: J. Rulf, LidN 18. 12. 1991; M. Petříček, NK 1992, č. 3; S. Machonin, LitN 1992, č. 18; P. A. Bílek, MFD 25. 2. 1992; A. Blažejovská, Tvar 1922, č. 8 * Pocit předsálí v aixské kavárně: V. Píša, NK 1992, č. 23; P. A. Bílek, MFD 14. 7. 1992; J. Rulf, LidN 11. 2. 1993; J. Trávníček, Tvar 1993, č. 11 * Med zatáček čili Dovětek k dějinám: V. Šlajchrt, MFD 6. 2. 1993; P. Janáček, LidN 10. 3. 1993; M. Kovářík, Tvar 1993, č. 12 * Voskovec a Werich čili Hvězdy klobouky: J. Gabriel, MFD 10. 12. 1993; V. Šibrava, NK 1994, č. 1; Z. Hořínek, LidN 3. 2. 1994, příl. Národní 9, č. 5 * Fin l'imaginarie: J. Gabriel, LitN 1994, č. 24 * Arsenal: J. Gabriel, LitN 1994, č. 34; J. Štolba, LitN 1995, č. 11 * Soukromý život: J. Wiendl, NK 1996, č. 18; J. Štolba, LitN 1996, č. 25; M. Langerová, Tvar 1997, č. 7 * Pařížské sešity: J. Formánek, LidN 3. 12. 1996; P. Řezníček, Denní Telegraf 15. 1. 1997; J. Chuchma, MFD 18. 3. 1997; J. Janda, Labyrint revue 1997, č. 1/2; J. Cieslar, KP RR 1998, č. 12 * Staronový kontinent: T. Kubíček, Host 1997, č. 6; V. Kremlička, LitN 1999, č. 12 * Groteska čili Morálka šlehačkového dortu: J. Suk, NK 1999, č. 14; H. Bendová, LitN 1999, č. 15; J. Blažejovský, Host 1999, č. 4 * Chiméry a exil: J. Suk, NK 1999, č. 20; V. Stanzel, Host 1999, č. 7; J. Staněk, Tvar 1999, č. 19; J. Gabriel, LitN 2000, č. 44 * Praha: J. Chuchma, MFD 5. 4. 2000 * Pro anděla: R. Kopáč, MFD 24. 11. 2000; J. Staněk, NK 2001, č. 3; J. Zizler, LitN 2001, č. 5; J. Chrobák, Tvar 2001, č. 6; J. Janatka, LidN 25. 4. 2001 * Základní pojmy: J. Suk, Intelektuál 2003, č. 2; R. Kopáč, MFD 12. 9. 2003; J. Gabriel, LitN 2003, č. 43; D. Kaprálová, Host 2004, č. 6 * Masiv a trhliny: J. Gabriel, HN 29. 12. 2004; J. Štolba, Host 2005, č. 2 * Bar Příroda čili Budoucnost 5 km: V. Novotný, Intelektuál 2004, č. 4; J. Gabriel, LitN 2005, č. 3; R. Kopáč, Respekt 2005, č. 14; L. Sedláková, Psí víno 2005, č. 32 * Přesuny: W. Heinrichová, Romboid (Bratislava) 2006, č. 1; M. Exner, Tvar 2006, č. 17; J. Chrobák, Host 2006, č. 9; J. Straka, Weles 2007, č. 30/31 * Arco a jiné prózy: O. Horák, LidN 3. 3. 2006; R. Kopáč, Právo 5. 4. 2006; L. Česálková, LitN 2006, č. 13; J. Gabriel, HN 15. 2. 2006 (zde) * Hm čili Míra omylu: K. Paulík /=J. Šofar/, Právo 8. 2. 2007, příl. Salon, č. 505; * Svědek stmívání: I. Harák, Tvar 2007, č. 8; J. Štolba, A2 2007, č. 21; J. Chrobák, Host 2007, č. 6; J. Gabriel, HN 11. 6. 2007 * Zpráva o místech: J. Šícha, LitN 2008, č. 31; T. Brdečková, Respekt 2008, č. 37; D. Hodrová, A2 2008, č. 38; I. Harák, Portál české literatury (zde).
Rozhovory: J. Uhde, Západ (Ottawa) 1983, č. 1; J. Škvorecký, Západ (Ottawa) 1989, č. 3; K. Hvížďala, Proměny (New York) 1990, č. 2, též in K. H., Dialogy (1997); J. Boxbergerová, Tvar 1990, č. 12; J. Boxbergerová, MF 19. 5. 1990, příl. Víkend MF, č. 20; J. Švandelík, Práce 8. 7. 1990; H. Štěpánková, Tvar 1990, č. 20; M. Braunstein, Štěpánská 35, 1993, č. 4; V. Vondra, LidN 2. 4. 1994, příl. Nedělní LN, č. 14; I. Wernisch, LitN 1997, č. 41; J. de Préval(ová), Xantypa 1999, č. 2; P. Hruška, Host 1999, č. 10; R. Kopáč, Labyrint revue 2002, č. 11/12; týž, Psí víno 2002, č. 22, též in R. K., Je tu nejdrahocennější hlava (2003); Z. Pavelka, Právo 22. 5. 2003, příl. Salon, č. 317; T. Sedláček, Týdeník Rozhlas 2004, č. 46; C. Ébert-Zeminová, LitN 2004, č. 49; M. Klepikov, Iluminace 2004, č.1; R. Kopáč, Uni 2005, č. 2; týž, Právo 7. 9. 2005; P. Motýl, Proglas 2007, č. 3.
K životním jubileím: R. Kopáč, Uni 2006, č. 11.
Autor hesla: Jan Gabriel (1995)
Aktualizace hesla: 7. 11. 2008 (jar)
Aktualizace bibliografie: 7. 11. 2008 (jar)
 
zpět na hlavní stranu