Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 RŮST 

 1947 - 1949 
 
 Měsíčník pro životní kulturu vydávalo nakladatelství ELK (a. s., knihkupecká a nakladatelská; od 1948 v národní správě; od července 1949 Čs. spisovatel, závod ELK) pro odběratele knižnice lidové četby Život v rámci jejich členského příspěvku. Řídili jej Karel Josef Beneš (1947-48) a Donát Šajner (1949), redigovali a funkci odpovědného redaktora zastávali Donát Šajner (1947), Stanislav Jandík (1947-48) a Radovan Krátký (1949).
 

Růst byl pokusem o spojení funkcí propagačního nakladatelského časopisu a obrázkového magazínu. Programový úvodník K. J. Beneše (č. 1-2/1947) zdůraznil sepětí časopisu i nově založené řady Život s dobovým úsilím o přiblížení kulturních hodnot co nejširšímu okruhu obyvatel. Vedle ukázek z knižní produkce nakladatelství ELK, propagačních článků a zpráv o klubovním životě časopis přinášel glosy o kulturních zajímavostech doma i v zahraničí; každé číslo doprovázely četné fotografie, reprodukce výtvarných děl, kresby a ilustrace. V listu vyšly básně Jiřího Haussmanna, Josefa Chaloupky, Antonína Sovy, Václava Šolce, Otakara Theera aj. (od soudobých autorů – Jana Pilaře, Jaroslava Seiferta, Donáta Šajnera aj. otiskla redakce většinou jen po jedné básni), prózy Jaroslava Bednáře, Jaroslava Haška, Jana Kloboučníka, Josefa Štefana Kubína, Jiřího Marka, Karla Nového a četných zahraničních autorů (Anton Pavlovič Čechov, Alphonse Daudet, Curzio Malaparte, John Steinbeck aj.). Obecnější kulturněpolitické články psal hlavně K. J. Beneš (mj. úvaha Co s německými spisovateli, roč. 1947). V prvním ročníku vyšla anketa Básníci o sobě (přispěli Jan Alda, Kamil Bednář, Pavel Bojar, František Hrubín, Jiří Kolář, Oldřich Kryštofek, František Listopad, Donát Šajner), v druhém anketa Proč není český román světový s příspěvky Václava Běhounka (Stavební a myšlenková nedokonalost), K. J. Beneše (Nebojme se dějovosti), Pavla Eisnera (Odložit hračkářství, lyrizování – jít proti proudu), Jaroslava Janů, Františka Kožíka, Jana Münzera, Zdeňka Němečka (Nedostatek překladatelů) a Karla Poláka. Články a glosami o literatuře přispívali Pavel Eisner (o perspektivách dalšího vydávání německých autorů, roč. 1948), Radovan Krátký, Donát Šajner a hlavně Stanislav Jandík, rubriku Ze světa knih (zprávy o dění v Syndikátu spisovatelů, spisovatelských návštěvách apod.) vyplňoval A. C. Nor. Časopis přinesl též řadu rozhovorů se spisovateli. Vedle toho si v glosách, zprávách, rozhovorech a menších úvahách všímal i divadla (rubrika O divadle; přispěli mj. Vladimír Müller, Jaroslav Pokorný, Alfréd Radok), filmu (Události ve filmu –Artuš Černík) a výtvarného umění (Umění lidu – v prvním ročníku řídil Jan Gross). K dalším pravidelným rubrikám prvních dvou ročníků patřily Jiskry a pepř (drobné satirické a humoristické formy), Pohledy na svět (glosy o kultuře), Památné dny v příbězích, citátech a výrocích, Pokusy našich čtenářů, Život v ELKu Rodinný kruh (o ženách a literatuře).

Poslední ročník byl citelně poznamenán dobovou atmosférou, články o literatuře byly vytlačovány proklamacemi, agitační poezií, reportážními prózami o „socialistickém budování“. V č. 9/10 redakce otiskla Rozloučení s čtenáři Růstu, v němž zánik časopisu (přesněji spojení s druhou tiskovinou ELKu – Literárními novinami) odůvodnila potřebou úspor na všech úsecích společenského života.

 
Periodicita: Měsíčník. – I-III (po 10 č., výhradně dvojčísla, 1947-49, poslední dvojčíslo 25. 11. 1949).
Podtituly: Měsíčník pro životní kulturu.
Technické informace: 19x25 cm; 24-32 str. (1947), 16-24 str. (1948), 16 str. (1949); paginace průběžná; obsahy ročníků.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie (portréty umělců, záběry z filmů a divadelních představení aj.), reprodukce výtvarných děl, kresby, karikatury (J. Molín, M. Paša), křížovky.
Náklad: 10 000 (1948).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu