Slovník české literatury po roce 1945

PRAMEN 

Západočeské nakladatelství v Plzni chtělo v šedesátých letech vydávat vlastní kulturní časopis, k čemuž však nemělo nakladatelské oprávnění. Vznikl tak plán vydávat umělecký magazín Pramen, který měl prezentovat zejména tvorbu autorů sdružených ve skupině Červen 63 a spřízněných literátů i dalších současných básníků a prozaiků z regionu. Název Pramen (s podtitulem Literatura – Umění – Život) odkazoval k literárnímu periodiku, které v Plzni vydával v letech 1920–1928 nakladatel Karel Beníško. Editory magazínu byli básníci Josef Hrubý a František Fabian. V magazínu publikovali kromě editorů též básníci Zdeněk Barborka, Vladimír Holan, Miroslav Holub, Vladimír Kafka, Karel Milota, Karla Papežová (Erbová), Pavel Šrut, Petr Švácha, Alena Vrbová a Pavel Werth, zařazeny byly též překlady básní Hanse Cibulky, Jense Gerlacha, Rainera Kirsche a Arno Reinfranka. Vedle veršů byly v magazínu otištěny prózy Josefa Koenigsmarka, Zbyňka Kovandy, Jaroslava Křivance, Václava Laciny, Bohumila Nohejla, Jiřího Pelikána, Ludmily Romportlové, Jaroslava Šťastného, Miloslava Švandrlíka a Čestmíra Vašáka. Publicistickými články přispěli Vladimír Klevis, Antonín Matzner, Miloslav NohejlLuděk Šnepp. Na bohatém výtvarném doprovodu se podíleli Milan Albich (autor grafické úpravy), Jiří Anderle, Ladislav Čepelák, Kateřina Černá, James Janíček, Čestmír a Eva Janoškovi, Zdeněk Jílek, Jiří Jirásek, Čestmír Krátký, Karel Kuklík, Rastislav Michal, Karel Nepraš, Josef Paleček, Jaroslava Pešicová, Naděžda Plíšková, František Rezek, Václav Sivko, Vladimír Suchánek (autor obálky a editor výtvarné části), Jan Šplíchal, Luboš Štěpán, Ivan Urbánek a Jaroslav Vožniak. Magazín měl 148 stran a vyšel v nákladu 2000 kusů. – Magazín Pramen měl vycházet 3x–5x ročně, po prověření kulturně politické odezvy a vyhodnocení ekonomické stránky se zvažovalo vytvoření samostatné redakce a budoucí změny na časopis spisovatelů Západočeského kraje. V létě 1966 editoři odevzdali ZNP kompletní rukopis druhého čísla a na podzim téhož roku bylo hotové i číslo třetí. Vzhledem k nízkému odbytu prvního čísla a vysokým ekonomickým nákladům byly roce 1967 úvahy o vydávání periodika definitivně zamítnuty a magazín Pramen tak zůstal u jednoho čísla.
Dominik Mačas (2011)

© ÚČL AV ČR (www.ucl.cas.cz), inSophy (www.insophy.cz), Studio Vémola (www.vemola.cz), 2006-2008