Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 DĚTSKÁ KNIHA 

 1954 - 1956 
 
 Měsíčník pro dětskou literaturu a pro práci s knihou představoval spojovací článek mezi Štěpnicí, zaniklou 1952, a Zlatým májem, který začal vycházet od podzimu 1956. Vydávalo jej Státní nakladatelství dětské knihy (SNDK). Redakci řídila v prvním čísle Olga Krejčová, redaktorem byl Ivan Milan Jedlička. V trojčísle 2-4/1954 došlo k radikální obměně redakce i redakční rady: šéfredaktorem se stal Karel Nový, odpovědným redaktorem (od č. 1-2/1955 vedoucím redaktorem) Oldřich Syrovátka. V roč. 1956 list řídil O. Syrovátka s redakční radou, hlavním redaktorem byl Václav Stejskal. Výtvarnou redaktorkou byla po celou dobu existence listu Olga Pavalová.
 Časopis kombinoval informačně-propagační funkce (zprávy o aktuální produkci SNDK a ukázky z vydávaných knih, bilanční články o vydávání dětské literatury) s funkcemi osvětově-vzdělávacími (přetiskování oficiálních projevů a diskusních příspěvků o dětské literatuře z konferencí a sjezdů spisovatelského svazu – mj. vystoupení Adolfa Branalda, Františka Kožíka, Marie Majerové Vladimíra Pazourka na II. sjezdu SČSS a předsjezdové hlasy Jana Čarka, Radovana Krátkého, Miloše V. Kratochvíla, Ondřeje Sekory, Oldřicha Syrovátky, Jaromíra Tomečka aj., recenze dětských knih v rubrice Knihy, které pomáhají učiteli, rubrika Podněty s citáty dobových autorit, cyklus V. V. Hnízda Leporelo na nových cestách apod.). Vedle ukázek z tvorby pro děti (Malým čtenářům), zejména z dětské poezie Františka Branislava, Jana Čarka, Františka Hrubína, Josefa Václava Sládka, Vladimíra Stuchla, Jiřího V. Svobody, O. Syrovátky, Viléma Závady aj., přinášel časopis medailonky spisovatelů, autorská vyznání (Spisovatelé o své práci), drobné glosy o knihách (O nových knihách pro děti). Programové, teoretické a kritické příspěvky publikovali Olga Bramborová, V. V. Hnízdo, I. M. Jedlička, Karel Nový, Vladimír Pazourek, Jaroslava Reitmannová, Jiří Růžička, Václav Stejskal, Oldřich Syrovátka, Jana Štefánková, Jaroslav Tichý, Jaroslav Závada aj.
 
Periodicita: Měsíčník. – I (4 č., trojčíslo 2/4, 1954, do 15. 12.), II (10 č., dvojčísla 1/2 a 7/8, 28. 2. 1955 – 12. 1. 1956), III (6 č., dvojčíslo 1/2, 28. 2. – 20. 6. 1956; ročník ve všech číslech chybně označen jako druhý).
Podtituly: Časopis pro dětskou literaturu a pro práci s knihou (titulní list), Měsíčník pro dětskou literaturu a pro práci s knihou (tiráž).
Členové redakční rady: J. Alda (1954-56), N. Beránková (1954), M. Kolář (1954), F. Musil (1954), V. Netušil (1954), B. Pavel (1954), J. Reitmannová (1956), J. Růžička (1954-56), J. V. Svoboda (1954), V. Šmerhovský (1954), J. Štefánková (1954-56), O. Štruncová (1954), J. Urbánková (1954-55), J. Závada (1954-56).
Technické informace: A4; 8 str., dvojčísla 16 str., trojčíslo 24 str. (včetně obálky); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie, kresby a přetisky ilustrací z knih (V. Karel, J. Paukert, V. Reichmann, O. Sekora, A. Zábranský aj.).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu